Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑΣΤΗΝ
ΕΣΤΙΑΣΗ ΗΤΑΝ ΛΕΙΨΗ
Στον οδικό χάρτη ανάτασης της
ελληνικής οικονομίας, αλλά και
στα κλειδιά ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού
τουρισμού εστίασε ο πρόεδρος
της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5ETΙΑΣ
Για τις ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις
του 2018, και τις προτεραιότητες
της τρέχουσας περιόδου, μίλησε
οπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικν Πετρελαίων Ευστάθιος Τσοτσορός .
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Στην άμεση συμβολή του
Τουρισμού, για τη δημιουργία:
22 δισ. ευρ στην ελληνική
αναφέρθηκε ο
οικονομ
πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης
Ρέτσος .
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ ά
1 0,5 ε
ΦΥΛΛΟΥ 946
ΤΡΙΤΗ 11
1ΑΡΙΘΜΟΣ
1ΟΥΝΙΟΥ
2 0 19
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΝΙΚΗ ΚΙ Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΝΔ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΙΣ7 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ ΤΟ ΠΙΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΟ
Την επισήμανση ότι η ΔΕΗ, με
τουβριδικό ενεργειακό έργο
αΝαέρας> στην Ικαρία, επιδι κει να γίνει απρωταγωνιστής
του αύριοΣ, εξέφρασε ο πρόεδρος και δ. σ. της επιχείρησης
Μανλης Παναγιωτάκης, επισημαίνοντας πως αποτελεί το
πιο καινοτόμο έργο.
ΣΕΛΙΔΑ ο
ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Η ΒΟΥΛΗ
ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ
ΣΕΛΙΔA
ΕΣΟΗΜΑΤΑΣ!
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στη σημασία της πρόσληψης
νέου προσωπικού ως βασικού παραγωγικού συντελεστή για την υλοποίηση του
5ετούς επενδυτικού πλάνου
της ΕΥΑΘ Α.Ε., αναφέρθηκε
ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της εταιρίας
καθηγητής Γιάννης Ν. Κρε
στενίτης .
ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
Για την ολοσχερή εξόφληση των οφειλομένων των εργαζομένων
των Ναυπηγείων Ελευσίνας, μίλησε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Onex Shipyards Πάνος Ξενόκωστας , μετά τη συνάντηση μετη διοίκηση του σωματείου των εργαζομένων.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι ΑΓΟΡΑ
Με τραπεζικό άλμα 6%
ανέβηκε στις 840 μονάδες
Η ΙΜΑΙΕ Π4 Η,
μαμμΑ
Μεκέpβη λ κεαε
- Χρμτoτήριο Αθηνν
την Aευτέpe Εr
όστμεμαoυνοδρίκογα
ΣΕΛΙΔΑ6.
wop τηδpση
ηponpύμενης εβδο
μδος αn δnoάσεnς
otες aντιστό ες ς τπριν
aαμετpβείμε τις 0ο
ΤΕΡΑΣΤΙ0 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Το παράνομο εμπόριο έχει τεράστιο κόστος. οχι μόνο οικονομικό,
αλλά και κοινωνικό ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος χρήστος Χαρπαντίδης, σημεινοντας πως
αυτά τα έσοδα χρηματοδοτούν διεθνή εγκληματικά δίκτυα .
μονάδο, λαμβάνοντης
μέλστοηση αό τη σν,
ντpτκήπλεωνότητa ων
tίtων του ετγνονκσημντά κέpδ,
ΜiW ΡΗΓΜ
ΕΠΝΙW.
δ ων 81 7.00ν .
basνο 144
bt, μετ o
v pο νε δι σν άδ
a m eθοκ mν
ονoow φύνο P5
μεν neΜ wη
μστ m omσ
τwν3040
ουνολλγoν ήην .
Degνητιό ί
εmάpοοοι
δopeun μ
ΣΕΛΙΑΜΑ
τοoκ 0 εnou
ηaνaono
Μάνοδο2.%δίκτης
K no εna
παυ ο4
a0thowηκ
φν οράο
ΣΕΛΙΔΑ2
m sΝ poοδο
Ελλάξ . 0ψ ν nμρήυν ο au
a φαλοn
, με τηouμ
2Σ FT Αμο
- veoνη n
K oτς του o t
μεησνίσιηη
μάδα απ
ηwνολκή
ωνά ,
pvnn τaι no μ
φεvνοόon
οά τους κiρδο.
ότι έ
c στε 574
ο δ εpσυς
roMdCaa τK 1 2004
dioy 2011
toυοε τoοpνητκό ί
ομωαm
oμinin τp
δaοro
i orouδεiδ
Μ.σων όση ακιλο
σ βδoμan
κέ Ε Rpo
102 pon 055%
ω Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
ionμοντκά
ε mbe 0
S ατ ένοδο
ep mpoς φαλa
πμές ήτον poτ
60υ.441 .