Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9837-ΕΤΟΣ 35ο- ΤΙΜΗ 1 -ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ2019
ΣΑΦΕΣ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
ΤΩΝ ΗΠΑ
Βνπείνεται ο φόβος
για θερμό επεισόδιο
στο Αγαίο
Σελ 4
Στροφή
M. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
VPIZΛ.LoTnμέσαια Τάξη
Διαψεύδει
μαζικές προσλήψεις
συμβασιούχων
στο Δημόσιο
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ ΡZL nA KH ΑΡΤΕΡΑΣ
Σελ 2
Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2019
Η συνταγή
Για πρτη φορά νoηματική
ερτηση στα Αρχαία Ελληνικά
Ο ΠολτΙκός αντίπαλος
Κυριάκος Μητσοτάκης, θλει να ανανεσει
την Ελλάδα, σημεινει η γερμανική εφημε ρίδα Handelsblatt,
ελληνικές εκλογές Και ο Πρόεδρος της Νέ
ας Δημοκρατίας δίνει και την συνταγή:
"Με χαμηλούς φόρους, ταχύτερες μεταρρυθμίσεις .
θα προσελκύσουμε επενδύσεις , δηλνει
αρχηγός της ΝΔ.
"Ο ηγέτης mς συντηρηκής φιλελεύθερης
αντιπολίτευσης στην Ελλάδα θεωρείται φα Βορί για τις βουλευτικές εκλογές . Αναλαμβάνοντας την
Μητσοτάκης θέλει
μία με μετπαρρυθμίσεις
ρικοπές, επισημαίνει
εφημερίδας
φοs Γκέρντ Χλερ.
Το άρθρο επισημαίνει επίσης ότι ο ηγης
τms ΝΔ έει Πολλές Πιθανόητες
νέος πρωθυπουργός τmς Ελλάδος.
"Στην Αθίνα ο Κυριάκος Μητοοτάκης έχει
το γραφείο
κάγραφεία της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ ), σ
ένα απλό κτίριο
ηγέrηs
κόμματοςs, τmς αντπολίτευσης έχει καλές
προοπικές
ξίμου σε
Ηρδου Αnκού, εκεί όπου ακό τς αρχές
του 1980 ήταν η επίσημη κατοικία των Ε
Aίνων Πρωθυπουργν. Όπως
ξη Τσίπρα ', αναφέρει το
Προσθέτει:
Αλέξη Τσίτρα
αφιέρωμά της για uς
κράτους,
και εκουχρονισμό
Ενιαίος φορολογικός
συντελεστής
για φυσικά πρόσωπα
Σελ Α
Πρωθυπουργία,
να ευισχύσει mν 0ικονοΚυριάκος
κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Σελ. 8
φορολογικές
δημοσίευμα τηs
υπογράφει ο δημοσιγράκαι
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
γίνει
τpro όροφο
το στον
στα κεντριστην οδό Πειραις . Αλλά ο
του συντηρητικού -φιλελεύθερου
Μέγαρο Μανα μετακομίσει
τέσσερις ε8δομάδες . Σην οδό
0 λάόρεπέβαιεστον Τσίπρα
αητήσει τη διύλύση της Βουλής!
και του Αλ.
δημοσίευμα
Επεκτείνονται
δημοσκόποι έχουν δίκιο, σύ Πακετάρει τα Πράγματά
Σες 7 Ιουλίου, οι Ελληνες θα ψηφίσουν για
νέα Βουλή. Σης δημοσκοήσεις, Κυριά
κόμμα του, m
ένει σαφές Προβάδισμα έναντι του αριστε
Αλέξή Τσίπρα ".
Αλά αν οι
τέσσερις
κλαδικές ΣΣΕ
ντομα πρέπει
κος Μητσοτάκης με το
ρού ΣΥΡΙΖΑ του
Σελ 8
Σελ. 3 β
Ο λογικός