Πρωτοσέλιδο Real News: 1 δισ. ευρώ στα... σκουπίδια!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Su-doku
Εudo.,aί.
Άν ύπάρχει ζωή
θέλω να ζήσω
Υπάχχει Dυς
Τιατί Βαπτιζομαrτt μκγ
Τ: δα λiατε για τη δεωρία
τις ξις Υπάpχε κάτι mou ua
απεδικυiεα mv iπaρξη του Οot
Τr εγνοtίτt εμπιστοσίμη στο δρόμο
της Bολσίας: Γιαrί δεν μποραή
να τα καrαλάδουμι άλα αυτά
Τι ευοotμt αγιάτητa
Υπάρrει δiπίδα:
ΒΙ2
ΙΑ57
Άν ύπάρχει ζωή
θέλω να ζήσω
Ενα μοναδικό Παιχνίδι
αριθμν Που όλοι
μπορούν
να παίξουν!
Υπάρχει
yνiσια Εxκλη αίαs
Πς tίναι δυνατόν μα
αναστηθεί έoας υεxρός .
Τι θα πtt η λίξη μιστmipo
του Θtού; Πς μπορ μ
δσω ωή στη (ωn μου .
Τι aα πtίαπόκτηση
του Αγίου
Πνεύματος
Γιατί τόσος
πόνος
Ενα συγκλονιστικό βιβλίο του σεβασμιωτάτου Μητφοπολίτου Μεσογαίαs
και Λαυρεωικής Νικολάου, με 100 ερωτήσες και απαντήσειIS
για την ανθρπινη φύση και για το Πρόσωπο του αληθινού θεού
SU-DOKU
PUZZLES
.dokα Su-doku X
ΝΙΚΟΛΛΟΥ
ΝΗΤΡΒΙΟ110Υ ΜΡΕΟΓΗΑΕ ΚΑΙ ΑΑΥΡΝΙ
www.real.gr
ΚΥΡΙΑΚΗ
Πs θα
πληρωθούν
τα χρέη
του Δημοσίου
Προs τοUS
ιδιτες
11.8.2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 560
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΠΛΗ
ΕΚΔΟΣΗ
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
4,25 Ε
REAL ΜONΕΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
Ίδισ. ευρω
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
συναγερμός για
το μεταναστευτικό
στα. σκουπίδια!
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
- ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ ΑΜΕΣΑΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
9ο Ν Η K
es Mτoda
Μφowε
dhe Felepe
ΗXΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ από τον
επίτροπο Γιοχάνες Χαν Πρos το ελληνικό
υπουργείο Ανάπτυξηs για τον κίνδυνο
απλειας ευρωπαϊκν κονδυλίων
1 δισ. ευρ από την αδυναμία διαχείρισηs
Εsi , w 301 (zoυ3)50Υ42
Ο ΣΕΛ. 22-23
of conti
Βor p MH
Ν9& by
Waning
Αlb nw aoeκ ypu RintE Miraer Np Μirar.
epn tu wonoκ άsεuo d pi i, of a , α
te tμ νου ι t k4 Η γοu tn ex kκand Ο 20 εεiΠm nd εκκύνε
en a Awuαn i μονa s i vi i in Urpee
T Cm Ey n tο nl so pηpm epns s
κoey bo t νοu weκpey an n (
ee ert ν e ρ Eυ Cmο polka ptοτ tie nt im ingi ga
puwa beί e i dθ υ omμ ieg oνrn.p an
o n : s mdsnt ea tse t w poriης
arald cial n
Einvoho
1 σu Mwενάγον είκ κ oin u νpί ro
At1450 s uτ r μw t m n 3 .
ΥΠΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ
Η ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ
Geet mskwen pe Με Sus αpκkm lm: KU
ν- iηκeύpe p i a Coe # . he
uwn Ε Δ d trupεo, ty ia ep ng enpω Ν
w wN Edin e pα por ωisef ip lag tiξp εtbei
Hp wrd, υ pκu an n rtn mtt annkn p
Turete. E 4 aoiκieood tinn eΕ μ p 4
ree w κtm 2 Μς
&ene e
των απορριμμάτων και τουλάχιστον
άλλου 1 δισ. ευρ στοus τομείς τns
Ψηφιακής Πολιτικής και των logistics
ε Me
+ ρet . welmtm rai n u ml cp- 5ngφό ονΗ
but ΜMe e rou prgrα eult" n κυt pα νatisα p
mκt fresit inr n i mεκ e tsr. re feό.
Ε1 kirsy .ig Τπκtρ E nd ύ-int o-n
eene κp kiaya h 4ri la ml n yt o 4
Huτi T 4s ο r e ds re inε catii ο
, m0λη1
Mr, Λa . 5oufα υξυπGNKS
Μiοtsr ofUwispurn mτΗmν
ΜΑΥmμ. 13AKIRI
y Μi
ry of evekopnand tm
Ο ΣΕΛ. 45
ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ
στελέχη, κλείνουν
γραφεία, εν
έπεσε και το site
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
< Δεν θα ανεχθούμε
οΠοιαδήποτε αμφισβήτηση των
κυριαρχι κν μας δικαιωμάτων
οι όποιες μονομερείς ενέργειες δεν
θα μείνουν αναπάντητες
<Οι Πρτες κινήσεις της Ν.Δ.
αποτελούν μια χοντροκομμένη
προσπάθεια κομματικοποίησης
Uην
ΣΕΛ. 32
και
ελέγχου
Αογικές της Δεξιάς του 50%
κράτους με
και
του
Ο ΣΕΛ. 10
ΣΕΛ. 14
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ
EίB(μ Α
Fηείμη
Enmo Karpe A
E K Α Bος
Ι επενδυτές για
τα υδροπλάνα
ΒΕΙ
ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100
Οχήματα παραμένουν
εγκαταλελειμμένα
στο προαύλιο του
νοσοκομείου, τη
στιγμή Που όλη η
Αττική καλύπτεται από
ΑΤΥΧΕΣ ΠΑ
ΤΗΝ 34ΧΡΟΝΗ:
ΣΕΛ 28-29
ΧΑ)
ΕΟ)
4ΝμΝαε
Νεκροταφείο
ασθενοφόρων
στο Σωτηρία>
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟ
ΣΕΛ. 30-31.
μόλιs 40 ασθενοφόρα
Άν ύπάρχει ζωή , δλω ν& ζήou
3ΗV0γν γn viνΤ AΟnΥoem
Πνον
Ο REAL
ΜΟΝEY