Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αλλάζουν όλα στη φορολογία ακινήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9 771108 592155
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.058
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019/ τιμή: 1,30 ε
Αλλάζουνv όλα στη φορολογία ακινήτων
Στόχος είναι οι φορολογητέες αξίες να αποτυπνουν καλύτερα τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς
Τα πάνω κάτω στη φορολογία της ακίνητης Πε ριουσίας αναμένεται να φέρουν οι αλλαγές στο
αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιν των ακινήτων . ΌΠως αποκαλύπτεται από το συντεταγμένο στην αγγλική γλσ
σα- κείμενο του Προσχεδίου του κρατικού Προυπολογισμού του 2020, το οΠοίο υπεβλήθη στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση σχεδιάζει ,
αμέσως μετά τη ριζική αναμόρφωση του τρόπου
υπολογισμού των αντικειμενικν αξιν , να προ
χωρήσει στην τροποΠοίηση όλων των διατάξεων
Που καθορίζουν το ύψος των φορολογικν επι
βαρύνσεων στην απόκτηση και την κατοχή ακι
νήτων . Οι αλλαγές Που σχεδιάζονται θα αφορούν
τόσο τους συντελεστές φορολόγησης όσο και τα
αφορολόγητα όρια και τις κλίμακες υπολογισμού
των φόρων . Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα επ
σημαίνει η Πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικν στις σελίδες 19 και 20 του κειμένου
του Προσχεδίου, οι τροΠΟποιήσεις στο νομοθετικό
Πλαίσιο προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας
των ακινήτων θα επιτρέψουν τον καθορισμό δι καιότερων συντελεστν φορολογίας ακινήτων και
κατωτάτων ορίων επιβολής φόρων (αφορολόγητων
ορίων ) . Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το υπουργείο
Οικονομικν με την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του αντικειμενικού συστήματος Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων θα
Προχωρήσει στην τροποποίηση όλων των διατά
ξεων Που καθορίζουν τοντρόπο υπολογισμού των
φορολογικν επιβαρύνσεων στην απόκτηση και
την κατοχή ακίνητης περιουσίας. Όπως είναι γνο
στό, n ηγεσία του υπουργείου Οικονομικν προωθεί τη ριζική αναδιαμόρφωση του νομοθετικού
και κανονιστικού Πλαισίου για τον προσδιορισμό
των αντικειμενικν τιμν των ακινήτων, οι οποίες
χρηστιμοποιούνται ως βάσεις για τον καθορισμό
των φορολογητέων αξιν τους. Στόχος είναι οι φο
ρολογητέες αξίες των ακινήτων να αποτυπνουν
με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη Προσέγγιση τις
πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς. Σήμερα σε
Πολλές Περιοχές της χρας οι αντικειμενικές αξίες
των ακινήτων βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα
από αυτά στα οποία ανέρχονται οι Πραγματικές
τιμές τους . σελ. 5
protergia
Το μέλλον της ενέργειας
Ώρα Λονδίνου για το Brexit
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΟχΙν στον τουρκικό εκβιασμό
για τη μετανάστευση
Υπερκαλύφθηκε το "πράσινο
ομόλογο της
ΤΕΡΝΑ
Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλνεται για
τη δημόσια έκδοση του πράσινου ομολόγου
της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή , συνολικού ύψους 150
εκατ. ευρ.Οι πληροφορίες που υπήρξαν μέχρι
και τη χθεσινή δεύτερη μέρα της διαδικασίας
εγγραφν (book building9) είναι ότι θα καταγραφεί υπερκάλυψη της έκδοσης έως και 3 φορές
για τα κεφάλαια Που ζητά ο όμιλος της ΤΕΡΝΑ
Ενεργειακή. σελ. 14
Σε συμφωνία για ένα συντεταγμένο Brexit κατέληξαν χθες E.Ε. και Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνντας
το ιρλανδικό Πρόβλημα έπειτα από συνεχείς διαπραγματεύσεις τριν και Πλέον ετν , με τις δύο
πλευρές να δεσμεύονται σε μια προωθημένη εμπορική συμφωνία χωρίς αθέμιτες πρακτικές.
Σε λάθος αρόταν Προσφορά
και ζήτηση στα δεξαμενόπλοια
" ΟΧ από το Ενωτικό Κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας
- Τπροβλέπει η συμφωνία
Δύσκολη η έγκριση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο
Αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βρετανία
σελ. 23
Αν και οι ναύλοι στα Very Large Crude Carriers
Προσγεινονται από τα 300.000 δολ. στα
135.000 δολ.-Παραμένοντας βέβαια σε επίπεδα
ζηλευτής κερδοφορίας, τα θεμελιδη μεγέθη
του κλάδου των δεξαμενόπλοιων και γενικότερα
της ναυτλίας, Που κρύβονται κάτω από τη
κσκόνη> Που σηκνουν στον ναυτλιακό κλάδο
Καμπανάκι
για κεθισμόν
στο φθηνό
χρήμα
Προσδοκίες
για αναβάθμιση
Θετικό
Πιστωτικό
γεγονός
Ηρακλής απότmv S&P
οι γεωπολιτικές εξελίξεις, δεν Προμηνύουν ιδιατερα θετικές εξελίξεις για το μέλλον . σελ 10
ΕΦΚΑ: ΟΙ 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ
Αναλυτές
Moody's-DBRS
Την επόμενη Παρασκευή η έκθεση
σελ. 16
Θετικό Πιστωτικό γεγονός για
τον τραπεζικό κλάδο αποτελεί
το σχέδιο Ηρακλής , καθς
Προσφέρει ένα επιπλέον εργα
λείο για να βελτιωθεί n Ποιότητα
ενεργητικού των ελληνικν τρα
Πεζν, επιταχύνοντας τη μεί
ωση των NPES μέσω τιτλοΠοι
ήσεων , σύμφωνα με τους οί.
κους αξιολόγησης . σελ.7
Την πρτη επί των ημερν της αναβάθμιση της
Πιστοληππικής ικανότητας της χρας θέλει να προ
σθέσει την επόμενη εβδομάδα στο ενεργητικό της
η ελληνική κυβέρνησn. Tnν επόμενη Παρασκευή
αναμένεται η έκθεση από τον οίκο Standard and
Poor's, ο oποίος έχει διατηρήσει σταθερή τη βαθ - εκεχειρια
μολογία από τον Ιούλιο του 2018. Η αναβάθμιση
κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα θεωρείται Πιθανή,
εν μερικές ημέρες αργότερα θα ακολουθήσει η
έκθεση και από τον καναδικό οίκο DBRS, σελ , 4
Νέα αυστηρή προειδοποίηση
απευθύνουν αναλυτές ότι ο εθσμός) στο φθηνό χρήμα θα Προκαλέσει τρομερή ζημιάν στην
Παγκόσμια οικονομία , κάτι Που
φαίνεται να βρίσκει απήχηση
και σε ορισμένους κύκλους το
σο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚ) όσο και της Φέν
τεραλ Ριζέρβ. σελ. 15
Συρία
ΣΕΒ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Μονομερής
από ΗΠΑΤουρκία
Αναπτυξιακό ν/σχ
ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΛΕΠΕΙ Η ΤΤΕ
DOW JONES 27055,69 (02% ) Δ
DAX 30 1265495 (012%)V (AC 40 567307 042%)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5989Δ ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1125
ΓΑΧΑ 859,32 (011%) Δ
FISE 100 718232 02%) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1494039

Τελευταία νέα από την εφημερίδα