Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Σήμεφα το
τελευτει ίο
αντίοD> στη
Τ3 χρOWn
Σεράνα
ΜΟΝΟ ΜΕ
AαγοδΦοδάα 39 909 λω0ακορο
Επιδεινθικε π υγεία του πατέρα της - Το παιχνίδι είχε
κριθεί ακατάλδηλο με παλαιότερη δικα στική απόφαση
Αρ. Φύλλου 1.536
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019
Πήγαινε με σκάφος στην αγαπημένη του ταβέρνα στη Χίο από το Τσεσμέ
ΠΕΡΑΣΑΝ.
Τον ΑΤΖOUV
για δουλέμπορο
σελ. 13
Συναγερμός στο Λιμενικό:
0 Mr Survivor επέβαινε στο
ταχύπλο μαζί με τα ποιδιά του
Βρέθηκε
Πόλη όπου!
ετφινίστηeοΚριστός μετ .
ινfυίσταns
0ΟΡΙΣΝΟΣΤΗΣ. ΑΠΟΓΝΟΣΗΣ
Αγνρισος
Ο ΝίκΓΡουρκ
αΠΟ Τις
Π4αστικές
Dσελ.
οσελ, 14,
Γυναίκα διέρρηξε,
ανκά για μιότοξ
Φ σελ. 25
ΛΙΩ7/(Λ0/ςO