Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27229
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Ono και αν ανετα!
ο κίνδυνος
υφεσης της
γερμανικης
οικονομιας
βιομηχανιχή πα!αγωγή της Γε
Κομισιόν: Η ελληνική
οικονομια μενε ννεται
άότι η α
στην Ελλάδα θα συνεχιστεί
πάνω από το 2% τα επόμενα
μανίας μειώθηκε απρόσμενα τον Δεκέμ
Pelo, για τετ α!το συνεχόμενο μήνα, σύμ
φωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν
σήμε!α (σ.σ. Πέμπτη), στέλνοντας ένα
ακόμη μήνυμα ότι η ανάπτυξη της μεγα
λντέρης ευρωπαϊκής οικονομίας εξασθε
σε μεγάλο βαθμό
μενη εφαρμογή των μεταρ
υθμίσεων
βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε 0,4%, ε
νώ οικονομολόγοι, που έλαβαν μέρος σε έ
«Αξιοποιώντας την πλεοαζουσα παραγωγικη ικανοαγορά στο παγκοσμιο εμπο
1 χαθαρές εξαγωγέ
αΛΛαζει μορφη
και εντασσεται
στην «Αττική
ο κύριος μοχλός ανάπτυ5ης κατα τα τρια πρωτα
τρίμηνα του 2018 και (πιθα
για ολόκληρο το έ
ανάπτυξη το 2019 και το 2020 είναι ελα
φρώς αναθεωρημένες προς τα πάνω, σε
ση με το περασμένο φουνοπωρο, οτα
ελληνική οικονομία συνεχίζει να
To MlXQ0λίμανο αλλάζει μοΟφή με
έQγα ανάπλασης ύψους 5,7 εκατ. ευοώ,
που χοηματοδοτεί η Πέριφέρεια Αττικής,
ντική κινητήρια δύναμη της συνολικής ζή
τησης ήταν η αύξηση της ιδιωτικής κατα
οποία υποστηρίχθη
μεγεθύνεται, σύμφωνα με τις
σες» οικονομικές προβλέψεις της Ευρω
παϊκής Επιτροπής που δόθηκαν σήμε!α
2% του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή
παρέμειναν συ
γκρατημένες σε σύγκριση
μός αύξησης του πQαγματικού ΑΕΠ
στην Ελλάδα προβλέπεται να φτάσει από
το 2% το 2018, στο 2,2% το 2019 και στο
προβλέπει επιβράδυνση της οικονομία
στην ευρωζώνη από το 1,9% του ΑΕΠ
2018 στο 1,3% το 2019 και στο 1,6% τ
ουλάχι
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέ
ρειας Αττικής, η ανάπλαση του Μικρολί
ό,τι αφορά τον τομέα των ακινήτων επιση
σε κατοικί
2020, καθώς χαι στην ΕΕ από 1,9% του Α
ι προβλέψει
% αντιστο
αφορούν μια περιοχή αλλά συνολικά την
Αττική και την οικονομία του τόπου και
να τη
διάρ%
Nord Stream 2: Το Παρίσι φοΒάται την
εξάρτηση από τη Ρωσία
αληρικού όρμου, καθώς και την
αναμόρφωσ
ς χώρου του ΣΕΦ, δη-221A
Συσκευη
ΕΕ θα διεξάγει ψηφοφορια για αφοβάται τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τη
Ρωσία και τα στρατηγικά προβληματα
πληγούν τα συμφέροντα ευρωπαϊκών χω
ρων όπως η Πολωνια και η Σλοβακία
σχολιάζει το Παρίσι σύμφωνα με την εφη
ανακυκηωσης
ναθεώ!ηση της οδηγίας που αφο!ά το
φυσικό αέοο και η οποία θα επιτρέψει
ανταμει ει με
1 Μόσχας
Κομισιόν να αποκτησε
Δεν θέλουμε να αυξηθεί η εξάρτησή
Η Ψηφοφορία σχετικά με
γευμα κατοικιοια
στο σχεδιο του Qωσ0-euQωπαιχου αγωγου
και αοεσΠοτα!
ας στη στήριξη της Γαλλίας εν μέσω
Ενας από τους πυλώνες της ΕΕ και
Γαλλία, εξέφρασε την αντίθεσή της στον
Πρωτιά για την Ελλάδα: Το χαμηλότερο
Ποσοστο anK00A1 σμου και αυτοκτονιων
στις χώρες του ΟΟΣΑ
της αυξανόμενης συνεργασίας τους
κάπως έτσι. Κάτοικος Θεσσαλονίκης κά
1 βόλτα στην παραλία με το κατοικίδιο
του. Το ποτήρί τον χαφέ στο χέQ1 έχει α.
δειάσει. Το πετά στον κάδο. Οχι όμως σε
στενότερος σύμμαχος της Γερμανίας, η
Nord Stream 2, που υποστηρίζεται από το
ν όψει ψηφοφορίας στην ΕΕ,
Βερολί
Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό αλκοολισμού και αυτοκτονιών στις χώ!ες
του ρωσο-ενου ΟΟΣΑ, όχι μικρό επίτευγμα που φανερώνει τους ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς της
ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας. Η χώρα μας έχει επιδείξει αξιοσημείωτες αντ
χές, και μπορεί σχετικά εύκολα να βγει από τη μιζέQ1α αρεί οι Ελληνες να πιστέψουν
στις δυνατότητές τους, και η χω!α να επιστ!έψει σε ισχυρούς Qv6μούς επενδύσεων και
ανάπτυξης, αυτή τη qoQά χωρίς δανεικά, με βάση την ε!γατικότητα, την
αποταμιευση και την αριστεια.
00ς αναχυ ΧΑωσης και
αν τα μ
ρωπαϊκού αγωγού από τον οποίο το φυσικό αέριο θα φτάνει στην Ευρώπη μέσω της
ναχυχηωσιμα, ενεργ
ιται η οιαοικα
Βαλτικής χαι του κέντρου στη Γερμανία
ία για να ανοίξει η ταιστ!α και να απ
λαύσει το ζ
Ηγερμανική εφημερίδα Sueddeutsche
πικαλούμενη κύκλους
Zeitung αναφέρει
έρνησης, ότι το Παρί
Αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ στο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, που ανα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα