Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ποιους θα ωφελήσει η νέα φορολογική κλίμακα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771 108 59216 2
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.069
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑl ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
Kilada Hills
Ποιους θα ωφελήσει
ηνέα φορο-κλίμαακα
Υπεγράφη n πρτη
αταχεία αδειοδότηση
Την πρτη οικοδομική άδεια για την κατασκευή
του γκολφστο πλαίσιο της επένδυσης Klada
Hils, Πou υλοποιεί η Dolphin Capital, υπέγραψε
χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης . Όπως ανέφερε ο υπουργός, είναι η Πρτη οικοδομική άδεια που
εκδίδεται με τη διαδικασία της ταχκείας αδειοδότησης στον τομέα του τουρισμού και του real
estate από το 2010 και έπειτα. σελ . 9
Αναλυτικά παραδείγματα για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους
ρούντα εισοδήματα Που θα αποκτηθούν από το 2020
και μετά Ειδικά, στους μισθωτούς και τους συνταζ
ούχους οι μεταβολές αυτές θα αρχίσουν να γίνονται
αντιληπτές από τον Ιανουάριο του 2020 μέσω μει
σεων στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος
επί των αποδοχν τους. Για τους κατ' επάγγελμα
αγρότες οι μεισεις φόρων θα γίνουν αντιληπτές το
2021 με τα εκκαθαριστικά που θα λάβουν για τις δη
λόσεις φόρου εισοδήματος του έτους 2020. σελ 45
ες Προωθεί η κυβέρνηση με το νέο φορολογικό νο
μοσχέδιο. Το συμπέρασμα αυτό Προκύπτει από αναλυτικούς Πίνακες Παραδειγμάτων Που δημοσιεύει
σήμερα η N. Στους Πίνακες αυτούς αποτυπνονται
οιμεταβολές που θα προκαλέσουν στους φόρους εσοδήματος των μισθωτν , των συνταξιούχων , των
κατ' επάγγελμα αγροτν και των αυτοαπασχολούμενων οι εΠικείμενες αλλαγές στη φορολογική κλί
μακα. Οι Παραπάνω μεταβολές στους φόρους αφο
Οι μισθωτοί, οι συνταιξιούχοι και οι κατ' επάγγελ
μα αγρότες με ετήσια εισοδήματα μικρότερα των
20.000 ευρ ή μεγαλύτερα των 50.000 ευρ, οι οΠοί
οι είε δεν βαρύνονται με τέκνα είτε βαρύνονται με 1
ή 2τέκνα, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι μισθωτοί, συν
ταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες, καθς και
όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι θα είναι οι Περισσότε
ρο ωφελημένοι από τις αλλαγές στην κλίμακα φο
ρολογίας εισοδήματος φυσικν προσπω, τις οποί
Κλήσεις μοιράζει η εφορία
σε ΙΧ με ξένες Πινακίδες
Παραβάσεις σε 1 στα 4 αυτοκίνητα με ξένες
Πνακιδες εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους
Που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ. Στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019
Πραγματοοιήθηκαν 4.1 94 τελωνειακοί έλεγχοι σε οχήματα και εντοπίστηκαν 1.001
Παραβάσεις. σελ . 7
Κυβερνητικές
αασκήσεις συναίνεσης
Ασκήσεις συναίνεσης κάνει η κυβέρνηση, με
στόχο να διαμορφωθούν ευρύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες σε μία σειρά θεμάτων
μείζονος σημασίας. Το νομοσχέδιο για την
ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού αποτέλεσε
το Πρτο βήμα, εν κυβερνητική φιλοδοξία
είναι να επικρατήσει κλίμα διαλόγου και στις
επόμενες συνεδριάσεις της Ολομέλειας . σελ 16
Έως 48 δόσεις η Πάγια
ρύθμιση χρεν σε Δημόσιο
Εξέλιξη δείκτη
S&P 500
τελευταίου τριμήνου
3.061,51
3.000
Τι προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
Αλλαγές στην Πάγια ρύθμιση
χρεν Προς το Δημόσιο, αλλά
και στο καθεστς συγκέντρωσης
ηλεκτρονικν αποδείξεων, όπως
και μια σειρά παρεμβάσεων στο
φορολογικό τοπίο, με στόχο την
υλοποίηση των δεσμεύσεων της
κυβέρνησης για ελάφρυνση της
φορολογίας, θα περιλαμβάνει το
νέο φορολογικό νσx Που ανα μένεται να κατατεθεί το επόμενο
διάστημα στη Βουλή και θα έχει
Ψηφιστεί έως το τέλος του τρέ
χοντος μηνός . Ειδικότερα, όΠως
Προανήγγειλε ο ΥΠΟΙΚ Χρ. Σταϊκούρας, μιλντας στον τηλεοΠΠικό σταθμό ΣΚΑΙ, οι δόσεις της
Πάγιας ρύθμισης από ην 1η Ια
ουαρίου 2020 θα αυξηθούν από
12 για τις τακτικές οφειλές και
24 για τις έκτακτες σε 24 και 48
αντίστοιχα, ενό το επιτόκιο της
ρύθμισης δεν θα είναι σταθερό.
Όσον αφορά τη συγκέντρωση e
αποδείξεων , ο ΥΠΟΙΚ επανέλαβε ότι αυτές δεν θα χρειάζονται
για το χτίσιμον του αφορολό
γητου ορίου, όμως επεσήμανε
ότι όλοι οι φορολογούμενοι και
για Πρτη φορά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να
εμφανίζουν στην Εφορία eanoδείξεις Που αντιστοιχούν στο 30%
των συνολικν τους εισοδημά
των, συμπεριλαμβανομένων και
των ενοικίων. σελ . 3
2.900
Νέες επενδύσεις 27 εκατ .
από την ΚΡ-ΚΡΙ
Με επενδυτικό Πακέτο 27 εκατ. ευρ συνεχίζει
στην τριετία 2019-2021 ηγαλακτοβιομηχανία
ΚΡΗΚΡΙ το σερί των επενδύσεων ύψους 43
εκατ. ευρ που υλοποίησε την πενταετία
2014-2018 Η εταιρεία ολοκληρνει τη
φετνή χρήση, σύμφωνα με τη διοίκησή της με
διψήφιο Ποσοστό ανάπτυξης και τζρο Που θα
ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρ , έναντι των 94
εκατ. ευρ του 2018. σελ. 13
09 16
Αύγουστος 2019
Σεπτέμβριος 2019
Οκτβριος 2019
Εβδομάδα των ρεκόρστη Wall Street
Ιστορικό ρεκόρ άγγξαν ενδοσυνεδριακά οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street , για
τέταρτη διαδοχική φορά στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, από τη στιγμή Που τα ενθαρρυντικά
στοχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ και την κινεζική μεταποίηση απομάκρυναν τις ανησυχίες
για επιβράδυνση της Παγκόσμιας οικονομίας . Ήδη οι δύο δείκτες έκλεισαν τον Οκτβριο με την
καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον φετινό Ιούνιο. σελ 18
Λιγότερα τα πλοία
Πλυντρίδες
Μόλις περίπου 2.500 Πλοία θα είναι εφοδιασμένα με πλυντρίδες (scnubbers ) μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2020, σε σύγκριση με τα 4.000
πλοία Που ανέφεραν οι αρχικές εκτιμήσεις από
μέρους του IΜΟ. σελ . 10
Ισορροπεί
αναπτυξιακά
η μεταποίηση
Διορθνουν
Προμήθειες
οι συστημικές
τράππεζες
Αυξήθηκαν
οιμισθοί
κατά 3,47%
τον Απρίλιο
Χ.Α.: Με εβδομαδιαία
κέρδη 0,92%
Χρεσεις
Παραμένει Πάνω από τις 50 μονάδες
Εκόνα χαμηλν Προσδοκιν Παρουσίασε χθες
το Χρηματιστήριο στην πρτη συνεδρίαση του
Νοεμβρίου . Ο γενικός δείκτης κινήθηκε νωχελικά και έκλεισε στις 880,36 μονάδες
καταγράφοντας απλειες 0,25% Σε εβδομαδιαία βάση ο γδ. ενισχύθηκε 0,92%. σελ 18
Η ελληνική μεταποίηση υποχρησε οριακά τον
Οκτόβριο, Παρέμεινε όμως Πάνω από το όριο των 50
μονάδων Που υποδηλνουν επέκταση των δραστη ριοτήτων της, σύμφωνα με την HS Markit, με τη ζή ΗΚνα
τηση από το εξωτερικό να οδηγεί τις εταιρείες σε αυξηση της απασχόλησης. Ειδικότερα, ο εποχικά προ- νυρικει
σαρμοσμένος Δείκης Υπεύθυνων Προμηθειν της HS
Markit για τον τομέα μεταποίησης υποχρησε στις
53,5 μονάδες τον Προηγούμενο μήνα από τις 53,6 μο
νάδες του Σεπτεμβρίου. σελ . 7
Αυξήσεις μισθν κατά 3,47%
στο σύνολο των επιχειρήσεων |
φέτος τον Απρίλιο, σε σύγκρι
ση με τον αντίστοιχο μήνα του
2018, διαπίστωσε ο ΕΦΚΑ καταγράφοντας στοιχεία από αναλυτικές Περιοδικές δηλσεις
265.029 επιχειρήσεων και 11.964
εταιρειν οικοδομικν και τε
χνικν εργασιν. σελ 6
Την Πρτη κίνηση καλής θέ
λησης έκαναν οι τράπεζες σε σχέ
ση με τις χρεσεις. Ειδικότερα
δεν θα επιβαρύνουν τους πελάτες τους με το κόστος ανάληψης
από ATΜ άλλης τράπεζας όΠου
οι ίδιες δενέχουν Παρουσία, εν
μηδενίζουν το κόστος για άλλες
εργασίες και επανεξετάζουν την
Πολιτική τιμν, σελ 7
Nielsen-εννεάμηνο 2019
τον διακόπτ
Με +4,4% τα έσοδα
των σούπερ μάρκετ
του 56
σελ. 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα