Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

AΦΙΕΡΩΜΑ

Ο ΓΙΑΤΣΕΚ, Ο «ΚΑΖΙΟ»
ΚΑΙ Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

• ΣΕΛ. 22-24

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 309 • ΕΤΟΣ 7ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΠΟΥ ΚΟΙΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

«ΝΤΟΥΜΑΝΙΑΣΑΝ»
ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΤΖΑΚΙΑ & ΣΟΜΠΕΣ

Ι∆ΟΥ ΟΙ 1.172 ΘΕΣΕΙΣ
ελεγχόµενης στάθµευσης

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
– ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
• ΣΕΛ. 10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Εκτέθηκαν σε σύφιλη
γιατροί & νοσηλευτές

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ

Πίνακες με τις θέσεις ανά δρόμο
Σε ποιες οδούς προβλέπεται τρίωρη και σε ποιες 24ωρη στάθμευση
Τι προτείνουν οι μελετητές και τι η αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου Λαρισαίων
• ΣΕΛ. 8 & 9

• ΣΕΛ. 25

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
Ιδρύτρια Miss Polyplexi

12

5

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ

Συνδυάζω µόδα
και πλέξιµο
• ΣΕΛ. 18

15

∆ήµαρχος Τυρνάβου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 2020

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΘΗΤΕΙΑ

ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΒΕΑ 2020

Το Βραβείο Εξαγωγικής
∆ραστηριότητας & ∆ιεθνούς
Παρουσίας στην Exalco Α.Ε.

• ΣΕΛ. 3

ΜΕΓΑΛΕΙΩ∆ΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Ζητούν νέα αγροτικά φωτοβολταϊκά
και δίκτυα σύνδεσης
• ΣΕΛ. 16-17