Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 23.10.2019
ΗMΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΚΟΥ ΠΕΡΓΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
ΑΘΗΝΑ
Αρ Φύλλου: 6397
Καταργείται ο έλεγχος της ΕEΕΠ επί της καταβολής της μισθοδοσίας
Παρεμβάσεις στο νυμοσχέδιο χαταγγελλουν εργαζόμενοι στα χαζίνο
Κανένα θέμα αφορολόγητου και συντάξεων. Το σχόλιο για το σχέδιο Ηρακλής
Τέλος στα σενάρια περαίωσης βάζει το ΥΠΟΙΚ
Αναβάθμισε την
Ελλάδα σε ΒB ο
Προσδοκία για νέες μεισεις φόρων ακινήτων στο
οικονομικό επιτελείο, που βλέπει πρόσθετο δημοσιονομικό χρο από τις αλλαγές στις αντικειμενκές.
Μάιο του 2020 έτοιμο το νέο πλαίσιο αξιν. Κανένα
θέμα αφορολόγητου και συντάξεων . Το σχόλιο για το
σχέδιο Ηρακλής
οίκος Scope Ratings
Σε BB από BB. αν αβάθμισε το
ελληνικό αξιόχρεο ο οίκος
Scope Rat ings, διατηρντας το
θετικό outlook της αξιολόγ
ησης.
Οπως αναφέρει, οι λόγοι της
αναβάθμισης είναι η συνέχιση
των μεταρουθμίσεων και
καλύτερη εικόνα μεσοπρόθεσμα για τη βιωσιμότητα του
χρέους .
Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση για περαίωση εκκοεμν φορολογικν υποθέσεων , δήλωσε σήμερα ατη γορηματικά αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικν , προαναγγέλλοντας ολοκλήρωση των αλλαγν στις αντικειμενικές
αξίες ακινήτων τον Μάιο του 2020 και περαιτέρω ελαφρύνσεις στη φορολογία ακινήτων, εφόσον από αυτή την
άσκηση προκύψει δημοσιονομικός χρος , κάτι που εκτιμάται πως είναι πιθανό.
Στις 18 Νοεμβρίου το πρτο
Ελληνογερμανικό Φόρουμ
Κανοτομίας
Η Scope επισημαίνει ότι η
αξιολόγηση του ελληνικού αξ
όχρεου περιορίζεται από το
μεγάλο ύψος των κόκκινων
δανείων στη χρα και την
αδύναμη
εικόνα μακροπρόθεσμα .
μακροοικονομική
INNOVΑΤΙON
FORUM 2019
Το θετικό οutlook συνδέεται με
την προσδοκία του οίκου για
Ματαιθηκε ο διαγωνισμός
για την συντήρηση
των ελικοπτέρων ΝH90
Η Καινοτομία
ως μοχλός ανάπτυξης
επιτάχυνση στη μείωση των
κόκκινων δανείων μέσω πωλήσεων χαρτοφυλακίων και της
υλοποίησης του σχεδίου Ηρακλής,
Innovation
als Wachstumsmotor
E 17. & 18.11.2019
Stavros Niarch0s Foundation Cultural Cente
Ather
tPartnerForNetworking
PartnerForinnovation
Με τπλο Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης-Μία
ελληνογερμανική συνεργασία , συνδιοργανάνεται, στις
18 Νοεμβοίου , από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανιό Επιμελητήριο χαι την πρεσβεία της Ομο
στονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας , το πρτο Φόρ
ουμ Καινοτομίας.
ενισχυμένη αξιοπιστία τν
οικονομικν πολιτικν μέσω
της συνέχισης φιλοεπιχειρημα
τικν μεταρρυθμίσεων και της
επιτάχυνσης των ιδιωτικοποιή σεων , κάτι που θα βελτισει
την επενδυ τική εμπιστοσύν η,
Τη ματαίωση του διαγω- Εξοπλισμν και Επεν
νισμού
αφορά στο υποπρόγραμ
μα "Συντήρηση ελικοπτέρων (EΠ )
(Μεταφορικά Ελικόπτε - " προκήρυξη επαναληπτι
ρα) λόγω μη υποβολής
αποδεκτής προσφοράς , ίδιους όρους , σύμφωνα
γνωστοποίησε η γενική
διεύθυνση
δύσεων .
09/2018
Στόχος του φόρουμ, που θα πραγματοποιηθε ί στο Κέντρο
Πολιτισμού Ίοουμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΠΣΝ) , στο
κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, είναι να παρέχει στις
ελληνικές και γερμανικές επιχειοήσεις μια πλατφόομα ,
που αποσκοπεί στην καινοτομία και τις τεχνολογίες
αιχμής . Το Φόρουμ Καινοτομίας πραγματοποιείται με
δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Στην ίδια ανακοίνωση, η
ΓΔΑΕΕ ανακοιννει την
ευθυγράμμιση με τους στόχοuς προυπολογισμού που έχουν
συμφωνηθεί με τους δανειστές ,
κού διαγωνισμού με τους
με την κείμενη νο μοθεσία" .
- πολιτική σταθερότητα τα επό
μενα χρόνια, μεινοντας το
Qίσκο ανατροπόν.
Αμυντικν
Created by Universal Document Converter