Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρΡΕΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12516
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ . 104 38 ΑΘΗΝΑ
Προσπάθεια της κυβέρνησης να μεισει το στόχο για το πλεόνασμα
Ισχυρό "ατούν η εμπιστοσύνη των αγορν
Κυριάκος Μητσοτάκης σπεύδει να εκμεταλλευτεί το καλό κλίμα στις αγορές
για την Ελλάδα και εκτιμά ότι θα αποτελέσει ισχυρό ατού στις διαπραγματεύ.
σεις της κυβέρνησης με τους δανειστές, με στόχο τη μείωση του στόχου των
πρωτογενν πλεονασμάτων .
Αυτό το μήνυμα έστειλε από την Κύπρο , μιλντας σε δημοσιογράφους. Είναι η
πρτη φορά που οι διεθνείς αγορές δείχνουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση , είναι η θέση του πρωθυπουργού.
Αλλωστε οι δηλσεις αυτές δεν είναι καινούργιες, αλλά έγιναν καιπροεκλογικά στην
Handelsblatt: Είναι η πρτη φορά που οι διεθνείς αγορές δείχνουν τόσο μεγάλη
εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση. Αφού μας εμπιστεύονται οι αγορές γιατί να μην μας
εμπιστευτούν οι εταίροι μας; Τα συγκεκριμένα πλεονάσματα αποφασίστηκαν σε άλλη
οικονομική συγκυρία και με τα επιτόκια δανεισμού υπερδιπλάσια των σημερινν .
Σελ.2
'Αμεσα το
για άσυλο, δήμους,
συντάξεις
νομοσχέδι
180 μέρες δουλέψαμε
για να ηληρσουμε
το κράτος
Βρούτσης:
Πάνω από τις 470.000
οι εκκρεμείς συντάξεις
μεσαη κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή το δ .
ελπουρηκόνομοσχέδιο που περλαμβάνει μία σειρά
από αλλαγές και παρεμβάσεις .
Συγεκρμένα θα περυλαμβάνε , την αλλαγή της διά
ταξης για το πανεπιστημιακό άσυλο.
Το νομοσχέδιο θα δίνει επίσης λύση στο ποόβλημα
ν το ήξεραν οι 'Ελληνες πολίτες , λογικά θα
λιόρταζαν με τον τρότο πον της dρμοζε την
30η Ιουνίου 2019. Γιατί αυτή ήτανη Ημέρα Φορο
λογικής Ελευθερίας της χρνιάς .
Πιο απλά , η πρτη ημέρα του 2019 που οι Ελληνες θα μπορούσαν να αποφασίσουν π θέλουν
να κάνουν με το εισόδημά τους , αν πρτα είχαν
πληρσει φόρους και εισφορές ,
Αυτό προκύπτει σπό την έρευνα που πραγ
ματοποίησε το Κέντρο Φλελεύθερων Μελετν .
Φέτος εργοζόμαστε Τις 180 από Τις 365 ημέρες
του χρόνου για φόρους και εισφφορές . Το 2019
οι Ελληνες θα δουλέψουν 73 ημέρες για έμμε σους φόρους , 46 για άμεσους και 61 για κονω
νικές εισφορές.
Μόντας στον ΑΝΤΙο υπουργός Eρrασίας αναγορικά με
. τις οχρυσές ουντάξειs των 24.000 εvp τόνισε ότι εντυχ ενημερθηκε καιρα από την διείθυνση κοινωνικής
ασφάλισης και μπόρεσε να δσει ατεπείγουσα εντολή να στα
ματήσει χάθε πληρωμή υψηλής σύνταξης.
Ο% Βρούτσης ανέφερε επίσης ότ , βάσει των τελευταίων στο .
χείων , οι εκρεμείς συντάξεις ξεπερνούν τς 470.000 Το ευχάρ
στο νέο , είπε ο νποιργός , είναι ότ ανοίγει νέος δοόμος , εκείνος
της ψγιαχής σύνταξης.
Βάσει του χεονοδιαγράμματος που έχει δσει η χυβέρνηση γα
το ψηgιαό άλμα. , την 1η lουνίου 2020 το 18 των νέων σνντάξε .
ων θα βγαίνει ψηgακά
Μέχρι το τέλος του 2022 όλες οι συντάξεις α βγαίνουν ψηφα.
χά με ένα κλικ.
της κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ δεδομένου ότι υπάρχουν π.χ. Δήμοι στους οποίους η παράταξη του δημάρ
χου διαθέτε λιγότερους δημοτικούς συμβούλους από
τη δημοτική παράταξη της αντιπολίτευσης .
Επιπλέον στο δι0πουγικό νομοσχέδιο θα περυλαμ .
βάνεται η ψηφιακή σύνταξη , αλλά και διάταξη με την
οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς βαρέ .
ων νοσημάτων να ποομηθείονται τα φάρμακά τους στο
σπίτι
Ε Στάσσης:
Από την Enel στην ΔΕΗ
K.Μίχαλος: Χάνονται 6-8 δισ.
ευρ από το παρεμπόριο
Φοροδιαφυγή
Στα 825 δισ. στην Ευρπη
Το πρόσωπο του Γιργου Στάσση , με μαχρά θητεία
στον όμιλο της ταλικής Enci επλεξε η κυβέρνηση
μα την ηλεκτριχή καρέλα της ΔΕΗ. Τα χαρακτηριστικά
του ταιράζονν με το προφ, πον αναζητούσε η χυβέρνηση, καθς έχει μακρά θητεία στο εξωτερικό , εν από το
2016 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στη
Enel Romania Srl
Λ πό την Ιη Ιανουαρίου έχει τεθεί σε ισχύ η οδηγία της
ΕΕ ια τη φοοδαqυγή που αποσκοπεί στην ενίσχυση των μέτρων για την πάταξη της , που στοχίζει πανευ
ρωπαϊχά 825 διο . ετησίως. Η διαδικασία αντή που στο .
Την πρόταση για σύσταση ειδικού ούματος πάταξης
, παραεμπορίου επανέφερε ο πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων του Κωνσταντίνος Μίχαλος , με
επιστολή που απέστειλε στον υπουηγό Ανάπτυξης Άδοwreegάδη. Σε ετήσια βάση το παραεμπόριο προκαλεί
απλεια qρολογικν εσόδων 6 έως 8 διο εν ο διαφεύ
γων τρος από την αγορά qτάνει τα 25 δισ.
χο έχει να ενισχυθούν τα εθνικά μέτρα και εστιάζει στις
ταχτικές πολυεθνιχν γα να αποφύγοuν να πληρνουν
τους φόρους τους .