Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Τσιπάκι με το ζόρι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΚΑ
ΤΟ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ!
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ )
ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ,
ΠΟΛΛΑΠΛΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
ShnOKpatia
Μεγάλη
προσφορά τns
δημοκρατίas
για τιs ημέρεs
τns κρίσns
δημοκρατία
www.llmokradanews.gr
Κ4BHΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΙ Μ. ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20201 ΑP. ΦΥΛ. 2.741
Εμφανίστηκε
με μάσκα
και ο Τσίπραs
Σταυρνουνν ερείς
και μητροπολίτεs μέσα
στη Μεγάλη Εβδομάδα
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: ΦΑΙΝΕΤΑΙ
0ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ
ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ! ΜΑΣ ΕΔΙΝΑΝ ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙ ΚΙNΕΖΟΙ; @
Η πανδημία ισοπεδνει κάθε προσωπικό δεδομένο
INAKAZ: Hóte ba
πληρωθούνα υντάξειs
ΤΣΙΠΑΚΙ
I KA, OTE, TpaneZov Ka
Aonaiv TEuC TOueav pouriv
13,5, 7,9
TETápm 22 Anpilou
NapaoKEun 24 Anpiliou
0, 2, 4, 6, 8
I KA OTE. Tpanezv
I OAEE, I EAA, I OTA
Aeunépo 27 Anpuiou
Anuóoo, T NAT, AEH
KO ETAN MME
Τετάρη 29 Αrριλίου
Προοαρές συντάξεις Ενδλων
Δυνάμεων , Σωμάτων Αοφαλείας
και Πuροσβεστκού Σματος
Τετάρm 29Arριλίου
ONEKA (OUVTÓEE
αναοφάλιστων υπεpελίκων)
Πέμπτη 30 Αnρou
Αλλάζουν οι ημερομηνίες λόγω κορονοίού . 14
ΟΛΕΣ ΟΙΧΩΡΕΣ ΨΑΧΝΟΝΤAΙ
ΠΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ!
HE TO
Εμβόλιο στο τέλοs
του καλοκαιριούν.
Παγκόσμιοι κολοσσοί
(Google, Apple K.An.)
προωθούν mν πλήρη
παρακολούθηση
Τα διεθνή συμφέροντα και
όσα δεν είπε ο Μπιλ Γκέιτs.
Στην Ελλάδα άνοιξε τη σχετική
OUzninon o EuU. BEVIZEAOS!
Ελπίδες δίνει ο πρόεδρος
TOU EOO.I 21
Η ΥΠΟΠΤΗ ΔΗΛΟΣΗ ΤΟΥ ΓΑΠΓΙΑΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
θράσ0s! 0 Γιάνν0s ευχαριστεί για τη στήριξη (;) τονλαό, λεs και Ζει στο 2002! ο
Πότε θα αναρτηθούν στη Διαύγεια τα media που παίονουν τα 11.000.000 ευο;
9" 771792 " 701123