Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡRΑΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1235
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Νέο ιστορικό χαμηλό για το 10ετούς μετά την άρση των capital controls
Ράλι στα ελληνικά ομόλογα
Στο Πανεπιστήμιο
Ξεπερνούν τις 470.000
οι εκκρεμείς συντάξεις
με βαθμό 4 ,7!
Σε περίπου 223 χιλιάδες συνταξιούχους δεν έχα γίνa
επανύπολογισμός και για αυτό καθυστερούν τα εκκαθορ
στικά δήλωσε χθες στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικν Ασφαλίσεων Γιάννης Βρούτσης .
Συγκακριμένα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και
Κonνωνικν Ασφαλίσεων πρόκεται για 223.906 συντά .
ξεις που δεν έχουν απανυπολογιστεί.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότ οι εκκρεμείς συνταξιοδο κές υποθέσως ξεπερνούντις 470 χιλιάδες
Δυστυχς δεν μπορ να το πω με ακρίβεια ακόμη το
πόσες είνα . Είναι εκατοντάδες χιλιάδες σίγουρα περνά
νεης 470.000 οι συνολικές εκκρεμότητες σε κύριες ή επ
κουρικές συντάξεις, από αυτές οι 65 χιλιάδες είναι οι συντάξεις χηρείος . Τόνισε χαρακτηριστικά .
τα 4.737 μόρια και στο
Τμήμα
Επιστήμης και ΤεχνοΔιοιχητικής
λογίας στον Άγιο Νικόλαο Κoή.
της , διαμοργθηκε ο χαμηλότερος βαθμός εισαγωγής σε Πα
νεπιστημιακό Τμήμα για απ .
gοιτο Γενικού Λυκείου.
Μάλιστα αχόμα χαμηλότερες
βαθμολογίες που οδηγούν στα
Πανεπιστήμια απαιτούνται για
τους απόφοιτους των ΕΠΛ.
Συγκεχρμένα με μόλις 840
μόρια ( ούτε καν μονάδα) εισέρ
χεται υποψήφιος των ΕΠΑΛ
στο τμήμα Περφερειακής και
Διασυνοριακής Ανάπτυξης εν
845 μόρια υποψήφος τν
ΕΠΑΛ εισέρχεται στον τμήμα
πολιτικν μηχανικν της
"ια πρτη φορά κάτω από το 1,9% κινείται η απόδοση του ελληsααιτο
νικού δεκαετούς ομολόγου. Στην εν λόγω εξέλιξη σημαντικό ρό Φλερτάρει με την ύφεση
λο εκτιμάται ότι παίζει τόσο η θηση από την ανακοίνωση για την
η Γερμανία
άρση των capital contro ls , όσο και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία ,
καθς οι υψηλές προσδοκίες για σχηματισμό κυβέρνησης έχουν
Η οικονομία της Γερμανίας συρρικνθηκε στο δεύτερο
τρίμηνο Του 2019, λόγω της μείωσης των εξαγωγν .
Αχίλλειος πτέρνα της μεγαλύτερης ευρωπαίκής οικονομίας φαίνεται πως αποτελεί η κλιμάκωση των εμπορικν
διαμαχν και τη φθίνουσα εξωτερική ζήτηση. Η Στατιστ
κή Υπηρεσία της Γερμανίας επιβεβαίωσε τα προκαταρ .
κτικά στοιχεία για συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,1% σε τρ μηνιαία βάση.
Οι εξαγωγές μεθηκαν πιρισσότερο από ηις ασαγωγές
στο δεύτερο τρίμηνο, με το καθαρό εμπορικό αποτέλεσμα
να αφαιρεί ,5 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ. Οι επεν .
δύσεις στις κατασκευές αποτέλεσαν , επίσης, βαρίδι, υπο χωρντας 1% σε τριμηνιαία βάση.
οδηγήσει σε σημαντική πτση και το ιταλικό δεκαετές .
Υπενθυμίζεται ότι το10ετές είχε εκδοθεί τον Μάρτιο με απόδοση
3,9% , εν το 5ετές είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο με απόδοση 3,6% και
Πάτρας.
το 7ετές, τον περασμένο μήνα , είχε εκδοθεί με απόδοση 1,9% .
Με βαθμολογία αισθητά
κάτω του δέχα εισήχθησαν και
οι τελενταίοι στο Μαθηματικό
Σε νέα ιστορικά χαμηλά κινούνται και οι αποδόσεις στα πιο μακροπρόθεσμα ελληνικά ομόλογα , με την απόδοση του 15ετούς να αγγί της Σάμου, η βάση του οποίου
φέτος έπεσε κατά 2.587 μόρια,
ζει το 2,256%, εν στο 2,804% κινείται η απόδοση του 30ετούς ελληστα 7.501.
νικού ομολόγου.
Θεσσαλονίκη: Δρομολογήθηκαν
επενδύσεις 350 εκατ.
ΕΦΚΑ: Η ακτινογραφία.
των μισθν
ΑΑΔΕ Εικονικά τιμολόγια.
άνω των 70 εκαT.
Στα 51,2% ευρ και στα 1.182,39 ευp διαμορθηκαν
ο μέσο ημερομίσθο και ο μέσος μισθός αντίστοιχα,
σε αοφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των
κοινν επιχειρήσεων, όπως προέκνψε από την επεξεργα .
σία των ΑΑ που υποβλήθηκαν για τον Φεβρουάρο 2019 .
Στην αρχή του νήματος ενός τεράστιον κυκλματος
έκδοσης και λήψης εικονικν τιμολογίων πιστεύον
ότι βρίσκονται οι ελεγκτές της ΑΛΔΕ, μετά από εχo
σε εταιρεία χονδρικού εμπορίου τροφίμων. Από τον έλεγ.
χο ανακάλυψαν ότι η εταιρεία είχε εκδσει ( na τις χρή
ο ποοό των 350 εκατ . ανέρχονται οι επενδύσεις
Απου δρομολογούν στη Θεσσαλονίκη ο ΕΥΑΘ , ΔΕΘ
Helexpo xαι ΚΑΘ , και οι οποίες έχουν ενταχθεί στο χαρ
τοφυλάκιο του υπερταμείου, όπως επισήμανε η διευθύ .
νουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, PAκατερινάρη . Υπενθυ
μιζεται ότι το επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΑΘ ανέρχεται στα
173 εκατ . και της ΔΕθ στα 120 εκατ .
Αντίστοιχα, στη μεριχή απασχόληση, ανήλθαν στα 24,51
σεις 2016-2017) 471 εχονικά τιμολόγια αίaς άνω των 70
ευρ και στα 396,11 ευp .
εκατ . ευ προ ΦΙΑ