Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 16ΦΕΕΟΑΡΙΟΥ20
, APOV\ΛΟΥ 4A2 www.edromos.gr € 200
ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Επιχείρηση
«κεντροαριστερή ανασύνθεση»
Άρθρα και αναλύσεις για τα νέα
συστημικά διλήμματα και τ's anonipes
χειραγώνησns των Πολιτών. Οι επιδιώξε is
του Πολιτικού Προσ(on!κού, ο Πόλεμο$ οτον
ΣΕΛΙΔΕΣ 10-13
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΠΡΕΣΠΙΚΑ» ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΣΕΑΙΔΑ7
Η μεγάλη απατη του
mo..an, «προοδευτικού πόλου»
ΤΟΘΕΜΑ
Λιγότερη Προστασία
στου55ανειολήπτεs
Σκηνικό διπολισμού από ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Δ. με το Βλέμμα στ1s κάλπεs
ενώ κι οιδυο υπηρετούν τη
ENA 23
Παγκοσμιοποίηση και υν ευρωκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ελληνοτουρκι KES σχέσεις
Η κατάσταση πραγματο
IENAA3
ΣΕΝΑΕΣ89
ΔΙΕΘΝΗ
Οι Γερμανοί στον ΟΗΕ
ΣΕΝΑ 16
69η Μπερλινάλε
Με το βλέμμα Otis YuvalKES
ΣΥΝ ΕΥΞΗ
δεν θα Πεθάνει ΠΟΤΕ»
9771792252007