Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
Περιοδικό Προγνωστικν
ΕΠΟΙΗΟΙ ΠΑΙΟ ΒΙNG BANG
ΤΟΡ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΨ!
Αιφιερματα & 2 Αμαίας
8 Πρέμερ-Ιυάμπονοιυ Σκυτίας
Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 .Τιμή: 2,50E . Αρ. Φύλλου: 2191Έτος: 42ο
[σελ. 13-18)
ΑΣΥΜΦΟΡΟΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
ΣΤΑ ΦΑΒΟΡ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
[σελ. 4-5]
HAVEL
HROES
ΕσσS4M
Eεπμα
Η εμτliΗμ
Η 5Η Η ΕΜΗ
F ι σ
ΚΡΗΜΑΦρεβάνρ
ΤΑΜΕΙΟ ΚABE ΜΕΡΑ ΣΕ VIRTUAL SPORTS & KIΝΟ
ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 12Χ
[σελ. 54-55 και 45)
9771188688089 31