Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Πόλεμο στα Καρτέλ κήρυξε η Θάνου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
e-' ΣΤΑ ΕΚΑΡΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ
gu EE E(DOPIEE ΚΑΙ ΑΕΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΣΕΛ 3
KONTRA
KONTRAST
Εξονυχιστικός έλεYxos σε όλες TIS υΠΟθέσεις κατάχρησns
Ζωντανό . Ανοτρεπτικό . Αουμβ βοοτο
ΤΑΚΗΣ ΣΠΗΜΟΝΟΥΑΟΣ
kontranews.gr
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019
Etos 60 . Φύλλο 1 578 . 0,50 €
ΚΑΟΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 22:00
δεσπόζουσas θέσns ano μεγάλου s επιχειρηματικ°us ομίλουs
ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΑ ΚΑΡΤΕΛ
ΚΗΡΥΞΕ Η ΘΑΝΟΥ
Τελειώνει η ασυλία για τα τρωκτικά
Αγκαλιές, αστεία
ΗνευΠροεδροςΤης
1 και πειραγματα
ΠΟΛΕΜΟ στα καρτέλ τα οποία για δεκαετίες είχαν εξασφαλίσει ίδιοτουλία ρο το Ανταγωνισ ύούκαν σμούςέχει κρύειοπρε
CA OUEIV I
ουστο εννε ευνοει
δρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Βασιλική Θάνου
Κοτζιά-Τιμ Τρόφ
|στους Δελφούς
ντο καρτέλ αφού η ΕΠιτροπή Ανταγωνισμού ήταν ανυπαρκτη και στην
περιπτωση κατά την οποια ερευνούσε κάποια υπόθεση εκανε δεκα
χρόνια για να βγάλει Πόρισμα.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7
EEL 3
Νέα παράταση
για Τη
δήλωση του
επαγγελματικού
λογαριασμού
καθηκον
ΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
Κ. Μακεδονίας
Εκρηξη στην Τυφάδα
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Ιστορική επισκευη
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ταν
ασφάλεια και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ Enons τον οημαντικό ρόλο ins
Ελλάδα$ Την Περιοχή
ΓΙ' ΑΥΤΟ n np°αναγγελία Tns eniaKWns
ouAhen Toinpa om Υειτονική χώρα έχει
ιδιαίτερη σημασία
Οι σχέσε1s εμπιστοσύνns δεν είναι μια
αφηρημένη έννοια αλλά περιλαμβάνουν μια
σειρά από συμφων1es στον οικονομικό τομέα
nou είναι εηω pees και για Tis δύο χώρες.
ΣΤΗΝ κατεύθυνση αυτή εντάσσεται
και η απόφαση του Πρωθυπουργού να
συνοδεύεται στην
Βόρεια Μακεδονία από κορυφαί°us Ελληνεs
en1χειρημ
Πρεοηών διασφαλίζει την
Τσίπρας στους Δελφούς:E1LVOUR
μήνες επισκέπτομαι τα-Σκόπια ΣΕΑ,3
πρωτη επισκευη του στη
Γραφουν
σήμερα
EEPEOME
MENITONHE
EEA 8
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7