Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ψηφιακός οδηγός επενδύσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9l17711085 92148|
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 26.990
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 | τιμή: 1,30 E
Ψηφιακός οδηγός επενδύσεων
Πρόθεση ψήφουν στην Ελλάδα από ξένους επενδυτές Που ζητούν μεταρρυθμίσεις και εστιάζουν στην ενέργεια
Από την οθόνη του υπολογιστή ή από ένα smart
phone , σύντομα, ο κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής, από οποιοδήποτεσημείο του κόσμου, θαγνο
ρίζει με ακρίβεια Πού μπορεί να επενδύσει και με
Ποιους όρους, σε όλα τα Πλάτη και μήκη της χ
ρας. Όσο και αν αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο φαίνε
ται εξωπραγματικό, σε περίπου δύο χρόνια, ή ίσως
καιλίγο Περισσότερο, θα είναι εφικτό. Μάλιστα, η
εκτύπωση ης διαδρομής του στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα θα αποτελεί και διοικητική Πράξη, ού
τε στε, όταν αποφασίσει να επενδύσει κάπου, να
μηχρειάζεται να επισκεφθεί καμία άλλη υπηρεσία .
Ούτε καν διαδικτυακά. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη Που
θα ονομάζεται ΟΝΕclickLISs (0ne Click Land In formation System ), εμπνεύσεως του προέδρου του
Τεχνικού Eπιμελητηρίου Ελλάδας (ΕE Γιργου
Στασινού. Πλέον η συγκεκριμένη Πρόταση, δηλα
δή η δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη ,
υιοθετήθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επεν
δύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, ο οΠοίος κατά τη
των αδειοδοτικν διαδικασιν, όΠως ο ίδιος ανέ
φερε, θα κατατεθεί στη
στου. Εν τω μεταξύ , Πρόθεση ψήφουν στην Ελλά
δα δίνουν 7 στους 10 ξένους επενδυτές,
οΠοίων οι μισοί έχουν ήδη επενδύσει
μας, αλλά για να Προβούν σε νέα επένδυση ζητούν
μεταρρυθμίσεις , από το φορολογικό
FTC Settlement with Facebook
Βουλή εντός του Αυγού
εκ των
$5,000,000,000
Unprecedented penalty
και τηV ειδί
ανθρπινου δυναμικού μέχρι την Πρό
χρηματοδότηση, τη γραφειοκρατία, τm
Πολυνομία, όπως αποκαλύπτει
έρευνα της ΕΥ Αξίζει νασημειωθεί ότι μερίδιο Πά
δείγματος αντιστοιχεί σε εται
βιομηχανία της ενέργειας, σελ. 2,3
κεια των προγραμματικν δηλσεων στη Βουλή δεσμεύτηκε ότι θα την υλοποιήσει. Μάλιστα,
τικό νομοσχέδιο στο οποίο θα ενσωματωθεί μαζί
με άλλες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του εΠ
χειρηματικού περιβάλλοντος και την επιτάχυνση
κευση του
σβαση σε
διαφάνεια
Facebook
το σχεκαι τDν
Πρόστιμο 5 δισ. δολ. στις ΗΠΑ
Το πρωτοφανές στην ιστορία των ΗΠΑ Πρόστιμο των 5 δισ. δολ. καλείται να καταβάλει ο
κολοσσός των κοινωνικν δικτύων Facebook
στο πλαίσιο του διακανονισμού με τις αμερικανικές αρχές της υπόθεσης της παραβίασης των
Προσωπικν δεδομένων . σελ. 15
νω από το 1/3
ρείες από τη
Μειωμένος ΕΝΦΙΑ
για 6 εκατ. ιδιοκτήτες
Πορεία απόδοσης 10ετούς ελληνικού κρατικού
ομολόγου από 31/12/2018 έως 24/7/2019
Δημόσιες συμβάσεις
Ε.Ε.: Οι όροι συμμετοχής
εταιρειν από τρίτες χρες
Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%
500ενπο
s κυ ε Ε
χθεσινή απόφαση
Κατευθυντήριες οδηγίες προς τις αρμόδιες
αρχές των κρατν-μελν για τους όρους συμμετοχής εταιρειν τρίτων χωρν σε αναθέσεις
δημοσίων συμβάσεων εξέδωσε χθες ηn ΕυρωΠαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ' όψιν διεθνεί
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ. σελ 6
(Ελαφρύτεραν θα είναι φέτος
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για (υπ'αριθμ. A127823.7.2019 ) του
περίπου 6 εκατ. ιδιοκτήτες
νήτων , εν το ακέρδος θα είναι λίγο Πριν κατατεθεί εκτός απροακόμη μεγαλύτερο για τους φο
ρολογούμενους Που δικαιούν
ται εκττσεις-μεισεις. Θα πρέ Ποιείται, συμπληρνεται
Πεινα υπογραμμιστεί ότι η υλοΠοίηση της κυβερνητικής δέ
σμευσης για μείωση του φόρου πτόσεων , μεισεων
μεσοσταθμικά κατά 22%, από στολής πληρωμής στον ΕΝΦΙΑ
10% έως και 30% ανάλογα με την
αντικειμενική αξία
του , δεν επηρεάζει τους ιδιο - χαμηλά εισοδήματα και με ακί
κτήτες
ση από τον φόρο κατά 50% ή ακό βανει σε επιφάνεια τα 150τμ. και
και από τm
9 ΕΚέ
διοικητή ης ΑΑΔΕ μετην οΠοία
1500Ω.
Βουλή η μεί
Οπτου αύριο
ωση του φετινού ΕΝΦΙΑ, τροποστη
και κωδικοποιείται η ΠΟΛ. 1212/2015
αφορά τη χορήγηση εκΚομισιόν
Στα 17 δισ. η χρηματοδότηση
των δημοσίων επενδύσεων
1,99%
08 15 22
31 07 14 21 28 04 11
18 25
04 11 18 25 01
08 15 23 29 06 13 2027 03 10 17 24 01
Μάι ' 19 | Ιούν . 19
Ιούλ ' 19
και ανα Ιαν. 19
Μάρ. "19
Φεβ .19
Απρ. "19
Έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ δι καιούνται οι φορολογούμενοι με
Το πλαίσιο διακυβέρνησης του νέου χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωζνης, το οποίο την
Περίοδο 2021-2027 θα στηρίζει δημόσιες
επενδύσεις βάσει Προτεραιοτήτων Που θα
καθορίζονται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη
Πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέ
χεια των γενικν κατευθύνσεων Που ενέκρινε
το Eurogroup τον Ιούνιο. σελ . 6
Νέο ιστορικό χαμηλό για το 10ετές
του ακινή .
Σε ένα μπαράζ θετικν ειδήσεων ακόμη και μέσα στον Αύγουστο ποντάρει το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης, Προσβλέποντας σε βραχυπρόθεσμα , αλλά και μεσοπρόθεσμα οφέλη. Χθες, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς υποχρησε και πάλι στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, κλείνοντας στο
1,999% , Προς κανοποίηση όλων των επενδυτν Πουαπέκτησαν τίτλους το τελευταίο 18μηνο. σελ.5
δικαιούνται έκπτω Που δεν υπερ
περιουσία
Πλήρη απαλλαγή κατά
αξία τις 200,000 ευρ για μια τετραμελή οικογένεια. σελ 7
μη και
100%. Αυτό προκύπτει άλλωστε
Άλμα 853%
των ναύλων
στην αγορά capes
Δέσμευση
ΜΠ.Τζόνσον
για Brexit
σε 99 ημέρες
Αυξημένες
κατά 2 δισ.
οικαταθέσεις
τοd εξάμηvo
Ζωηρό ενδιαφέρον
για την Creta Farms
Δευρυμένο εμφανίζεται το καταρχήν ενδιαφέρον επενδυτν να εισέλθουν στην
αλλαντοβιομηχανία Creta Fams, με τς πληροφορίες να αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής
υπάρχουν τέσσερις με πέντε Προτάσεις διεκδί κησης . σελ . 13
onρnμ Eco
Τράπεζα της Ελλάδος
Βρετανός πρωθυπουργός
Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2013
Στα επίπεδα του Δεκεμβρίου
λωσει ο δείκτης της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου (Baltic Diy Index μετά
ων εβδομάδων. Η αγορά capes είναι αυτή Πουέχει
σημεισει τη μεγαλύτερη ανάκαμψη, καθς τα χρονοναυλοσύμφωνα στον κλάδο, από τον Απρίλιο μέ καΠοσυρεται
του 2013 σκαρφά Αύξηση ης τάξεως των 2 δισ.
ευρ Παρουσιάζουν
θέσεις για
νομίας από τις αρχές του έτους
μέχρι και το τέλος Ιουνίου, δεί
χνοντας μια διαφορετική δυναμική , ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
τον ιδιωτικό τομέα. Tον Ιούνιο
οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξή
θηκαν κατά 1,7 δισ. σελ.4
Έτοιμος να οδηγήσει τη Βρετα
νία εκτός Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρί
χωρίς εάν ή όμωο δήλωσε ο
νέος πρωθυπουργός της χρας
Μπόρις Τζόνσον, τονίζοντας ότι
ηχρα του θα είναι έτοιμη, εν
υποσχέθηκε ότι θα εππτύχει μια
νέα συμφωνία με την
και ότι θα τα καταφέρει μέσα σε
99 ημέρες . σελ 18
σελ.5
Σε παρατεταμένη ύφεση
η μεταποίηση στην Ευρωζνη
Η επικειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζνη συρρικνθηκε περαιτέρω τον lούλιο, με
τον κλάδο της μεταποίησης να βρίσκεται σε
Παρατεταμένη ύφεση και να στέλνει πλέον
σήματα κινδύνου, καθς υποχρησε για 6ο
διαδοχικό μήνα κάνοντας βουτιά σε χαμηλό
6,5 ετν . σελ . 15
οι κατα Κομισιόν
σύνολο της οικοκράλιν των τελευταί
Γιατί
τέλος της προηγούμενης εβδομάδας , αυξή
χρι το
Ο Κοστελο
από την Αθήνα
θηκαν κατά 29.503 δολάρια την ημέρα, σημεινοντας
αύξηση κατά 853%. Αλλά και για τα panamax n αύ
ξηση είναι εντυπωσιακή, σελ . 11
Ευρπη
DOW JONES 27254,54(-035%)
EE 100 750146-0,73%)
DAX 30 1252239 (026% ) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1.425298 Δ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6402
ΓΑΧΑ 87434 (054%)
CAC 40 5.605,87 -022%)V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 11134V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Νεκρός άστεγος σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη
  Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί μέσα σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης άστεγος άνδρας ο οποίος διέμενε εκεί τα βράδια με την άδεια του ιδιοκτήτη, προκειμένου να προστατευθεί από το…Νεκρός άστεγος σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Καλή αρχή η Εθνική στο Davis Cup
  Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 7-5, 6-2 τον Αλβάρο Γκιγιέν στο κλειστό «Νίκος Γκάλης» του ΟΑΚΑ, στην πρεμιέρα των αγώνων της Εθνικής ομάδας τένις για άνοδο στην Α΄ κατηγορία του…Καλή αρχή η Εθνική στο Davis Cup - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Χιόνια στην Αττική: Με προαστιακό στο «Ελ. Βενιζέλος» από Δουκ. Πλακεντίας
  Με τους συρμούς του προαστικού θα γίνεται η μετακίνηση των επιβατών από και προς το σταθμό Πλακεντίας και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αύριο Κυριακή σε περίπτωση που εκδηλωθεί έντονη χιονόπτωση…Χιόνια στην Αττική: Με προαστιακό στο «Ελ. Βενιζέλος» από Δουκ. Πλακεντίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο 18χρονος που τραυμάτισε με κοπίδι 17χρονο
  Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί, με την αυτόφωρη διαδικασία, ο 18χρονος που συνελήφθη, επειδή τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο 17χρονο μαθητή, ύστερα από μεταξύ τους καβγά, στην αυλή τού…Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο 18χρονος που τραυμάτισε με κοπίδι 17χρονο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μεντβέντεφ: Όλη η Ουκρανία θα καεί αν εξοπλιστεί με εξελιγμένα οπλικά συστήματα
  Στην απειλή ότι «όλη η Ουκρανία που παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου θα καεί», στην περίπτωση που εξοπλιστεί από τη Δύση με εξελιγμένα οπλικά συστήματα, προχώρησε σήμερα ο πρώην…Μεντβέντεφ: Όλη η Ουκρανία θα καεί αν εξοπλιστεί με εξελιγμένα οπλικά συστήματα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ