Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Η επιτυχία στην πανδημία, ευκαιρία για την Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
*H KAOHMEPINH
9 771109 004206'
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο Αρ. φύλλου 30.404 Ιδρυτής: Γ.Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΚΥΡΙΑ ΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr . Με τις προσφορές 6 4,00
Η επιτυxία στην πανδημία,
Το σχέδιο
για την άρση
των μέτρων ευκαιρία για την Ελλάδα
.Η απάντηση
πρέπει να είναι
τεραστίων
διαστάσεων
yia tnv
yia tnv
Σελ.14, 17, 18
Πιο εφικτήn προσέλκυση επενδύσεων , ποιοτικού τουρισμού και ταλέντων
Παρέμβαση Μητσοτάκη
στη Σύνοδο της Ε.Ε.
οΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟ Ν
" Κατασκευάστηε
ο ιός σε εργαστήριο;
Μεγάλες ευκαιρίεs για την Ελλάδα τns επόμε- ενισχύονταs την αξία του brand Ελλάδαν ωs
Vns ημέραs γεννάει η επιτυχημένη διαχείριση ασφαλούs επενδυτικού και τουριστικού προτηs πανδημίαs του κορωνοϊού. Η αποτελεσμα- ορισμού. Για την κεφαλαιοποίηση αυτού του
τική αντιμετπιση τηs κρίσns προκάλεσε ένα σύγχρονου προσπου μιαs χραs που μποκύμα θετικής δημοσιότηταs στο εξωτερικό, ρεί να τα καταφέρει στα δύσκολα, το Μέγαρο
αλλά και δηλσειs εμπιστοσύνηs από ξένοus Μαξίμου επεξεργάζεται ήδη ένα σχέδιο προηγέτεs . Δημιούργησε μια εικόνα αξιοπιστίαs, σέλκυσns επενδυτν, τουριστν υψηλού επιΗ απάντηση στιs οικονομικές επι
πτσειs του κορωνοιού πρέπει να
είναι τεραστίων διαστάσεων , τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκos
Μητσοτάκηs στην τηλεδιάσκεψη
των 27 ηγετν τns E.Ε. τns περα σμένns Πέμπτηs. Ο πρωθυπουργόs
ξεκινάει μια μάχην με στόχο η Ελλάδα να διασφαλίσει περί τα 20 δισ.
τα επόμενα δύο με τρiα χρόνια για
την αντιμετπιση των συνεπειν
τns πανδημίαs, επιδικοντas παράλληλα, όπωs προκύπτει από το
περιεχόμενο τns παρέμβασns του ,
που παρουσιάζει η Κ , η στήριξη
προs τη χρα να προέρχεται όσο
το δυνατόν περισσότερο από επιχορηγήσειs και λιγότερο από δά πέδου, αλλά και ανθρπινων ταλέντων, που
θα βοηθήσουν στον μετασχηματισμό του οι
κονομικού μοντέλου ανάπτυξηs τns χρas .
Η Συνέντευξη με τον κορυφαίο Ελληνα διαφημιστή στις ΗΠΑ Τζορτζ Λόις και τον Chief
Creative officer της Ελλάδας Στηβ Βρανάκη
Σελ. 4,5
Σελ. 10
Πότε θα είναι έτοιμο το εμβόλιο;
Σελ. 19
Πόσο διαρκεί η ανοσία;
Σελ. 8
ΓΡΑΦΟΥΝ - ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Κ )
Η αγωνία των επιχειρηματιν για την επόμενη μέρα
ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ
Ιστορικός
Σελ. 20
νεια. Σελ. 14
AMAPTIA
ΣΕΝ
Νομπελίστας
Οικονομολόγος
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ Κ)
ΜΙΧΑΛΗΣ
Σελ. 20
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Υπουργός
Προστασίας
του Πολίτη
Δρ WANG
Kaðnyntńg
στο Πάνεπιστή
Γιατί θα τα
καταφέρουμε
Hio Renmin
της Κίνας
Σελ. 19
Σελ. 12
PΙΤΣΑΡΝΤ
OOPNT
Συγγραφέας
Ο μίτος της σταδιακής εξόδου από την καραντίνα μπορεί να αρχίσει να ξετυλίγεται Προσεχς , αλλά η αγωνία (και) των αφανν δοκιμαζομένων του
επιχειρείν , οι οποίοι μιλούν στην Κο, συγκλθεται με το βαρύ φορτίο Που σρευσε η Παρατεταμένη παύση εργασιν . Ο εικονιζόμενος Παύλος Ραβάνης μετράει ημέρες και ρες για να σηκσει τον διακόπτη των ηλεκτρονικν πλεκτομηχανν της βιοτεχνίας του , να ακούσει τον κατά συνθήκην
αισιόδοξο ήχο της Παραγωγικής επανέναρξης μπας και ξοφλήσουμε κάνα χρέος. Σελ. 7
KYPIO APOPO
Τέχνες
& Γράμματα ,
Νέο σήμων
για τη χρα
σελ. 15
Οι όροι
Oi npwideg
της αθέατης
πλευράς
PANKIN
Συγγραφέας
ENIKAIPOTHIA
a KaAsouevot tne «Ka efopahoyovten oKeyeie non npoupmormec ya in pitpa rne eansavdipuan MARUOAN
1lclono
Ολα τα αλλάζει, λένε, ο ιός.
Ολα; Για την Ελλάδα, οι στρατηγικοί στόχοι δεν αλλάζουν:
οφείλει πάλι να γίνει ελκυστική στιs επενδύσεις με έξυπνουs τρόπουs. Να καλλιεργήσει νέεs μορφέs τουρισμού ,
όπωs ο ιαματικόs. Να οικοδομήσει εξωστρεφή εκπαίδευση, ικανή να προσελκύσει
ξένουs φοιτητές . Να επαναπα
τρίσει το ξενιτεμένο ταλέντο
τns. Αυτοί οι στόχοι μετά την
πανδημία είναι , παραδόξωs,
πιο κοντινοί. Διότι η ΕλλάΤέχνες
& Γράμματα,
σελ. 4
για δάνεια
Dπρτο που Θέωνα κανωείνα ..
7 δισ. ευρ
Στα νοσοκομεία
Με κρατική εγγύηση
ΣΗΜΕΡΑ
Εκτός από τουs γιατρούs και
τουs νοσηλευτές , στην ομαλή
λειτουργία των κλινικν συνει
σφέρουν και άλλοι, συχνά αθέ
ατοι εργαζόμενοι. Εάν λείψουν
από το πόστο τοus, ποι0s θα σερβίρει τοus ασθενεis, ποι0s θα
απολυμάνει τουs θαλάμουs; Eiναι και αυτοί απαραίτητοι κρίκοι
στην αλυσίδα τns περίθαλψns.
Καθαρίστριεs και τραπεζοκόμοι
μιλούν στην Κ) για τον δικό
τουs αγνα. Σελ . 11
Ηχορήγηση δανείων σε επιχειρήσειs ,
ύψοus 7 δισ., με κρατική εγγύηση
είναι το βασικό εργαλείο επανεκκίνησns τns οικονομίαs . Βάσει του
σχεδίου υπουργικής απόφασηs που
αποκαλύπτει η Κ , το κράτοs θα εγ
γυάται το 80% του δανείου, το οποίο
δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο
του μισθολογικού κόστουs τηs επιχείρησns (περιλαμβανομένων των
ασφαλιστικν εισφορν) ή το 25%
του τζίρου του 2019. Αναλυτικά οι
όροι. Οικονομική Κ , σελ. 3
ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
Na Bounnio
oin Garaaoa
αΕλπίζουμε σε κύμα
Ελλήνων τουριστνν
Τις ανησυχίες αλλά και τις προσδοκίες τους ενόψει καλοκαιριού καταθέτουν στην Κ vησιτες. Ελπί
ζουμε σε κύμα Ελλήνων τουριστν ,
λένε, αναμένοντας λεπτομερείς
οδηγίες για τη αδιαχείριση) των εΠ σκεπτν . Γρίφος η αγορά του εξωτερικού. Σελ. 6
Me to autOKIvnto
ono Eouvio
δα μπορεί να τουs διεκδική
σει αξιοποινταs τη νέα τns
φήμη. Διότι λογίζεται, πλέον,
χρα ασφαλήs και αξιόπιστη .
Zasp st
Δέκα καλεσμένοι της Κο εξομολογούνται σκέψεις και Προτε .
ραιότητες για τη μέρα της καπελευθέρωσης . Σελ . 21
Κλειστά για το κοινό
Καταιγίδα
τηλεφωνημάτων
Ο κορωνοϊός
αξύπνησε
την ανθρωπότητα
: Τι ζητούν Γάλλοι και Πολωνοί
στη Μακεδονία
Οικονομική Κ , σελ . 5
στο <100
Για επίλυση αποριν
Χρήστος Κυρατσούς στην Κ)
Την πιο μαζική κεπίθεσην τηλεφωνημάτων δέχθηκε το 100 τms
Αμεσns Δράσns από πολίτεs που
ζητούσαν απαντήσειs σε κάθε
απορία σχετική με τα περιοριστικά μέτρα-πs θα πάω στα με
λίσσια μου;, μπορ να ψήσω.
άφοβα;- αλλά βροχηδόν έπεφταν
και οι καταγγελίες για παραβάτε .
.Μπλακ άουτο σημειθηκε την
23η Μαρτίου , αφού μόλιs ανακοινθηκε το πακέτο μέτρων το
κέντρο δέχθηκε 26.000 κλήσεις ,
ένα ιστορικό ρεκόρ. Οι αστυνομικοί έδωσαν ρεσιτάλ λακωνικήs
εξυπηρέτησns . Σελ . 13
Παγκόσμιο ξυπνητήρι που ήxησε
με τον πιο άγριο τρόπο χαρακτηρίζει τον κορωνοϊό ο Χρήστ0s Κυρατσούs , κορυφαί0s Ελληνas επιστήμονas στιs HΠΑ , ειδικόs ερευνν
για τιs μολυσματικέs ασθένειες. C
ίδι0s δηλνει αισιόδοξ0s για vίκη
σε αυτή τη μάχη, καθs βρισκό.
μαστε κοντα στην ανακάλυψη του
πιο ισχυρού αντισματοs και τα
καλά νέα δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν έωs το φθινόπωρο. Δεν.
παραλείπει να αναφέρει τη συνει:
σφορά των ποντικν , ωs πειραματόζωων , για το καλό τns επιστήμηs
και των ανθρπων. Σελ . 31
protergia
Το μέλλον της ενέργειας
Μόνοι στα άδεια από κόσμο μουσεία , υπεύθυνοι τεσσάρων σημαντικν οργανισμν στην Ελλάδα μιλούν
στην Κ , ερμηνεύουν το σήμερα και Προβληματίζονται για την επόμενη μέρα . Τέχνες & Γράμματα, σελ .1
ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ
NIKOE KOKKA/MIAE
INTIME NEWS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα