Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: 128.000€ ο μισθός του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KCNTRA
ΠΕΜΠΤΗ
6.02.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1851
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΕΕΣΑΛΩΣΑΝ ΤΑ GOLDEN BΟYS ΚAΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥΣ
128.0008 0 ΜΙΣΘΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣΥΔΑΠ!
ΤΕΙΠΡΑΣΓΙΑ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
OXI TA OIKONOMIKA
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Οκ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΕΛ. 3
Αυτό είναι το
νομοσχέδιο για.
τη Δημόσια Υγεία
ΕΝΩ Η ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΗ ΔΕΗ ΔΩΡΙΖΕΙ ΛΙΜΟΥΖΙΝΕΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το
νομοσκέδιο για τη Δημόσια Υeίa nou
onoσκοnεί στην ανάδειξη ns Πρόλης
Ψηs, τηs Προογωγns και τns Προστασίαs ns Δημόσιαs Yγείas.
ΣΥΝΙΣΤΑ nρόκληση απέναντι στην κοινωνία nou εξοθλιθηκε από τα μνη
μόνια και Τs περικοηέs μισθν και συντάξεων ο διπλασιοσμός των anoδοχν
διαφόρων Colden Boys
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΣΕΛ 8-9
Μας τρολάρει
ο Ερντογήν
ΣΕ. 10
ΟΤΑΝ σε επανεί ο εθρόs σου ψάξε να
δεs noo μεγάλο λάθos έes κάνει.
ΤΟ ΔΟΓΜΑ αυτό σχύει για τα συγκαρητή
ρια nou έδωσε ο Ταγίn Ερντογάν στην ελληνική κυθέρνση γιατί φέτos δεν Προκάλεσε
με την nαρουσία Tns στα Ίμια .
ΜΕλγα λόγια ο σουλιάνοs μas εnaνεί γιαn
στην ουσία αναγνωρκουμε όι τα 1μια είναι
Υκρ(a ζνη και όχ ελληνκή Βροχονησίδα .
ΜΑΛΙΣΤΑ ζτάει να γίνει το ίδιο και με τα
υπόλοna vησιά χωρs να διευκρνίει nόσα
ακριβs αμφιθητεί η Τουρκία.
Κινέζοι εξαφανίζουν TIs
μάσκες από τα φαρμακεία
στο κέντρο ms Αθήναs
ΣΕΛ. 9
ΣΕΛ. 12
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜOΡΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ, 15
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒOΜΒA) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΝΟΜΙΜΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
KONTRA
NEWS O
Συνταγματική και νόμιμη είναι η κατάργηση από
11.2013 των δρων των Χριστουγέννων και του Πά
σχο , όηωs και του επιδόματos Tms θερνήs όδειαs (13n
και 14η σύνταξη) στουs συνταξούχοus του Δημοσίου
τομέα . Αυτό υποστήριξε ο Εnίponos Enικpατείos του
Ελεγκτικού Συνεδρίου Αντνιos Νικnτόκns .
ΣΕΛ 10
εδΠρωταγωνιστής
είναι ηενημέρωσή σου
ΓΩΡΓΟΥ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΜΕΡΙΜΑ ΣΤΙΣ22:00 KΟΝTRA