Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ
ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Μόλις μία από τις τέσσερις
απαιτούμενες ΚΥA, είχε εκδοθεί,
όταν η κυβέρνηση παρέλαβε το
έργο του α Ελληνικού ν, επισήμανε
ουπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.
Στην πλήρη απολιγνιτοποίηση
της χρας μέχρι το 2028, εστίασε
ουπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης,
στην τοποθέτησή του
στο Συμβούλιο Υπουργν της ΕΕ
Για την διασφάλιση της
πρόσβασης των ασθενν σε
κάθε απαραίτητο φάρμακο, με
το χαμηλότερο δυνατό κόστος,
ανέφερε ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας.
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ4
ΣΕΛΙΔΑΜ.
959 |0,50ε
2019 Ι ΑΡ 0ΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ 8 0 ΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
0ΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΥΠΕΥΟΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡEΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
α9Ηθαθμα:αμααθα5 ί
ΤΟ ΣΑΝ ΦΡΑΤΣΙΣΚΟ
ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΒΕΥOND4th
3ξeυ:
Τιμμενη πόλη της έκθεσης
αΨηφιακής Τεχνολογίας και Και
νοτομίας , Beyond 4thν, που θα
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Οκτβριο του 2020, να
είναι το Σαν Φρανσίσκο, πρότεινε
οπεριφερειάρχης Κ. Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικστας.
42άρ3
ΣΕΛΙΔΑνι
αοένα γ
ΓΙΑΤΙ ΕΚΔΙΔΟΥΝ 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ
α930Sςας εδαική
ΤΙ ΟΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
ΣΕΛΙΔΑ3
δερο,τ6
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΕΣΟΗΜΑΤΑΣ|
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Το έργο του Ελληνικού, δεν είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση
που θα γίνει στην Ελλάδα αλλά αποτελεί αένα όραμα, το σύμβολο
ανάπτυξης της χρας>, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda
Development Οδυσσέας Αθανασίου.
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕ
ΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΧΡΗΜΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΕΜΔΥΣΕΙΣ Ι ΑΓΟΡΑ
Άνοδος 0,63% αλλά με μικρή
συναλλακτική δραστηριότητα
ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΟΝ
Δενκατύφερενα
αΤο Ελληνικό, είναι έργο πνοής
και εθνικής σημασίας στον
κύριο κόμβο, στην καρδιά της
δραστηριότητάς μας>, δήλωσε
αναφερόμενος στη σύμπραξη
αυτή οπρόεδρος της
Aegean Ευτύχιος Βασιλάκης,
προσθέτοντας πως αναβαθμίζει
το πρόσωπο της Αθήνας.
oακμφε mάvo o
κοpονάε, to
Χρηματιστήριο Αθηνν
mpa wγονός ότ εία
τηνπλουνότητε τwν
ΣΕΛΙΔΑ6
ttλωντουο θετικά
εδφn,ολοκληρνοντος
στoο ήe νοδuά αλλά
ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΡΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Εργαζόμαστε σε μια εταιρεία που παράγει άριστα ποιοτικά προϊ
όντα, αλλά και τα προϊόντα αυτά έχουν μόνο θετική συμβολή στη
διατροφή, την υγεία και την ευεξία , δήλωσε ο γενικός διευθυντής
της Dole Hellas Στάθης Πισλής.
και με μοpήσυνελλοκτική
δpαστηρότητ .
wνκpμέvα, o rrvudς
Aτηςnορουoίoo με
pδη06% σικ 829,
μονάδες, νοuμενο
μτοξύβ2451 μονάδων.
οτuνείτE μκρή aooo.05%
53094μονάδωνoto παpοoίο
όνoo08κ αονιpo
α δμοpφωττα στα 309
εκaεupu και τον όνο στα
153ε. tεμάp, oφούμέον
rpoouppoνημένωνnράξεον
bomvον 50 χιλ tεμάpα.
ΜΜΗΝΤΡ
ΟΕλλάκωρ α n coca Col e
Τo δεύτrpο την vοpονή για την
tδο0n τoυ Οεou pλόγοu .
ηonoia n 00 anotελέοε te.
openmg toυ τιλουoucbopr
toν Moptα. npocμtνου νο
μεκθεί μοοoτuθp το κόστος
δαντο
Bέβοα,ο στόμος εvοη
eνληρη 15 δο. tup ουως
δοτε νονστυeεί ηρrυστότημο
uκοppoς υδn τou
συμεκοιμένου τλου, με το
ββenpeopopν νovoίm.
onμpa σνάλογε με ι
συνθκnσικ οppt.
ξaλλου η αppo βpe
στη διαδοίο notηρικ 1ou.
npooEoυ του npomολoγιομο,
nou κaτατέθηe ες στη
ουή mpoβλmοντας onθ .
δομορφuείστο 3.50κ ου
ΑEn τοmoτογνές nλsoνοop
tou 2020 και nερλαμβο
Αναμονή ια την έκδοση
του 10ετύς ομαλόγου
no avaυτκά, ο δετης
φολK φελεοneσκ
eλιo μεκέρbpο6m%
ο 20625 μονδε. με
πιoη ο nλoλήpωο
εκουνλλογ eu tp
νηK 1200.0 μονε tw.
tpandς δείκτης oλοκληρuot
με άνοδο % σικ 55
μονοδεΟτoo εχέ η σοpά
mpouoioο δοε
tupου nap όλευτή, οντό
nouένα η σpp υro
τοσχέδιο Hpoκλήκ με t .
διαrpoγuατεύοκ να βρonoντο
oε εξέλημπέν νoaoν κο
uβpνησn rvo ooο κληpoζει
ηupe τn επίonμηκ έγρσnς
ao την Domp mθανοτατη
υtpo tάστη Τoooοι mo
για τη βελtuoη της άσης τη
θ nλευpoς δυναμνουν
ε κάθε tόna mporλντς
μάλοτα όm unooτηρετm oό
οpμέoς mou βpioοντη
στις δοδικορίες, anόμα τ τν
νυνo nροουpήg εηλοκήκ .
no στο τunλo tpδη 3,53
wυληνεi , nepo, Εή κα
MΟ Baά
nopalληλα a πoτκ
eκλεοoνοtσt, Βλλησ
npeοα Eurobank r,
Τοpoντης Οn
Aττuς ηΕλλάετωp
cλειο p at 4,ν, ε
την EΧΑΕwολοκληρνa pε
πuσn 20, twμ muκ
κλrooν οo ia Λuba ,
ren ε uρα Επρμο .
οονομο του12 δο εup .
nάveς oπpοnολομος
βαοζτα οpuθpό oνάπμέη
25% 0 030 ό φ) α
ΣΕΛΙΔΛ0
ΣΕΛΙΔΑη
τοβepν τmωv της, onu
ηooo κpθηκ anoητική ελλά
εφτήστοο aημοooνομικό
@ Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
017,ρ160υ