Πρωτοσέλιδο Kontra News: Όλη η αλήθεια για συντάξεις και ασφαλιστικές εισφορές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KCNTRA
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24.01.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1840
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
MΕΙΩΝΕΤΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ 9 ΣΤΟΥΣ 10 ΣΥΝΤΑΕΙΟΥΧΟΥΣ
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΤΑBΟΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ
Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
ΣΕΛ.3
ΑΛΕΣΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Αλλάζετε τον
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ολχημείεs ο Γιάνns Βρούτσns εnικειρεί να εμφανίσει το νέο αoφo
λιστικό νομοσχέδιο ωs φιλαλακό , φιάνοντοs σε σημείο να ηροπογονδίζει ακόμα και
ανύnoρκεs ουξήσει
εκλογικό νόμο,
για να Πάτε σε
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Πρόωρεs κάλπεs
Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση,
στην onoio και κοταλόγισε αλοζονείο
και έηαρση, άσκησε onό το βήμο της
Βουλήs ο nρόεδρos του ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ 3
Πανικός στο Μαξίμου
+ ΕΛ 10-11
ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΗ η κβέρηon anό T δοστάσε
nou λαμβάνει η κpίoη σο pooφuγό οργοννει
καθημερν συοκέψεs , οι oίs eoν anoλεστιό
enowνoκό χοροκήρα
ΠΑ μα οόμα φορά συνοντίθnκoν xe στο Μομου
α ορpάδοι nouργoi nopoυσία enpoooων Ts Ton
κήs ουοδιοnon .
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ anό m vέα σύσκεψη ήov μια ανοκεφολοίωση ww noooτεpων aοpόσεων γα δημ
ουρra κλεισν κέντρων σα οoo θα εκλεστούν
οστοντάδεs χλόδεs npόopuγεs κοι μεανόστε.
ΠΡΟΚΕΤΑ γα ένα σχέδιo nou δεν μηορεί τoνκά α
υλononee γoί θα μεστράμε mw Ελλάδο σε μο αe
ρονm φυλοή με ό,n συναάγετoι μια τέτοα εξn ,
α ΛΥΣΕΙΣ nύ nροείι η κιθέρησn είναι άτομε
και ημορnκέs γa τous ταoίopous μετανόστεs και
ηρόοφυγs nou φτάνουν ση χρα μα έονas ωs ε
λκό nροορομό T5 xpes ms 8epeo Ευρnn .
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ είνoι μη δαορίμο με π npanικέ
nou σκαλουεί η κυβέρnση γιoi και αν ακόμα υπήp
χε η διστόητα κατοσκουfs oτoνόδων κλεστν
κέτρων δεν θ εnopoσαν οφού οι ροέs ono πν
Τουpκία συζόνοται δραpατκό .
"ΣΦΡΑΓΣΑΝ" ΤΡΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΛΟΓΩ ΦΟΒΟΥ
ΕΕΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ!
D ΣΕΛ 14
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΤΟ ΓΛΤΩΝΟΥΝ ΦΕΤΟΣ
ΣΕΛ. 8
ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΟΣΟ
- ΟΣΟ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ
ΛΙΡΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Σκεδόν 100.000 pes nωλή θικαν το 2019 μόνο σην ΤE.
ΣΕΛ. 89
Ακυρνονται
χημειοθεραπείες
λόγω έλλειψns
ΚΟΛΑΦΟΣ ΠΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΟΕΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ:
ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΜΕ ΤΗ ΛΙΒΥΗ
ΣΥΝΕΚΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
φαρμάκων
ΣΕΛ. 9
PEΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 3
ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΕΩΣ
24 ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
εδ πρωταγωνιστής!
είναι η ενημέρωσή σου
Tη δυνατότητα νο εξοφλήσουν ns opeλes τοus npos mv
εφορία σε έωs24 δόσεs θα έoυν όοο ουν εναed
στην Πάγια ρύθμιση των 12 δόσοων μειά mv 1n Noεμ
Βρίου 2019. οφελέτεs aυτοί, σύμφωνα με πληρο
φορίεs θα μηoρούν να μετοφέρουν ns oφειλές τοus ση
νέα Πόγα ρύeμιση , όταν αυτή ενεργοηonθε .
KO NTRA24
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΠΑΜΑΛΗ
ΤΡΙΤΗ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΟΝΤRA
.) ΣΕΛ, 16