Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ο τουρισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της χρας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, επισημαίνοντας
τα αναξιοποίητα συγκριτικά
πλεονεκτήματα.
ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ
ΘΑ ΗΤΑΝ ΘΕΤΙΚΗ Η ΧΡΟΝΙΑ
α0 αδερφός μου Σταύρος,
διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου, είχε προβλέψει πως η
χρονιά δεν θα ήταν θετική > ,
δήλωσε η πρόεδρος του Mitsis
Hotels> Χριστίνα Μήτση.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
Στη διαπραγμάτευση για την νέα
Ευρωπαϊκή ΚΑΠ, όπου στο επί
κεντρό της θέτει τα συμφέροντα
των Ελλήνων παραγωγν ,
εστίασε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης.
ΣΕΛΙΔΑ6.
ΣΕΛΙΔΑΣ
ΣΕΛΙΔΔΑ,
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
1 0,50ε
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
υaaρaamp0θα Bάρμος8tadaιράβυea Buβάρυμασης
eτt η3ατΣ
οι ΜΕΤΑPΡYΟΜΣΕΙΣ ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΝ ΚΛΙΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Για το νέο οικονομικό
περιβάλλον με θετικές
προοπτικές. που έχουν
διαμορφσει οι πρόσφατες
εξελίξεις μίλησε ο διευθύνων
σύμβουλος της Eurobank
Φωκίων Καραβίας κατά τη
διάρκεια της τακτικής γενικής
συνέλευσης των μετόχων.
45Μ 9, ηΟ
ΑΝΕΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ αι
αοοοτ ς
ΦΕΡΝΕΙ ΟΕTΙΚΕΣ ΑΥΛΑΓΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΚΡΑΤΟΣ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ
ΕΣΟΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 10 1ΟΥΛΙΟΥ 20191 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΑΟΥ 952
ΕΙΣΗΛΟΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ κΕΞΥΠΝΩN>ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
<Το στοίχημα είναι μεγάλο αλλά η πεποίθηση της εταιρείας είναι
πως θα κερδηθεί , είχε δηλσει ο πρόεδρος της Πλαίσιο Computers ,
Γιργος Γεράρδος, εστιάζοντας στην είσοδο του ομίλου, στην
αγορά των έξυπνων2 λευκν συσκευν.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΙΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΞΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι ΑΓΟΡΑ
Η άνοδος 3,04% τωντραπεζν,
θησε 0,49%, την αγορά
Στο στοίχημα του Ομίλου
για την επόμενη πενταετία,
της δημιουργίας υγιούς και
μακροχρόνιας αξίας για
τους μετόχους, εστίασε ο
αντιπρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Intracom
Holdings Δη μήτρης Κλνης
στη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
ΧΗΗΜΑΙΣ1ΗΡΕ
ΑΗΝΟΝ
Με μκρόκέρδα, έκλεου
εpές το Χρηματιστήριο
eν Oντή στο
νφηλόημέρας,
ΣΕΛΙΔΑ 16,
μετάαπoαρκετή καφό
ατpαζκές μετοχές
έτpεξον δυναμπιά,
onoppopντας τ κέσες
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
<Η νέα στρατηγική της Intrakat που εκπονήθηκε και ήδη
εκτελείται συνδυαστικά με τις ενδοεταιρικές αλλαγές και τη νέα
μετοχική σύνθεση, υπηρετεί ρεαλιστικά τους στόχους μαςανέφερε
ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Πέτρος Σουρέτης.
του νmoοmου τομτλό
οevαλυτας, raς
Δείκτης eλήpναι
ε Εpδn
δεc , ouενο
με 1ξυ
τε θοδ00 0
t ης υψμκ to
0.5% στ220 Ε ανούς
Amό την ευτέρο
μήκομ στην κnοδά τον
poέκoς ελοδος εo
εεμnνeu.
οτη τυ εvn onμηνά
-.ooν
Α AλλέΟίτnν
Η maAu mta0
οηΜεάνοδο 300% στις
804.51 μο .ο
a κουνtο tdοon oτο
oνομονής με μpo αλ.
rnnupοde
είu togrurmλn
DooinΡ
κλpoo υε voayής οΜs
την εuμοοn
δοοnή
μαγορά λει να ερμέναι
ρ ρμένε
pou ηντponus
μooφ πλ t
Μερδn 410
αλολήρ E.
ruotpooνορa , μεn
ΣΕΛΙΔΑ ν
ΣΕΛΙΔΑη,
- στι b04,5 μοεε
oτηto η
a σον ηK mouAkt
ολοκλοuσι
νο m 0vepa
nb λάδα, nou πλια meτ ν puτοpουλίε ano τηvin
bn ρrοvα 10 λ6δ0, ωoτε κωwo
Rooovia Ma
ου τοu ο aro
τυ λφου
44.n Euwoe ηΜn
oνοδλ
ou a λε υ
εχει δοίτεpη βαρυτητη pnet
μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
ι oμα αγpo u
uφονε ομοδeonσn
Ελληνι τp
νουν μgκμεολη