Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
OMOTOE
eaggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10075-ΕΤΟΣ 360-ΤΙΜΗ 1 - ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 202
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ 5 ΔΗΜΟΥΣ
Στις 558,30 μονάδες
Itáơn 0,07%
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦ0PIΑΣ
ETOVEKOOL
Παρέμβαση
εισαγγελέα μετά
Τις συνεχείς
παραβιάσεις
των μέτρων
022ε προυσμδα
Σελ . 8
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ
Σελ. 4
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Eànída
Στο τραπέζι το χρονικό όριο
στις μετακινή σεις
Μπορεί τα δεδομένα μέχρι τρα σχετικά
με την επίπτωση της θερμοκρασίας στην
εξάπλωση του κορωνοϊού να είναι αντι κρονόμενα, ωστόσο νέα ελληνική μελέτη
φαίνεται να δείχνει Πως η διασπορά του
κορωνοϊού σε χρες με υψηλές θερμοκρασίες , είναι μικρότερη: Τη μελέτη διεξάγει η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συντονιστή τον
καθηγητή Πνευμονολογίας Κωνσταντίνο
Γουργουλιάνη και κύρια ερευνήτρια την
δρ. Ουρανία Κτσιου, σε συνεργασία με
το Μετσό βιο Κέντρο Διεπιστημονικής
Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε χνείου και το Τμήμα Διοίκησης ΕΠιχειρή
σεων του Πανεπιστημίου Πατρν.
Εντοπίστη κε μια σαφής επίδρασn της
θερμοκρασίας στο ρυθμό εξάπλωσης της
νόσου, καθς οι χρες με χαμηλότερες
θερμοκρασίες και ιδιαίτερα με μέσες τι
μές 0-18 βαθμν Κελσίου εμφανίζουν ταχύτερα μεναλύτερο αριθμό νέων κρουσμά
των COVID- 19 ανά ημέρα , και μεγαλύτερο συνολικό αριθμό επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων, σε σύγκριση με τις χρες με
υψηλότερη μέση θερμοκρασία, δηλνει ο
καθηγητής Πνευμονολογίας.
"Σύμφωνα με τις αναλύσεις μας η επίδραση της θερμοκρασίας φαίνεται να εί ναι ανεξάρτητη από το χρόνο εκδήλωσης
του Πρτου κρούσματος και της Πυκνότητας του Πληθυσμού. Φυσικά στον τελικό
αριθμό των κρουσμάτων Πρωτεύοντα ρόλο
Παίζει η λήψη μέτρων Πρόληψης της διάδοσης του ιού και τα συστήματα καταγραφής κρουσμάτων της κάθε χρας, τα
οποία θα Πρέπει να συνυπολογιστούν".
Άλλη μια ημέρα, άλλη μια ελπίδα.
Σε όλο τον κόσμο
38.714 οι θάνατοι
απο Κορωνοϊό
EEA. 3
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
Σελ. 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟλοΓ οι νεοΚΑΔ
με Τις επιχειρήσεις που
κατασευ μασνν εντασσονται στα-νεαμέτρα
ΣυμμετΟχή του στην
HETPA
με 3D εκτύπωση
Σελ. 2
Σελ. 5
Ο λογικός