Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Τύμπανα πολέμου:. Υπερπτήσεις F-16 στον Έβρο. Εμβολισμός σκάφους στο Αιγαίο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KC NTRA
NEMNTH
12.03.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΜΟ 1878
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣ Η ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙ ΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ F16 ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
ΕMΒΟΛΙΕΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΙ επικίνδυνα T15 npoκλήσειs ο Ερντογάν φιάνοντas σε σημείο να
ηρογματonoιήσει uηερητήσειs ακόμα και στα σύνορα του Εβρου .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
» PENOPTAZ EEA.3
Ηγερμανική
αντίδραση
ΜΕ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ και αnoφασιστικότη
τα αντιμετωπίζει η ερμανία τον εφιάλτη
του κορωνοο .
ΟΠΩΣ noλύ σωστά είπε η Μέρκελο na
νικός είναι ο χειρότερ0s σύμβουλοs και
δεν βoηθάει στη διαχείριση Τns κρίσns.
Γ' ΑΥΤΟ απέρριψε κατηγορηματικά Tιs
ηρωτοβουλίes anό διάφορα ομόσπο
δα κρατίδια γα λήψη μέτρων ανάλογα
με αυτά Που Πήρε η ltαλία και Πρόσφα
τα η χρα μα .
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Παίρνουμε όλα τα
μέτρα για να θωρακιστεί
η δημόσια υγεία DΣΑ 10
COVID-19
Συστάσειs σε μαθητές
από τον Πανελλήνιο
ιατρικό σύλλογο ΣΕΑ 1
ΕΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΡΑΓΔΑΙΑΟ ΦΟΝΙΚΟΣ ΙΟΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΠΑΝΔΗΜΙΑΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Ο.Υ. A
ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ
ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
εδ πρωταγωνιστής!
είναι η ενημέρωσή σου
KONTRA
Tη θέσηιση όδειοs ειδικού σκοηού με ηλήρειs anoδοχέs
για όσο διάστημα διορκεί n ανοστολή ms λετουργίas των
σχολείων κοι μέχρι Τs 10 Aπριλίου ονοκοίνωσε η κυβέρ
νησn. nρoβλέπεται για κόθε 4 ημέρεs όδει0s οι 3 να είναι
ειδικού σκοnoύ και η μια ωs κονονική όδειο.
ANAITATIA
MAMAAH
ΣΕΛ. 8-9 ΤΡΙΤΗ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KΟΝTRA
::.:::