Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

Πρότυπη Βιομηχανία
Προφίλ Αλουμινίου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ
ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ;• ΣΕΛ. 21-24

[email protected] T 2410 567 567
w w w .cos m os alu m iniu m .g r

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 318 • ΕΤΟΣ 7ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΥΝ Σ.Ο.Φ.ΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.ΛΑ

ΣΤΟ ‘ΚΥΝΗΓΙ’
µίας µάσκας!

Ο αγώνας των δύο
Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
της Λάρισας
Πέτρος Καφανέλης:
Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε
την αγορά
Δημήτρης Μιχαήλ: Η
επίταξη έκανε ζημιά στην αγορά
• ΣΕΛ. 7

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Πρωταγωνιστές οι εργαζόµενοι
• ΣΕΛ. 11

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

10-11

Καθηγητής Βιοχηµείας
-Βιοτεχνολογίας του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

‘‘ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
ΑΜΕΣΑ
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
∆ΕΙΓΜΑΤΑ’’

MIA EΠΙΣΤΟΛΗ ΨΥΧΗΣ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦH ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«ΑΛΛΙΩΣ…
ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
• ΣΕΛ. 9

13
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΤΡΑ

Π. πρόεδρος της Παιδικής Στέγης

Να σωθεί
η Παιδική Στέγη
• ΣΕΛ. 12

ΚΩΣΤΑΣ
ΣΠΑΝΟΣ
Εκδότης Θεσσαλικού Ηµερολογίου

«ΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΖΗΤΗΣΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ»