Πρωτοσέλιδο Τα Νέα: Πανελλαδικές εξετάσεις: Όλη η ύλη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΥΡΩ 1,30. ΑPΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 777
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
wwW.TANEA.GR
Μένουμε στο σπίτι
με τον Αντνη Pέμο
και τα τραγούδια του .
OMAAA
XPYEA IIAPAGEIE
To raoxalvó
Teanéi
METADPASH ZHEIMOY ZIAEPH
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
OMHP OY
10.000
ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ
Παρασκευή, 10 Απριλίου στις 23:00
OAY{ { EIA
(MEGA
ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΗ
TON TIANNH
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ!
TA NEA
EYNTAFEE
TA NEA
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ
TA NEA
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ
HAR TEKVTAPON e Anuonouos Oroprven aniour utg K tndira uKanvbruios ma
FA Avva Ilapbai Ka o tonbos ninirovas ano tor Kopuro
Yyeia
AKINHTA
ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ Ο ΕΝΦΙΑ ΦΕΤΟΣ
Eívai
o Covid-19
huu enoxIKń
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΙΟΥ
.ΠΑΓΙΔΑ: Πs vα μην
. Ποιουs ιδιοκτήτεs θα αφορά και Ποια κριτήρια θα προβλέπει
μπερδεύετε τis αλλεργίεs
με την Πανδημία
.Γιατί Πρέπει να μένουν
οι γάτες στο σΠίτι Σ45-4720ο, 37
ΣΕΛΙΔΑ 23
IIANEAAAAIKEE
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
TA NEA
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ G3
ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΦΕΚΙΟ
TE INETITOYTO EKIIA
AIOKHTIKO ZYMBOYAIO
Andonaaya NpaKTIKOó 18/ LSA
Σήμερα , 6 Απροίου 2020, ημέρα δεντέρα και ρα 13:50, στο γραφείο του Προέδροu .
του νστούτου Εoαιδευτικής Πολmκής , Τοόχα 36 Αθήνα , συνε δρίασε το Λoηmκό
Euußoúkio, unó try npotopia rou npoiopou tov votuourau Exrabeuruis flokuxis
(i.E.R.) Kai ipot&pou tou diounuKoú IuuBoukiou K. wavvn Avtuviou.
ONn n úAn
Σ. 39
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίοχονται μετά ωό προσκληση, ο Αντυτρόκόρος ου
LEn. K. feúpyoç Mrapalis ca: To stan Tou AkoIKgtuKoú Fuußoukiou .x. Zinh feirova,
Ανοστάσιος Εμβαλωτής, Νκόλαος Μαρίνης Χουσούλα Σοφονοπούλου και Ανδρονκη
Xapıtuviõos.
Χρέη Εpομματέως ασαί η κ κυριακή Σημαιοφορίδου, σιοσηασμένη εκmοδευτικός στο
ΕΚΤΟΣ ΚΟΥΡΣΑΣ
Ο ΣΑΝΤΕΡΣ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ
Apoù buartuorivEVAi anapria, apritzen ouveõplaon.
OEMATA HMEPHEIAI MATAZHI
.. h....
Okpa: Erorynom repuKores ne buboretor-efcraméas ang ro naveaduin
traloutvav paßnudrev fevroó Ausciou tou agalucou trouç 2019-2020
Ο Πρόεόρος εναμερνε τα μέλη του Δ χητεχού ξυμβουλίου ου η κ. fepyia
Οέρpελη , Πpoίσταμένη του rpaφείου Eπισημον ν Μονάδων 8 Κοκλου , εχει καταθέσει
poç Éyspion ryy napaxtra R:otynon fap. npwr. 84/06-04-2020:
E. 6, 20, 37
Θέμα: Εισήγηση περικοπής της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικς
z 6hon ng EIOnaric ruAK. OLKovduoz, ZuudogaA'aro IEN, E. Bexph Euuboskau A' gro En
Kar K. Irpupalm, Zenuboitou A' oro IEn.
. Σε τι θα εξεταστούν οι μαθητές
τns Γ' Λυκείου. Περικόπτεται το 30%
τns ύλns σε Πολλά μαθήματα όπωs Π.x. τα Μαθηματικά
.0,τι δεν διδάχτηκε στην τάξη δεν θα είναι Προs εξέταση
.Η τελική εισήγηση του Iνστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πιθανή ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων η 6η Ιουλίου
ME Báon ta leuraia Beboptva avooros, aou g tur oyokaisN n 10/04/2020 (cas
εξεταζομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2019-2020
Na Tv uE apu nour. 144Sas/A2/17-09-2019 andpaon sou YELAIO (oeta ue beurpinan ya
m bagripan ms 6ibaentacetenaantas úlng me Bahoyias ms r tatnc Hepneiou rennoú
ΑΠΟ ΦΩΣ
ΣΤΟΠ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΠΟ ΣΠΙΤΙΣΕ ΣΠΙΤΙ
EeA. 1 azó 6.
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9
ΣΕΛΙΔΣ 10-11
MiAoóv
γράφουν
. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ
Ελεύθερος πρόνος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΟΔΩΡΟΣ Π. ΛΙΑΝΟΣ . ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΜΗΣ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΛΗΣ . ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ . ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ETAYPOAEFA & SUDOKU
AYIKOAD
SUDOKU
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ EUROGROUΡ
ΠΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕ ΣΤΟ.
ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΕ 25 ΣΤΑΡ ΣΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ONLINE ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ
5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ
KAI SUDOKU
L. 24, 33
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ ΤΗΣ ΝΤΑΟΥΝΙΝΓΚ ΣΤΡΙΤ 10
ZEAIAEZ 18-19
9 771108 620148
ZHEIMOY ZIAEPH - OMHPOY OAYEEEIA