Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ,
Εκλογές στον ΕΕΣΠ
18-20 Ιουνίου
Εργαστήρια αναστολή
κνητοποήσεων
Ολοκληρθηκε αργά
σκεψη στο υnοuργεio Υνοος με τους
100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ:
Η εορταστική
εκδήλωση της Πάτρας
Εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο
Πατρν για νέο ΔΣ και εκπροέκτοτη σύ.
m δoouορdune
κνητοποήσεν μένα Τς ενοές
aririno
ΤίνειοM Ποοέδοος Γ.
Ολα οι υποψήφιο .
Σελ. 7, 9
Σύμβουλos
Νέες δομές
eop.gr
| Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
| Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
Επαγγελματικός
Οδηγός
Πληροφοριν
www.symboulos.gr
ε πιχΝειρη σε ν
Ο Αράτου 20& Κοpνθου, Πάτρα
ΟΔ1062694 Ο niοφeopgr
Περοδο rAρ. Φύλου 1111
Παρασκευή 14 Ιουγίου 2019
Frigoglass
Νέο πλήγμα
στην Αχαϊα
> Ανακοινθηκαν στην 101η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ
ΟΧΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥ
ΟΧΙΣΤΗΝ ΑΝΕΙ
για Περιφερειακή βιομηχανική συνεργασία
Νές δομές συνεργασίας μεταξύ των βιομη
χανικν εκτροσΠων όλης της χρας αν Κοινωοικν οuν 1011 ενκ vn
Κλείνει
Frigogias στην Κάτω Αχαΐα όπως
έχει ανακοινσα η ααιρεία, Οι 90
εργοζόμενοι έναναν χθες διμαρυρία στο Υπ. Εργασίας . Ση χθεσινή
τφιμερή συνάντηση η εαιρεία υπο
Τα πλέον πρόσφατα
στοιχεία για τmν noρεία της οικονομίας
και της Βιομιχανίας
παρουσίασε ο livικός
Διευθυντής του ΙOΒE
εργοστάσιο
χανιν Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδος .
Με Πρωτοβουλία του ΣΕB συγκροτείται συντονιστικό συμβούλιο στο οπoίo θα συμμετέχουν όλοι οι Πρόεδροι των Περιφερειακν
οργάνων . Αναλαμβάνει ρόλο στο Δ.Σ του
ΣΕΒΠΕ&ΔΕ ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Ιωάν νης ιτη . Πρόσβαση των Περιφερειακν
συνδέσμων Βιομηχανίας στις Βρυξέλλες, και
στα συμβουλευτικά του όργανα και κοινή Παρουσία σε μεγάλες εκθέσεις στο εξωτερικό
ευiσoγeυκή συνελευση
1 θα διοnanme ομνημα
Yείο αν mρήθηκαν τα κριτήρια της
αναδιάρθρωσης.
κασγης του Οικο
ο) Αθηνν Νικόλαος
Βέττας Σε στρογγυλό
τpαπέζ, τέθηκαν ζ τήματα ότως, το Επενδυτικό Περιβάλλον ,
η fpaφειoκρατία, το
Κόστος Ενέρειας η
Φορολόγηση ,o Πρό
χραμμα Επενδυτικν
Μεταρρυθμίσεων και
το brain drain
Σελ. 5
Αναβρασμός
υψηλής τάσης
Αναβρασμός επικρατεί στους εm χειρηματίες του Ρίου σχετικά με
τα έργα του αγωγού Που θα μεταφέρει ρεύμα υψηλής τάσης .
Σελ. θ
Κοινός στόχος η συνεργασία μεταξύ κεντρι κού και Περιφερειακν οργάνων .
Σελ. 13-19
-Ολογραφία , σελ.2
Συνέντευξη Κυρ. Μητσοτάκη
στον Περιφερειακό Τύπο
plopoliS
Αν τονT Η
webster
Ο Σ.Ε. δημοσιεύει σήμερα συνέντευξη του Κυριάκου Μη
τσοτάκη , Που δόθηκε αnοκλειστικά στον Περιφερειακό Τύπο ,
μέσω της ΕΙΕT. Είναι καιρός η Πατρίδα μας να μπει οε μια
νέα , Πιο φωτεινή, εποχή, τονίζaι ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας , στα μελη του Δ.Σ της ΕΙΕΤ Αντνη Μουντάκη και τον
Νίκο Σουρλόπουλο, δίνοντας απαντήσεις σε επίκαιρα θέματα
ν ίδια ημέρα Που προκηρύχθηκανοι αλογές.
your web specialists
Ο thewebster.gr
Ο Τζαφέρη 16, Γκάζι, Αθήνα
9 Φιλοπoίμενος 45, Πάτρα
Ο +30 6923 35ο 605
www.aplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων, Τηλ.: 2610 315478
Σελ. 12-13
Rorurή
www.forumanaptixis.gr
Δείτε όλεs
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
τis ΠαρουσιάσειS