Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP ΦΥΑΛΟΥ 9826 . ETOISS.. TIMH
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ETHPIOMHTEOTAKHE KAI ETOYPNAPAE ETOIMAZONTAI rIA "A2DAAIETIKO NINOZET YMONA ME TO MAEIMO
Στις 794,63 μονάδες
Ανοδος 2,32%
llNcoc πόλεμο
ΠΟΕΔΗΝ
Άστεγοι
έχουν κατακλύσε
Το ΑΧΕΠΑ
Σελ 4
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΟΥΤΣΙΤΣ
Ι ΕΛΚΑ
Διαφορευκή ματιά
Περίπου 7.500 προϊόντα αφορά
oxolain to Reuters on σπίλη BreakΤα χαμηλά noooou σας ευρωεκλονές υις Κυριακός ανάνκαοον τον Toinea
η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ
"Σύννεφα πολέμου"
ο λογικό anoufcopa, θα ouwnayota
αυξημένο ρίσκο yia ηεροοότερα λάθη ηολι.
στα βαλκάνια
στο άρθρο. με αναφοLOOv 120
ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
και η
'Η Αθίνα διαθ énenopwi δημοσιονομικό
σμού φέτος, όμως τα
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ 0HBA
, avapepe to Reuters.
αλλά και S amoodes σε
odeon του ΔΕΟούς Νομισματικού Ταμείου
ΥΡα με ωμένη cutasia συν αγορά εργοσίας
και afnon Toov
θα 6άλουν τέλος τον
arom μεταρρυθ.
nou n Αθήνα είχε υιοσ εθεί
Auto, σε συνδυασμό με
Αθηνών και
μετά
υς Τιμές tow ελληνικών
με-σιγουρια και Tg1 ELVOTITa
Εκτός κινδύνου
η 8χρονη Αλεξία
Ολονικός