Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: 800.000 οφειλέτες χάνουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑ ΡΑΪΚΟΥ
ΤΟΝ CPΑΣΠΟΥΤIM
Ολα όοα ιοχυρίζεται η κα Ράικου είναι ψέματα και έκω όλα τα στοικεία για
να το απoδείξω , υποστηρζει ο πρnν ναπληρoτns uπουργόs Δικαιοσύνns
Δημάτρηs Παπαγελόποιλοs, υnεθυμίζονταs oτ στην επιστολή naparnoήs τns n
εισαγγελική λειτουργόs δεν ανέφερε το παραμικρό για εκείνο . ΣΥΕΙ ΕΑ ΣΤΗ ΣΛ 3
KCΝTRA!
ΚΟNΤRA
εδ πρωταγωνστής
είναι η ενημέρωσή σου
Τετάρτη 25 Σεπεμβρίου 2019* Ετos 60. Φύλλο 1743 . 16
kontranews.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 1055
Από την Πολυπλοκότητα και TIS αγκυλσειs του
νόμου
800.000 0ΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΑΝΟΥΝ
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ
Απαιτεται νέα και τολμηρή πρωτοβουλία για να μπορέσει ο κόσμος να
ξειφύγει μπό την ομηρία και νι αρχίσουν να γεμίζουν τα δημόσια τιμεία
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ημέρες από σήμερα, 800.000 κιλιάδες οφειλέτες κινδυνεύουν να
χάσουν ην περιουσία τους από καττισχέσεις και πλειστημασμούς! Οι 120 δύσεις
κλείνουν την Δευτέρα και εxείναι μένυυν εκτός λόγω των σημαντικν τεχνικν
προβλημάτων και της παλυπλοκότητις mς διαδικασίας Χαρατηριστικό είναι ότι
ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγpότες με χρέn πριν και μετά
-Παναγηωτόπουλος: Υπάρχει
αnΟ13ioxε013το 2016 έπρεεπε να κάνουν τpείς ξεχωριστές αιτήσεις σε δύο διαφορετικούς φορεί
Τρα, που άρχισαν να λύνονται τα προβλήματα ο μήνας τελεινει χαι μαζί
κλείνει και ηρύθμιση! Ανκαι γίνεται προσπάθεια για παράταση από την κυβέρνηση, χρειάζεται Πρτα η έγκριση των δανειστν .
Τι συτήτηην
Μητσοτάκης
καΙ Ζάεφ
έρθουν φιναικοΙ
ΤΖΙχαντιστές
στην Ελλήδα ΣΥΝΕΙΕΑ ΣΤΗ Σ.Τ
ΣΕA 3
Αντρικιμστική
ΠΠΟΝdήυΨΒ
Βρέθηκεεμβρυο,
υτισκουπίδία;
06TInEρ.
Καταβάλλρύτην
20 EUR
ΤναΠηρική
Και διατροφική
επιδόματα
Τον χαβά τουο Ερντογάν από
το βήμα του OΗΕ για Κυπριακό
και υδρογον άνθρακες Σ.3
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Μόνιμη ρύθμιση
ΑΥΤΗ η ιστορία με TI5 120 δόσε για τα χρέη
στο Δημόσιο έκει κατανήσει σαν το γεφύρι
ms Aρτas.
ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ nou γνεται μία ρύθμιση, οι
πολίτεs ανηλαμβάνονται ότ ισχύει μόνο γα
ορισμένεs κατγορίes .
ΠΕΡΙΠΟΥ οκτακόσιοι χιλάδεs οφελέτε
κινδυνεύου να Βρεθαύν εκτόs ρύθμσηs λόγ
ms nολύnλοκns διαδικασίαs και ταν διαφόρων
αστερίσκων .
ΠΑΥΤΟ απατείται μία μόνι μη λύση με απλέs
διαδικασίεs Που θα διευκαλύνουν τουs
οφειλέτε , γα να αpίσουν να ηληρνουν
TIs δόσε5 nροκειμένου να ξεφύγουν αnό
πν κατάσταση ομπρίαs nou έχουν nεριέλθει
εζαιτίas Των
γονάτσαν στν κυριολεξία εργαζόμενοus κι
μικρομεσαίοus εnκειρηματίεs . ΣΕΙΕΑ ΣΠ ΕΛ7
Εκόνες καταστροφής στη Δυτική Eλλάδα:
Δύο νεκροί από κεραυνούς
εφιαλτικν μνημονίων noυ
Οριστικό αίtiog στα
υποθηκοφυλακείη ιn.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ.5