Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επίσπευση των εργασιν στην Αμφίτολη
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmal.con ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ:0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ή Email: dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5549 Παρασκευή 30.08.2019
ή Email: pan1983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Σεπτέμβριο
ενημερωτικά
σε 1,7 εκατ.
Όανήσεις
Εξδικο Creta Farms σε Κ . Δομαζάκη:
Είσαι ο αποκλειστικός υπεύθυνος...
ΣΥΡΙΖΑ:
>>> ελ.
>>> Τελ.
Οκ. Μητσοτάκης "ξέχασε " τα πλεονάσματα
Βερολίνο
πριν πάει στο
συνταξιούχους
Κύκνα δίνεια: Ασοδοξία
για έγχουση εξτρές του ΑPS
Την ανάρτηση τν ενημέρω
τικν σε 1,1 εκατ. συνταξιούχους, στα οποία θα περιλαμβάνε
ται το αποτέλεσμα της διαιδιμασίας επανυπολογισμού , εντός
του πρτου 15ήμερου
Σεπτεμβρίου, σχεδιάζει το υποuργείο Eργασίας.
Η 8μηνη καθυστέρηση στη
δημοσιοποίηση ων αποτελεσμέτων του επανυπολογισμού
των συντάξεων που
λονταν πριν από την έναρξη
ισχύος
λου, τον Μάιο του 2016, έχει
προκαλέσει ανησυχία στους
συντοξιούχους, εν έχει αποτλέσει και πεδίο κομματικής
αντιτοράθεσης μεταξύ ΝΔ Μαι
ΣΥΡΙΖΑ, χατά την πρόσφατη
προειλογική περίοδο .
καταβάλ
χόμου Κατρούγκατου
Εφη Αχτσιόγλου
Fake news διακινεί
Πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες , η ηγεσία του υπουργείου
σχεδιάζει τη δημοσιοποίηση
των ενημερωτικν σε
τουλάχ
συνταξιούχους,
στον 1,7επατ.
από τους συνολιά 1,99 εκατ.
των οποίων θα έπρεπε να επανυπαλογιστούν οι συντάξεις τους.
Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον
υπουργό Εργασίας παι Κοινω
Γιάννης Βρούτσης
Υποθέσε ων
Γιάννη
<Η επιχείρηση απαξίωσης
δημόσιου συστήματος
κής ασφάλισης με fake news
έχει γίνει εμμονή
Βρούτσην, υποστηρίζει η πρην
υπουργός Εργασίας.
σμα πάνω από 600.000 χαμηλο
συνταξιούχοι
στις συντάξεις τους
1/1/2019 , οι οποίες θα συνεχιστούν σε
σεις ουτές ήταν οι πρτες μετά
τις αλλεπάλληλες οριζόντιες
περιχοπές που είχε επιβάλει ο κ.
Βρούτσης .
Βρούτση , υπάρχουν απόμη
περίπου 223.000 συντάξεις , οι
οποίες δεν έχουν επανυπολογι
στεί . Ποόχειται κατά πύριο
λόγο για συντάξεις του πρην
ΝAT, εργαζόμενων
ξιούχων, ορισμένες ειδικές κατ
ηγoρίες συντάξεων χηρείας και
ορφανικές , διεθνείς συντάξεις
αλλά παι ειδικές περιπτσεις
επιμέρους πρην Ταμείων , για
τις οποίες είτε έχουν χαθεί
φάκελο, είτε υπάρχουν ελλυπή
στοιχεία
να δουν αυξήσεις
κοινωνι από
βάθος 5ετίας. Οι αυήσυνταΧοι σημερινές δηλσεις
υπουργού Εργασίας περί μη
επανυπολογισμού
συντάξεων είναι απολύτως
αναληθείς, καθς ο επανυπολογισμός έχει γίνει γα όλες τις
συντάξεις, στη βάση του ν.
4387/2016. Ακόμα
ταμεία δεν υπήρχαν στοιχεία
το 2015 ανύπαρτα μητρα
ασφαλιστικά αρχεία ,
υπολογισμός έγινε με τεκμηρω
μένες επιστημονικές παραδοχές , με ατοτέλεσμα οι συντά
ξεις όλων των συνταξιούχων
καταβάλλονται επανυπολογισμένες από 1/1/2019.
επιννεφαλής
Στήριξη από τον επι
διασμούς μετά τη συνάντη ση με τον Γ. Ζαββό. Επιταχύνει τις
διαδικασίες η υβέρνηση στε, μετά την έγηριση, η νομοθετική ρύθμιση να φτάσει γρήγορα στη Βουλή.
του SSM στους ελληνικούς σχε223.000
Ο ιδιος επανέλαβε, επίσης , τα
γνωστά ψεύδη που διακινεί για
αριθμό των εκκρεμν ατή
σεων συνταξιοδότησης . Επανακαι σε όσα λαμβάνουμε ότι τα ίδια τα ασφέδωσαν
Να σημειωθεί ότι ο νέος τρόπος
αποτίμησης των συντάξε ων , με
βάση την Εθνική σύντοξη, την
ανταποδοτική καυ την πιθανή
αρνητική ή θετική προσωπική
διαφορά , προύποθέτει
αντίστουγη τεχνική προσαρμογή
του συστή ματος Ηλιος, με
αποτέλεσμα
σιοποιηθεί ούτε τα
μηνιαία στοιχεία για τις συντά
ξεις παι να μην έχει ακόμη
φανεί η επίδραση
Κατρούγκαλου.
νέες συντάξεις.
Πλήρη στήριξη στους σχεδια σμούς της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμεττιση
κόκκινων δανείων εξέφρασε ,
σύμφωνα με πληροφορίες,
επικεφαλής
Enria ( φωτ.)
Οικονομικν , αρμόδιο για τον
χρηματοπιστωτικό τομέα Γιρ
γο Ζαββό.
Αρμόδιες πηγές μεταφέρουν ότι
η συνάντηση έγινε σε κάριστο
κλίμαν
ιδιαίτερα υκανοποιημένος από
τη βούληση της ελληνικής
χυβέρνησης να
δυνατό
αλιστικά
ταμεία
Βρούτσης παρέδωσε στοιχεία για 107.000 εκκρεμότΟ κ.
και ο SSM εμφανίζεται
ητες στα τέλη Ιουνίου 2019Η
πραγματικότητα είναι ότι οι
εκκρεμείς ατήσεις
ξιοδότησης και εφάπαξ μειθη
καν επί ΣΥΡΙΖΑ κατά 73% από
Ο επανο
συνττρέξει όσο το
γρηγορότερα
του SSM Andrea
στον υφυπουργό
να μην έχουν δημοεπίσημα
συστημικές λύσεις για την αντ μετπιση
δανείων.
τις 400.000 που
η ΝΔ το 2015 , γεγονός
γνωρίζει πολύ καλά
Βρούτσης και συνειδητά
κρύπτει .
άφησε πσω της
χόκκιναον
νόμου
σε παλαιές υαι
αποΟ επανυπολογισμός των συντά
ξεων , εξάλλου , είχε ως αποτέλ
Created by Universal Document Converter