Πρωτοσέλιδο Kontra News: Καταρρέει με πάταγο η πραγματική οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| KCNTRA
NEMNTH
7.05.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1922
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΜΕ ΠΑΤΑΓΟ
NATATO
H NPATMATIKH OIKONOMIA
KATAPPEEI ME
ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΦΕΣΗ 15% ΚΑΙ ΕΚΤΟΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 25%
TΗΝ ΩΡΑ nοu η ηραγματκή οικονομία καταρρέει με Πάταγο και οι ηροβλέ
Ψεs των οίκων αξιολόγησns για το έγεθοs Tns ύφεσηs είναι εφιολτικέs η Ευ
ρωηαϊκή Ενωση , η κυβέρνηση και οι Τραπεζίτεs nαραμένουν θεατέs και δεν
υλοποιούν καμιά τολμηρή ηρωτοβουλία για τη διάσωση των επιχειρήσεων .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Kalóg Ta, Ta naIÕIÓ
ΣΕΛ.3
ΑΛΕΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:
ΓΙΑ να μην ανησυχείτε σαs ενημερνω
εγκύρωs , όΤ η ανάπτυξη θα έρθει σύντο
μα από τον ισχυρό nυλνα Τns οικονο
μία, δηλαδή τουs εργολάβοus .
Το σχέδιο
Μητσοτάκη είναι
"Μένουμε με
την ελίτ"
TORE CUMURiveT MzoAS
ΟΙ ΒΑΡΟΝΟΙ Τns διαηλοκήs nou έχουν
ληστέψει τοδημόσιο χρήμα αλλά κατα φέρνουν Πάντα να είναι χρεωμένοι μέχρι
τον λοιμό , Προετοιμάζονται πυρετδ
για το Πρόγραμμα μαμούθ 13 δισεκατομ
μυρίων ευρ nou αφορά μεγάλα δημό
σια έργα .
ΣΕΛ. 7
COVID-19
ΤΙ ΕΙΝΑΙΤO Rt ΠΟΥ
ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΝΕΑ
KANONIKOTHTA
TORIR LI
A 100
ΜΠΡΟΣΤΑ στη μεγάλη αρπαχτή οι με
γαλοκατασκευαστέs άρχισαν και Πάλι
τα nαpασκηνιακά κόληα για να στήσουν
καρτέλ μοιράζονταs μεταξύ τοus το σύ
νολο των έργων για να μην αρχίσουν να
χτυπάνε TIs ιμέs στουs διαγωνισμού .
ΣΕΛ. 8-9
ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ0 ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΙΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ
ΦΟΒΩΝ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΚΟΡΩΝΟ-ΥΦΕΣΗ ,Ε
Προβληματισμός
στην επιστημονική
κοινότητα γα
μετάλλαξη του
φονικού ιού ΣΕ8
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ . 15
ΕΠΙΔΟΜΑ 800 EΥPΟ: ΠΑΤΙ ΕΜΕΙΝΑΝ
ΕΚΤΟΣ 97.000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
εδ τρωταγωνστής
, είναι η ένημέρωσή σου/
Ενas στουs έξ ελεύθερουs επαγγελμοτies και ιδιο
κτήτεs επιχειρήσεων nou anaσχολούν έως και 20
ότομα μένουν εκτός Tns ειδικής anonμίωσns Αν και
υπέβαλαν αίrηση στην ηλεκτρονική ηλατφόρμα τηs
ΑΑΔΕ (MyBusiness Suppon 97.000 δεν είδαν noτέ
τα 800 ευρ στον τραπεζκό τουs λογαριασμό.
ΣΕΛ. 10
KONTRA24
ANAITAIA
MAMAAH
o ΤΡΙΤΗΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KΟΝTRΑ