Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τι χρηματοδοτεί το νέο ΕΣΠΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
gll771108 59211 7
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου : 26.953
ΟΙΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 | τιμή: 1,30 E
1χρηματοδοτεί το νέο ΕΣΠΑ
protergiα
Υπ.Οικονομίας: Εγκύκλιος για τη διάθεση 19,2 δισ. ευρ
την Περίοδο 2021-2027
Το μέλλον της ενέργειας
Επενδύσεις στους τομείς της έξυπνης 2018 ) για το 2021-202 7, έναντι 17,8
δισ. ευρ (τιμές 2018) για το 2014
2020, δηλαδή αύξηση των Πόρων από
την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ.
ευρ (+8%) σε σχέση με την τρέχουσα
χειρήσεων, της κοινωνικής εμβάθυν- δημοσιονομική Περίοδο. Με βάση τα
κριτήρια κατηγοριο
Ποίησης της Ε.Ε. και
επίσημα περιφε
ρειακά στοιχεία των
ετν 2012-2014, στην
Οι Πέντε στόχοι Πολιτικής
Που θα χρηματοδοτήσει η Ε.Ε.
την περίοδο 2021-27
τεχνολογίας,
ενέργειας ,
ψηφιακν ) και πολιτικές στήριξης της
απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιΠοιες παγίδες κρύβουν
τα τεκμήρια
καθαρν μορφν
των δικτύων (οδικν.
Υπέρμετρα υψηλά ποσά φόρου εισοδήματος
καλούνται να καταβάλουν, κατά την εκκαθά ριση των φετινν φορολογικν δηλσεων,
χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι το 2018
απέκτησαν Πενιχρά εισοδήματα προερχόμενα
είτε από ενοίκια είτε από τόκους καταθέσεων
είτε από γεωργικές εκμεταλλεύσεις
και Παράλληλα εισέπραξαν ακόμη Πιο χαμηλά
Ποσά είτε από περιστασιακή απασχόληση είτε
από επιδόματα παιδιν Που τους χορήγησε ο
ΟΠΕΚΑ , σελ.4
1) Μια εξυπνότερn Ευρπη- καινοτόμος και
σης και καταπολέμη
σης της φτόχειας
χρηματοδοτούνται
από το νέο ΕΣΠΑ
2021-2027. Στην εγ
έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός
Στην εγκύκλιο
Περιγράφονται
οι στόχοι, οι Πόροι και
οι Προτεραιότητες
της νέας
Προγραμματικής
περιόδου
Μια πιο <πράσινην Ευρπη, με χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα
Ελλάδα οι Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου
Αγαίου συμπεριλαμ
βάνονται στις Περ
φέρειες σε μετάβα
σην, εν οι υπόλοιπες
11 στις Λιγότερο Ανε
Δραγασάκης και ο υφυπουργός Οικο-πτυγμένες Περιφέρειες. Με την εγκύ
κλιο καλούνται οι φορείς σχεδιασμού
των υπουργείων, των Περιφερειν, κα
και των κοινωνικοοικονομικν
τικής Περιόδου, Σύμφωνα με την Πρόεταίρων για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
ναυποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι
τανέμονται 19,2 δισ. ευρ (σε τιμές τις 9 Σεπτεμβρίου 2019. σελ. 2
κύκλιο Που απέστει3 ) Μια ιο διασυνδεδεμένη Ευρπη-κινητικότητα
και Περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ
λαν στους αρμόδιους
φορείς υλοποίησης
υπουργός Οικονομίας
και αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης Γιάννης
Μια Πιο κοινωνική Ευρπη-υλοποίηση του
Ανάπτυξης
Πιθανότητα επανεκκίνησης
επενδύσεων σε Θριάσιο 1-ll
ευρωπαϊκού Πυλνα κοινωνικν δικαιωμάτων
Μια Ευρπη Πιο κοντά στους Πολίτες της
Επκειρηματικές συγκρούσεις, με διακύβευμα
συμβόλαια ύψους Πολλν εκατομμυρίων
ευρ, Παίρνουν φωτιάν, την ρα Που η χρα
οδεύει Προς τις εθνικές εκλογές. Έτσι, παράλ
ληλα με την Πολιτική διαμάχη κορυφνεται ο
<πόλεμος σε μεγάλα μέτωπα, Που κινητοΠΟούνο ισχυρές δυνάμεις του επιχειρηματικού
χάρτη, αλλά και ξένους ανταγωνιστές. Τα
μεγάλα projects, Θριάσιο , προϋπολογισμού
160 εκατ. ευρ, και Θριάσιο 1, περίπου 25
εκατ. ευρ, ενδέχεται να επανεκκινήσουν από
μηδενική βάση. σελ . 10
νομίας Ευστάθιος Γιαννακίδης Περι
γράφονται οι στόχοι, οι πόροι
Προτεραιότητες της νέας προγραμμαβισιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των
και ο
αστικν , αγροτικν και Παράκτιων Περιοχν και
στήριξη τοπικν Πρωτοβουλιν
χρα μας καταση της Κομισιόν,
18 εισηγμένες φλερτάρουν με επενδυτές 2nευκαιρία
ανάκαμψης
αξιόπιστων
8th Investment Forum in NY Η αποστολή του
Χρηματιστmρίου
Υδρογονάνθρακες
Ηχηρό μήνυμα ΗΠΑ
στην Τουρκία
του ελληνικού επιειρείν θα ολοκληρο- εταιρειων
θεί στο Σαν Φρανσίσκο. Οι εταιρείες που
φέτος θα δσουν το παρνν είναι: Εθνι
κή Τράπεζα, Alpha Bank Τράπεζα Πειραις , Eurobank Aegean Airlines, EXAΕ
Autohellas, Fourlis , ΕΚ Τέρνα, Terna
Energy, Ελληνικά Πετρέλαια, Ικτίνος Ελ
λάς , Μότορ Όλ Μυπλnναίος, ΟΠΑΠ
Profle , ΔEΗ και Σαράντης. σελ 6
Με αυξημένες προσδοκίες και προσή βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ, καθός σήμερα
θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση
Ουάσιγκτον ,
ανάδειξη της ελληνικής κε
λωση στην
Άναψε πράσινο
στην κοινοτική οδηγία
φαλαιαγοράς ως βασικού μηχανισμού
άντλησης κεφαλαίων ξεκινάει αύριο το ρουσιαστούν εκτενς το σημερινό εγ
8th Investment Forum στη Νέα Υόρκη χριο περιβάλλον και οι επενδυτικές
Που διοργαννει ο Όμιλος Χρηματιστηευκαιρίες
ρίου σε συνεργασία με
ρικανικό Eπιμελητήριο . Υψηλόβαθμα το δήμερο της Νέας Υόρκης στις 11 και
στελέχη 18 εισηγμένων επιχειρήσεων 12Ιουνίου και η Παρουσία εκπροσπων
στην οΠοία θα Παστην
Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία για τις κινήσεις
της σχετικά με τους υδρογονάνθρακες στην
Αν. Μεσόγειο έστειλαν οι ΗΠΑ, μέσω του βοηθού υφυπουργού Εξωτερικν, αρμόδιου για
Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις ,
Μάθιου Πάλμερ. σελ . 20
Που η Ελλάδα εμφανίζει για
Ελληνοαμε τους ξένους επενδυτές. Θα ακολουθήσει
Νέα κοινοτική οδηγία, μέσω
της οποίας θα δίνεται μια δεύερη ευκαιρία ανάκαμψης στους
αξιόπιστους επιχειρηματίες Που
πωχεύουν, όστε να διασζονται
βισιμες επιχειρήσεις
τιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και να έχουν πρόσβα
ση στα Πλαίσια Προληπτικής
αναδιάρθρωσης από αρχικό
στάδιο, ενέκρινε οριστικά το
Συμβούλιο Υπουργν της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Ο γενικός
στόχος της οδηγίας είναι να με ωθούν τα σημαντικότερα εμπό
δια στην ελεύθερη ροή κεφαλαίων Που προκύπτουν από τις
διαφορές μεταξύ
μελν στα πλαίσια αναδιάρθρω
σης και αφερεγγυότητας, καθς
και να ενισχυθεί η νοοτροπία
της διάσωσης επιχειρήσεων
στην Ε.Ε. βάσει της αρχής της
δεύτερης ευκαιρίας. σελ. 7
Όλες οι αλλαγές
στον Ποινικό Κδικα
Καμπανάκι G20| Οιχαμένοι
για εμπορικές
γεωπολιτικές της ακύρωσης
Που αν.
Σε τρεις εβδομάδες από σήμερα (από την 1η
Ιουλίου) τίθενται σε ισχύ ο νέος Πονικός Κδικας και ο νέος Κδικας Ποινικής Δικονομίας,
για το περιεχόμενο των οποίων προκλήθηκε
θύελλα αντιδράσεων. Η N) Παρουσιάζει
σήμερα όλες τις αλλαγές. σελ . 13
των καντίμετρων
εντάσεις
Ιαπωνία
Μικρομεσαίοι- ελεύθεροι επαγγελματίες
Ελλάκτωρ
ΣΕ ΕΛΠΕ ΚΑΙ EDISON
ΤΟ 22,74%ΤΗΣ ELPEDISON
σελ. 20
Στον κίνδυνο Που ενέχουν για
την παγκόσμια οικονομία οι εμ
πορικές
σεις συμφνησαν οι ΥΠΟΙΚ του
G20 στη χθεσινή τους σύνοδο
στην Ιαπωνία, απέφυγαν αστόσο
να καλέσουν σε επίλυση του κλιΠερίπου 1.000.000 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες
και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά
τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους είναι οι
Πλέον ζημιωμένοι από την κατάργηση των φορολο
γικν καντίμετρων
Εκλογές
κρατν
Σήμερα
γεωπολιτικές εντά
ΟΠρθυΠουργός
στον Πρόεδρ
Χτάργση ή μείοση ης Δημοκρατίας
του ν. 4472/2017, στην οποία
ΑΝΑΓΚΗ ΠΙΑ RESKILLING
& UPSKILING EN ΟΨΕΙ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
προκόρησε ηκυβeέρνηση τη ρασμέηΠαpσχυ
με τροπολογία. Τα καταργηθέντα κανύμετρα Προ
έβλεπαν μείωση φορολογίας
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. σελ. 5
μακούμενου εμπορικού πολέμου
ΗΠΑΚίνας. σελ. 18
ΓA ΧΑ 81597 12%)
DAX 30 12045,38 (0,77%) Δ (AC 40 536405 (1,52%)
ΠΕΤΡΕΛΑΟ 654 Δ
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1334 Δ
DOW JONES 25.999,08 (1,08%)
FISE 100 733194 (099%) Δ
ΧΡΥΣΟΣ 1340919Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα