Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ηλεκτρονικά τα βιβλία εταιρειών από το 2020
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TESLA
ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝT
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΑΠΡΟΟΠΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ CYBERTRUCK
Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ .Χ.
ΣΕΛΙΔΑ 27
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΜΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
19 19 2019
ΧΡΟΝΙΑ
9 771 108 979161
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒBΑΤΟ 23 ΝΟΕΒΡΙΟΥ 2019
Ετος 101ο n Αρ. φύλλου 30.280. Ιδρυτής: .
www.kathimerini.gr.1,20
Το ΣΤΕ βάζει τέλος
στη σύγχυση
με τα αναδρομικά
Ηλεκτρονικά τα βιβλία
εταιρειν από το 2020
Κοινή άσκηση
της Τουρκίας
με το Πακιστάν
Με πιλοτικήν δίκη
Κοντά στο Καστελλόριζο
Τέλος στην αβεβαιότητα σχετικά με
το τι ισχύει για τα αναδρομικά των
συνταξιούχων θέτει το Συμβούλιο
τns Επικρατείαs. Το αντατο δικαστήριο αποφάσισε να παραπέμψει
σε πιλοτικήν δίκηστην Ολομέλεια
το σύνολο των απαιτήσεων των συνταξιούχων, στε να αποφανθεί αν
και τι δικαιούνται οι συνταξιούχοι.
Εus ότου εκδοθεί η απόφαση τns
Ολομέλειαs, καμία δίκη δεν μπορεί
να γίνει και καμία απόφαση δεν
μπορεί να εκδοθεί σε όλη την επι κράτεια με θέμα απαιτήσειs ανα δρομικν , είτε από Πρωτοδικεία
είτε από Εφετεία. Σελ. 22
Στη διεξαγωγή άσκησns με τη συμμετοχή πακιστανική φρεγάταs στη
θάλασσα γύρω από το Καστελλόρι
ζο έχει προχωρήσει η Αγκυρα, παραβιάζονταs την ελληνική ΑΟΖ και
το FIR Αθηνν. Η άσκηση ερμnνεύ
εται ωs καπάντησην τns Αγκυραs
στη στενή τριμερή συνεργασία Ελ
λάδαs , Ισραήλ και Κυπριακής Δη
μοκρατίαs. Παράλληλα, η Ελλάδα
προχωρεί σε ναυτική άσκηση με
το Ισραήλ στο Αιγαiο, εν μόλιs
ολοκληρθηκε η συνεκπαίδευση
ελληνικν και ισραηλινν ειδικν
δυνάμεων στην Κρήτη. Σελ. 5
Θα είναι συνδεδεμένα με το Ταxisnet, το οποίο θα έχει άμεση
πρόσβαση
Πιλοτικά από τα τέλη του 2019 και σε πλήθα έχει άμεση πρόσβαση η εφορία θα κα
ταστήσουν αφενός εφικτή την άμεσn επιστροφή φόρων στοUs δικαιούχοus και αφε
θερων επαγγελματιν και τοηλεκτρον- τέρου αποτελεσματικότερο τον έλεγο , όλεs οι επιχειρήσειs και οι ελεύθεροι επαγκό τιμολόγιο. Η ανταλλαγή ηλεκτρονικν αφού οι διασταυρσειs θα γίνονται αυτό - γελματίεs θα πρέπει να δηλνουν τα τιμοπαραστατικν μεταξύ των επιχειρήσεων ματα . Επίσns , θα επιτρέψουν την αυτόμα- λόγιά τουs και να συμπληρνουν τα βιβλία
τη συμπλήρωση των φορολογικν δηλσεων και θα απαλλάξουν τιs επιχειρήσειs
και τουs επαγγελματίεs από την υποβολή
των συγκεντρωτικν καταστάσεων πελατν-προμηθευτν. Με το νέο σύστημα,
ρη εφαρμογή εντός του 2020 τίθενται τα
ηλεκτρονικά βιβλία επιχειρήσεων και ελεύ( τιμολογίων και δελτίων αποστολή ) και η
τήρηση ηλεκτρονικν βιβλίων στα οποία
τουs με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση
σύνδεση με το Taxisnet. Σελ. 23
Η αρένα της διαδικτυακής τηλεόρασης
ΣΗΜΕΡΑ
<Κλειδνειν
η ψήφος
των αποδήμων
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
410 αφίξεις
σε ένα 24ωρο
Δεκτή η πρόταση του ΚΚΕ
eRY ΤΟ
ΕS ΕΝΕΥ
ΝETFLIX
Υψηλός εξακολουθεί να είναι ο αριθμός των αφίξεων προσφύγων και
μεταναστν στη χρα μας , με 410
άτομα να προστίθενται μέσα σε ένα
24ωρο, μέχρι νωρίς χθες. Παράλληλα ,
κλιμακνονται οι αντιδράσεις για τα
νέα κέντρα φιλοξενίας . Σελ. 6
Συνθήκες επίτευξns ευρύτατηs συναίνεσns στην ψηφοφορία τηs Δευτέραs για τη συνταγματική αναθερηση για την ψήφο των αποδήμων
διαμόρφωσε η παρουσίαση τns τελικήs πρότασns τns πλειοψηφίias .
καθs συμπεριελήφθη σε αυτή κε ντρικό αίτημα του ΚΚΕ Σελ. 4
CHG60ΑΙΝ
ΕΤΗΑTE rημα σra
ΤΑΕΓ53ημρ
é tv+
prime
Βουλή: Η ανάγκη για εθνική συνεννόηση Προκειμένου να αντιμετω
Πιστεί το προσφυγικό-μεταναστευτικό Πρόβλημα επισημάνθηκε χθες
κατά τη συζήτηση Που είχαν οι Κυριά
κος Μητσοτάκης και Φφη Γεννηματά στην αΩρα του Πρωθυπουργού
στη Βουλή . Νωρίτερα, ο Πρωθυπουρ
γός απέκρουσε Προσπάθεια του κ .
Τσίπρα να Πολσει εκ νέου το Πολιτικό κλίμα με επίκεντρο τα ζητήματα
διαφθοράς . Σελ 4
3Φ35CHAΕΝ
Eρτμα
ΚΥΡΙΟ ΑΡΟΡΟ
|Ο3ΕΞ
Το επόμενο
Πς διαμορφνεται ο χάρτης της νέας διαδικτυακής τηλεόρασης , Ποοι είναι οι βασικοί Παίκτες , Πς θα επηρεαστεί το κονό και πς όλες αυτές
οι αλλαγές θα επιδράσουν στη βιομηχανία του θεάματος: Ο Πόλεμος στις Πλατφόρμες μόλις ξεκίνησε και οι μάχες προμηνύονται σκληρές, Σελ.3
Πριν από λίγοus μήνες φάνταζε αδιανόητο να μπορεί η δημόσια δύναμη να επεμβαίνει
στα πανεπιστήμια, ακόμη ι
όταν συντελούνταν εξόφθαλ
μεs παράνομεs πράξειs. Το
άβατο έσπασε. Ομωs η κανονικότητα τns πανεπιστημιακήs
ζωής δεν μπορεί να παραμεί
νει τόσο επισφαλής στε να
απαιτείται η διαρκής παρου
σία τns αστυνομίαs. Χρειάζεται πλέον να γίνει το επόμενο
βήμα . Χρειάζεται η κυβέρνηση
σε συνεννόηση με τουs πρυτάνε1s να εγγυηθεί ότι ο πα
νεπιστημιακόs χρ0s ανήκει
στην πανεπιστημιακή κοινότητα . Χρειάζεται να εγκατασταθεί ένα σύστημα ελέγχου
στιs εισόδουs των ιδρυμάτων .
Το 81%
των εφήβων
δεν ασκείται
Το μεγάλο ραντεβού των οινοφίλων
Εφοπλιστές: Η δωρεά δέκαι
υπερσύγχρονων ταχύπλοων σκαφν
από την Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστν
(ΕΕΕ) Προς το Λιμενικό Σμα, για τις
περιπολίες στα θαλάσσια σύνορα,
επισφραγίστηκε χθες στη συνάντηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία της ΕΕΕ. Σελ.4
Προτιμά το κινητό
ούτε μία ρα την ημέρα, όσos
είναι ο συνιστμενos χρόν0
γυμναστικήs, δεν ασκείται το
81% των μαθητν 11 έωs 17
ετν, προτιμνταs την ενασχό ληση με το κινητό τηλέφωνο.
Αυτό προκύπτει από μια νέα διεθνή μελέτη επιστημόνων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείas. Η κατάσταση στην Ελλάδα
ΠΑΣΟΚ: Ξεκινά σήμερα το συνέ δριο του ΠΑΣΟΚ, η εξέλιξη του οποί.
ου επηρεάζει καθοριστικά και το μέλλον του Κινήματος Αλλαγής. Σελ.5
Τρομοκρατία: Με κείμενό του
σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού
χρου εμφανίσθηκε χθες ο καταζητούμενος για την υπόθεση της Επα
ναστατικής Αυτοάμυνας , Δημήτρης
Χατζηβασιλειάδης, ο οποίος επιχειρεί
να απαλλάξει τον εαυτό του και τους
δύο συλληφθέντες για την ίδια υπό θεση. Σελ7
Σπάνιες ετικέτες , ελληνικές και ξένες, περιλαμβάνει και το φετινό ραντεβού των οινοφίλων με τα <Μεγάλα
Κόκκινα Κρασιά , Που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία . Σελ 14
είναι χειρότερη από τον μέσο
παγκόσμ0 όρο . Σελ.2
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤΗΣ ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Κριτική και ματαίωση
.Μυτιληναίος: Στο 2,5%
διαμορφθηκε το επιτόκιο του
5ετούς ομολόγου Που εξέδωσε η
< Μυτιληναίος . Το ενδιαφέρον των
επενδυτν ήταν ισχυρό, με τις Πρ0
σφορές να ανέρχονται σε σχεδόν
2 δισ. ευρ . Ο όμιλος άντλησε 500
εκατ. ευρ. Σελ. 26
Το κρίσιμο στοίχημα των επιστροφν
σημαντικό , είναι η αποκατάσταση ενός
αποτελεσματικού μηχανισμού επιστροφν όσων κρίνεται ότι δεν δικαιούνται την Παροχή ασύλου. Ο μηχανισμός
Που συμφωνήθηκε ανάμεσα σε Ε.Ε. και
Τουρκία το 2016 δεν λειτούργησε Ποτέ
Πραγματικά, όπως αποδεικνύεται από
τους αριθμούς. Η Τουρκία είναι ο δύσκολος παράγων στην εξίσωση των επιστροφν , καθς αποδείχθηκε διαχρονικά απρόθυμος εταίρος σε έναν τέτοιο
μηχανισμό, ακόμη και στο Πλαίσιο δι μερν συμφωνιν με την Ελλάδα . Εξ.
σου περίπλοκη έχει αποδειχθεί συχνά
στο Παρελθόν η διαδικασία επιστροφν
απευθείας στις χρες Προέλευσης, n
συνεργασίαα των οποίων δεν μπορεί να
Προεξοφληθεί. Και εκεί θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό η επιτυχία ή μη του σχε
δίου Που αρουσίασε και σταδιακά θέτει
σε εφαρμογή η κυβέρνηση.
Είναι το σχέδιο Που παρουσίασεη κυβέρνηση, για τη διαχείριση του Προσφυγικού-μεταναστευτικού Προβλήματος,
η οριστική λύση; Μικρές οι πιθανότητες. Η σημερινή κυβέρνηση, όΠως και
η Προηγούμενη, κινείται σε αχαρτογρά
φητα νερά. Καλείται να διαχειριστεί ένα
ζήτημα Που υπερβαίνει τις δυνατότητες
της χρας και απαιτεί ενιαία στρατηγική
τουλάχιστον σε επίπεδο Ε.Ε. και συνεννοήσεις σε ακόμα ευρύτερο, γεωπολιτ κά, Πλαίσιο. Ωστόσο, αυτές οι Προϋποθέσεις δεν υφίστανται.
Οι επιλογές της Αθήνας είναι Περιορ σμένες . Εκείνοι Που θα μπορούσαν και
θα έπρεπε να συνδράμουν περιορίζο
νται σε ρόλο Παρατηρητή και , όχι λίγες
φορές, αφ υψηλού κριτή και τιμητή γα
τα ανθρπνα δικαιματα . Με τις Προοπτικές μετακίνησης, είτε οργανωμένα
είτε λάθρα, από την Ελλάδα Προς άλ
λες χρες της Ε.Ε. να είναι εξαιρετικά
Περιορισμένες και την απειλή της επι στροφής τους εδ εάν συλληφθούν n.
χρα μας , ήδη από το 2015 , καλείται να
αντιμετωπίσει την πραγματικότητα ενός
διαρκς διογκούμενου αριθμού Προσφύγων και μεταναστν . Η κυβέρνηση
κατέληξε στην επιλογή των κλειστν
κέντρων κράτησης στα νησιά και των κέ ντρων κελεγχόμενης φιλοξενίας στην
ενδοχρα, σε μια προσπάθεια αφενός
να κατευνάσει τις ανη συχίες των τοπΙ κν κοινωνιν και αφετέρου με την ελΠίδα η προ0πτική διαμονής σε κλειστά
κέντρα να λειτουργήσει αποτρεπτικά και
να περιορίσει τις αφίξεις, οι οποίες συνεχίζονται σε αυξημένους αριθμούς , τέτοιους Που καθιστούν κενή νοήματος τη
φράση ααποσυμφόρηση των νησιν2 .
Η ανάσχεση των ρον είναι το ένα κρίσιμο στοίχημα . Το δεύτερο, ίσως πιο
Γερμανία: Ενωμένοι Πίσω από
την επικεφαλής Ανεγκρετ Κραμπ-κάρενμπαουερ εμφανίστηκαν οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες στη χθεσινή
διάσκεψη του κόμματος, διαψεύδο ντας το Πολεμικό κλίμα. Σελ. 10
. ισραήλ: Tιν άμεση παραίτηση
του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε
ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντς , ύστερα από την
απόφαση του γενικού εισαγγελέα να
Παραπέμψει τον υπηρεσιακό ΠρωθυΠουργό σε δίκη για τρεις υποθέσεις
διαφθοράς. Σελ. 11
ΑΠοχαιρετισμός στους πανέμορφους Αγγέλους
του οίκου Victoria's Secret, καθς η φετινή επίδειξη
μόδας, κάποτε Πόλος έλξης για εκατομμύρια τηλεθεατν σε όλο τον κόσμο , ματαιθηκε. Η εταιρεία αναφ ρει ότι η απόφαση ελήφθη εξαπίας των μειούμενων
Ποσοστν τηλεθέασης , αλλά και της δριμείας κριτικής
ότι η εκδήλωση είναι σεξιστική, αναχρονιστική και χω
ρίς Πολυπολιτισμικότητα . Σελ. 1
REUTERS
Α.P PHOTO
Οιαφκ
τo) Α
αΟμ Φ
ΕΡΑ/JASON SZENES

Τελευταία νέα από την εφημερίδα