Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
γρληνεαμη
τ89-1989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 08.10.2019
ΗHEPHΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟιΚοΝΟΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
ΑΘΗΝΑ
Αρ Φύλλου: 6386
Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIS) της Κομισιόν
Νέο επεισόδιο στο σίριαλ του καλωδίου Κρήτης-Αττικής
Γενικό Σχέδιο Μεταφορν Αττικής ( ΓΣM )
Νο σχέδιο για τις σικές ουγκονονίς της Αθήνας
ΣΕΑΑ:
Επικαιροποιείται η μελέτη με βάση την οποία θα
προχωρήσει ο ανασχεδιασμός
νιν. Στόχος
μετακινήσεις
την προστασία του
HΚΗDMEΤΗ
ΨOTRRAΟ .Α0 L
των αστικν συγκοινωστοιχεία για τις
Υπέργηρος
στόλος
σχολικν
λεωφορείων
αV μiνly αμονι
να επικαιροποιηθούν τα
και να χαλυφθούν οι νέες απαιτήσεις για
περιβάλλοντος
Με την έναρξη της σχολικής
χρονιάς σηματοδοτείται και η
έναρξη κυκλοφορίας των σχολικν λεωφορείων υπενθυμίζει.
σε ανακοίνωσή του ο ΣύνδεΕισαγωγέων Αντιπρ
ολοχληρωθεί η
μελέτη στην οποία θα στηριχθεί το νέο Γενικό Σχέδιο Μεταπου ποοωθεί η διοίκηση του ΟΑΣΑ.
Το σημερινό δίκτυο των αστικν συγκοινωνιν είνει βασι σμένο σε στοιχεία μελετν για τη ζήτηση , τις μετακινήσεις
και τους προορισμούς, που είναι τουλάχιστον 15 ετν . Η επιστοιχείων θεωρείται αναγκαία , στε να
ανάγκες στα
του 2020 αναμένεται
ον Φεβρουάριο
φορν Ατικής (ΓΣΜ)
Χωρίς πρόσθετους δασμούς
από ΗΠΑ ελαιόλαδο και
ελιές
οσπων Αυτοκινήτων.
Για την ασφαλή μετακίνηση
των παιδιν,
νόμου 4530/2018 όρισε πρόσφα
τα ως αντατο όριο ηλικίας
οδηγν των λεωφορείων τα 55
έτη, με δυνατότητα παράτασης
ως τα 67 έτη , εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες ιατρικές
εξετάσεις . Η μετακίνηση όμως
δεν κρίνεται μόνο από το όριο
ηλικίας του
εξίσου σημαντικό,
σημαντικότερο είναι το όριο
ηλικίας του σχολικού λεωφορκαιροποίηση
άρθρο 36 του
αποτυπνονται οι
σημερινές συνθήκες και
του Λεκανοπεδίου.
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Νέα πρόστιμα
E46.000 σε εισπρακτικές
εταιρείες
οδηγού, αλλά
είου.
Δυστυχς , το όριο ηλικίας των
σχολικν που προβλέπει η
νομοθεσία (παρ . 14 του άρθρου
185 του ν. 4070/20 12 ) δεν προά γει την ασφαλή μετακίνηση των
παιδιν , καθς επιτρέπει την
κυκλοφορία λεωφορείων ως 27
ετν , που στην πράξη φθάνουν
τα 35-40 έτη . Αυτό γιατί , το
μέγιστο όριο της ηλικίας κρίνε .
ται από την 1η κυκλοφορία του
λεωφορείου στην Ελλάδα , όταν
σχεδόν όλα εξ αυτν εισάγονται
μεταχειρισμένα , ήδη
Το ελληνικό ελαιόλαδο και οι
δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους δασμούς από τς
ΗIA , γεγονός που , όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το
Τροφίμων , συμβάλλει στην απρόσκοπη εξαγωγή
δύο αυτν κοουφαίων αγροτικν προϊόντων στη μεγάλη
αμερικανική αγορά αλλά και στην απόχτηση ανταγωνι στικού πλεονεκτήματος έναντι αντίστοιχων προϊόντων .
Το υπουργείο αναφέρεται εκτενς στις κεπίμονες
στοχευμένες προσπάθειες της ελληνικής χυβέρνησης,.
προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές επιπτσεις στα
ελληνικά προϊόντα από την επικείμενη επιβολή δασμολογικν αντιποίνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αξίας 7,5 δισ.
δολαρίων που ανακοίνωσε η Αμερικανική κυβέρνηση.
ελληνικές βρσιμες ελιές
Διοικητικές κυρσεις συνολικού
ύψους 46.000 ευρ επέβαλε η
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
την ημέρα
όθεσμη η οφευή τους,
που κατέστη ληξιπρυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
όχληση οφε.ετν με λήσεις
σε τηλέφωνο εργασίας
τέσσερις
αννυμες εταιρείες ενη μέρωσης
οφείλετν για ληξυπρόθεσμες
οπαιτήσεις (εισπρακτικές
ρείες) για παραβάσεις του
Νόμου 3758/2009.
Οι παραβάσεις οφορούσαν:
όχληση οφειλετν ποιν την
πάροδο των δέκα η μερν από
παρέχηλιση από τις εντολές
του δανειστή ,
εται παροπλανητική πληροφόρηση,
επίδειξη προσβλητικής συμπε
ριφοράς κατά την τηλεφωνική
επικοινωνία .
10-15
Created by Universal Document Converter