Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9868-ΕΤΟΣ 35. - ΤΙΜΗ 1
- ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΟΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΙ-ΔΥΣ ΚΟΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ
EUROSTAΤ
Στο 181 ,9% του ΑΕΠ
το δημόσιο χρέος
της Ελλάδας
Σελ. 5
ΕυπνήσεΤορηγμα
της Παρνηθας
ΚΥΣΕΑ
Νέος αρχηγός
της Αστυνομίας
ο Μιχάλης
Καραμαλάκης
Σελ. 2
ΠΟΜΙΔΑ
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Πλούσιοι και φτωχοί
Σε εγρήγορση
ο κρατικός μηχανισμός
Πλουσιότερα από Ποτέ είναι τα γερμανικά νοικοκυριά. Η συνεχής αυξητική
τάση των τελευταίων ετν δεν ανακόπτε ται ούτε στΟ
Σύμφωνα με στοιχεία Που έδωσε προ
ημερν
Τράπεζα της Γερμανίας (Bundesbank).
Σε 6.170 δισεκατομμύρια ευρ ανέρ χεται Πλέον η συνολική αξία της χρηματικής Περιουσίας σε όλη τη
την Περιλαμβάνονται μετρητά, τραπεζ κές καταθέσεις όψεως ή Προθεσμίας,
αξιόγραφα
ασφαλιστικές εταιρίες . Δεν Περιλαμβάνονται οι επιχειρηματικές συμμετοχές
πρτο τρίμηνο
του 2019.
Κεντρική
δημοσιότητα η
Προτάσεις
για τη μείωση
του ΕΝΦΙΑ
χρα. Σε αυαξισεις απέναντι σε
Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ακίνητα . Σύμφωνα πάντως με Πακαι τα
Σελ 8
λαιότερn μελέτη της Buηdesbank.Η συνεχής άνοδος τιμν
των έχει αυξήσει και τις αποδόσεις για
τους ιδιοκτίτες.
Εξειδικευμένες ιστοσελίδες
κολουθούν την αύξηση της χρηματικής
περιουσίας στη Γερμανία
χρόνο (όπως η tagesgel dvergleich.net)
καταγράφουν
θε δευτερόλεπτο
λίγα ευρ
Πάντως από τη
δεν Προκύπτει κάποια νέα εκτίμηση για
την κατανομή του Πλούτου στο
μηνο του 2019. Παλαιότερες έρευνες
τέγραφαν τεράστιες ανισότητες. Εν
σύμφωνα με την στατιστική κάθε Γερμανός Πολίτης κατέχει χρηματική Περιουσία άνω των 200.000 ευρ. Στην Πραγ ματικότητα ούτε ο
δεν διαθέτει τόσα Πολλά χρήματα. Ακόαγορά ακινήστην
Που Παραμη
σε Πραγματικό
Πριοσοτερα ερνά
εξής εντυπωσιακό. ΚάD031000ι031
Σλίοτέρα λόt,
Λογια
περνάει , Προστίθε εργα,
στο συνολικό αποθεματι παι
μελέτη της Bundesbank
Πρτο τρίκαΑποκλιμάκωση
της υπερφορολόγησης
για να ανασάνει η αγορά
ένας στους τέσσερις
αυξημένες αποδόσεις στην
μη και οι
αγορά ακινήτων δεν αφορούν τους ΠολΔούς, καθς
Γερμανία δεν ξεπερνά
το Ποσοστό ιδιοκατοίκησης
το 45%.
Σελ. 5
Σελ. 2
Ο λογικός