Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ζειρΡΕΑΕΡ
ΤΡΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12339
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μήνας με ημερομηνίες-σταθμούς για προϋπολογισμό και τις επαφές με τους θεσμούς
Θερμός Σεπτέμβριος
Αλμαν 7,7% στις τιμές
των διαμερισμάτων
Μητσοτάκης:
Έρχονται μεγάλες
επενδύσεις
Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι τοβ'
τρίμηνο του 2019 οι Τμές των διαμερισμάτων (σε ονομα.
στικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο συξημένες κατά 7,7%
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 .
Haύζηση Των πμν το β τρίμηνο του 2019 ήταν 7,7% για
τα νέα" διαμερίσματα δηλ. ηλικίας tως 5 ετν , και 7,6%
για τα " παλαιά", δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετν .
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γιωγραφική π .
ριοχή προκύπτε όηι η αύξηση ήταν 11,1% στην Αθήνα .
70% στη θεσσαλονίκη , 4,1% στις άλλες μεγάλες πόλες
και 4,9% στις λοπές περιοχές της χρας.
Σε κλίμα εποικοδομητικής
συνεργασίας πραγματοποιή
θηκε , η συνάντηση του πρω
θυπουργού με τους εκπρο σπους των κοινωνικν
εταίρων , ενόψει της παρουσί.
ας του στη ΔΕΘ.
Εχουμε ήδη πολύ θετικά
νέα στο μέτωπο μιας σειράς
από μεγάλες επενδύσεις , στο
Τι γίνεται στο Ελληνικό , Τ Yi .
νεται με την Cosco , η γίνεται
όσον αφορά τις εξελίξεις στα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκάν σημείωσε ο πρωθυπουργός και
αναφέρθηκε στις εξαγγελίες
μεγάλων ιδιωτικν επενδύ.
σεων οι οποίες δρομολογούνται .
Mίλησε για ένα πολύ τολμη.
ρό αναπτυξιακό νομοσχέδιο
το οποίο η κυβέρνηση θα θ .
σει σε δημόσια διαβούλευση
Κομβικός μήνας θεωρείται ο Σεπτέμβριος για το οικονομικό επιτε
λείο, με ημερομηνίες - σταθμούς για την πορεία των μεγεθν του προ Γερμανία: Θεαματική άνοδος
της ακροδεξιάς
υπολογισμού και τις επαφές με τους εκπροσπους των θεσμν .
ΕΛΣΤΑΤ θα δηΠρτη ημερομηνία είναι η 4η Σεπτεμβρίου, όταν
Θεαματική άνοδος των ποσοστν της ακροδεξιάς Εναλ
λακπικής για την Γερμανία (AD) και συρρίκνωση των πο
σοστν των κομμάτων του ομοσπονδιακού κυβερνητ κού συνασπισμού (CDU-SPO) αλλά και της Αρστεράς κα
ταγράφεται στην πρτη πρόγνωση αποτελέσματος για
Τις κρατιδιακές εκλογές στο Βρανδεμβούργο και στην Σαξονία .
Η AD δεν κατορθνει πάντως να κερδίσε την πρτη
θέση σε κανένα από τα δύο κρατίδια , καθς το Χριστια.
νοδημοκρατικό Κόμμα (CDυ) στην Σαξονία και το Σοσ .
αλδημοκρατικό Κόμμα (5PO) στο Βρανδεμβούργο κατόρ
θωσαν να διατηρήσουν την πρωτιά ,έστω και με σημαντι κή μείωση της δύναμής τους, Όλα τα κόμματα έχουν δηλσαι ήδη όπ δεν πρόκαται να συνεργαστούν μετεκλογ
κά με την ακροδεξά.
μοσιοποιήσει τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ για το
β' Τρίμηνο.
Στις 5/9, θα συνέλθει το Euro Working Group.Το Σάββατο 7/9, ο πρωθυπουργός θα δσει το στίγμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρ
νησης από το βήμα της ΔΕΘ. στις 13/9 ο υπουργός Οικονομικν θα
βρίσκεται στο Ελσίνκι για να συμμετάσχει στο Εurogroup.
Στις 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθεί στην Κομισιόν το προεντός αυτής της εβδομάδος,
αλλά και για τις επενδύσεις οι
οποίες θα φέρουν ανάπτυξη
για όλους.
σχέδιο προϋπολογισμού του 2020.
Στις 16/9 αναμένεται να έρθουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των
θεσμν και μια εβδομάδα μετά, στις 23/9, οι επικεφαλής, στο πλαίσιο
της 4ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.
Αυξάνονται οι έλενχοι
για το παρεμπόριο
ΕΝΦΙΑ: Μειωμένος κατά 575.2
εκατ, Το 2019
Αλμα του δείκτη μεταποίησης
της 549 μονάδες αυξήθηκε τον Αύγουστο ο
, εποχικά προσαρμοσμένος Δείχτης Υπευθύνων
Προμηθειν της HS Markit για τον τομέα με .
ταποίησης από τις 54,6 μονάδες του Ιουλίου . ηπρόσφατη τιμή του δείχτη ήταν η υψηλότερη που έχει κα
ταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνν και σηματοδό - 200 λεγχυ.Οι παραβάσεις παρουοίασαν αύξηση 236%
τησε έντονη βελτίωση της υγείας του μεταποιητικού
τομέα της Ελλάδας .
Αήθηκαν οι Οcrχου στην αγορά για την πάταξη τον
Ελταρεμπορίου και παρουσίασαν αυξηση και οι πα
ραβάσεις . Σε σύρριση με την προηγούμενη εβδομάδα
(19.05.2019-23.06.2019 ) οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 23%
πα το χρονικό διάστημα 26.08.2019 -30.08.2019. Έγιναν
"ειωμένος κατά 575,2 εκατ. ευρ είναι ο ENΦΙΑ του 2019 , βάσει στοιχείων της ΑΑΔΕ .
LTo 2018 η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ έδειξε
συνολικό ποσό φόρου 3,093 δι . , εν εφέτος , μετά τη
μείωση του από την κυβέρνηση, τα εχκαθαριστικά που
είδαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων δείχνουν σύνολο qρου
για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα . Διαπιστθηκαν 27
παραβάσεις .
2539 διο.