Πρωτοσέλιδο Kontra News: Πτωχευμένοι ξενοδόχοι σε κατάσταση ομηρίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E DAME ΕΠΙΔΟΜΑ 1.150 ΕΥΡΩ ΣΕ ΧΙΑΙΜΕ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ . ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ .
KCNTRA
KONTRA
ζοντανό . Ανατρεπτικό-Ασυμβίβαστο
KGNTRA24
kontranews.gr
Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 . Etos 60 . Φύλλο 1603
0.50 €
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Ιένοι όμιλοι έτοιμοι να αρπάξουν όλα τα φιλέτα
ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΗΡΙΑΣ
Πληρώνουν την εκμετάλλευση του κοσμάκη, Που του
δυνε οκεςου ασεις
καταννέαθηκαν και οι
ξενοδοχειοκέ μονάδες
ΑΛΛΑΖΕΙ ppa a το τοπίο στα μον δικη
ράβιο ομίλων Που συνδε τα
μείνει στη χώρα αυτή των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων που συνδέεται
άρρηκτα με την τουριστική ανάπτυξη. Οι τράπεζες αναγκάζονται να καταγγελουν τις δανειακές συμβάσεις από μεγάλες ξενοδοχειακές οι
κούςεςδιαφε τικο θα α uvota pulK Λεςα λλά ουν έ μονάδε ο iκερμανδ φερ με ου κανικούς,Πρινα οστοτε λιτελοτρά νοδοχειακού
ξενοδοκει κ
ονυδες
γερμανικούς και αμερικανικούς. Πριν από Πέντε μέρες οι τραπείες κατήγγει.
λαν τις δανειακές συμβάσεις ενός πασίγνωστου πολυτελούς ξενοδοχειακού
συγκροτήματος της Νότιας Αττικής.
καταβα ηθούν οισυντάξεις του Μαϊου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7
EEM.3
Τίτλοι τέλους
και επισημα
για τα βιβλιάρια
υγείας
ΣΕΛ. 5
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
θεσσαλονίκη Ηνιουλάπα
Καταφεύγει στη σκανδαλολογία
έκρυβε μια φυλακή! ΣΕΑΑ
Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧει ανάγει σε
στραΤηγική τη κονδαλολογία γιατί στο
Πεδίο τα ν ηρογματικών Προβλημάτων nou
οντιμετ0onile. ολαός και η χώρο δεν μπορεί
να αρθρώσει Πολιτικό λόγο
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τέσσερα χρόνια το κόμμα Tns
Γράφουν σήμερα
ΟΛΕΣ οι npopneies για κατάρρευση Tns
οικονομ[as και πτώση Tns κυβέρνησηs ΣΥΡΙΖΑ
on°δείχθηκαν για Υέλια και Υια κλάματα
ΓΙ' ΑΥΤΟ μεταφέρουν rivonnapoeon στη
σκανοαλολογία, στην εναγώνια Προσπάθειά
TOUS να ηλήξουν το ηθικό ηλεονέκτημα του
ΣΥΡΙΖΑ και να δημιουργήσουν συνθήκε5
συμψηφισμού για την εμπλοκή των
Bilu-Iu
n NOVARTIS
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΑΑΗ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ