Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apieu. φύλλου 35.846 . Παρασκευή 8 Φ cBPouapiou 2019 wim:tarrosnews.gr
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦ ΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ton 1
"ΠΥΡΟΔΑΝΕΙΑ
ΓΡΟΘΙΑ» ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ουΔημο ioum ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
και αύξηση εγκληματικότητας
TO KINAA ΤΟ ΕΑΒΒΑΤΟ
και κοιιή ιατας
PEMEAEEIE
Παναγιωτοπούλου
Μόλις επα
αφίξεις το 2019
στην Καλαμάτα
Στη νέα τους ου άντηση που ογματοπο θηκε το απόγαυμα της Τετάρ ης ο ο AeoCup, παρουσία Του πο τέ
του 16 po ou N ου ου μαθητη που έχασε οόκα τη ζωη σε οο α ο Τη oue outoeporuv Ko οτητυν xaL
xalvo e r
eg ωσουν σχετυχα τον 00 uvo
eu υντη Μεσσηνας 8ο
τον εισαγγελεα Πρωτοδ ου
Κολο ματος
Στήριξη Επιχειρήσεων
Χειρουργός ΩΡΑ Ενηλίκων & Παίδων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
MmponétpoBa & Χρ. Παγώνη 9. Καλαμάτα
T: 2721403010. 6936025771
Σ μερα Π ρ ο ε ή
tep ouopio 2019 1 ώρα 5ην
[email protected] . www.karkata usor gr
ΤηναηνεσοπνήνυαςΜοσητ Οως χροστατοντος
ΠΙΝαγιώτης Αλούπης
R kkous
KI 0 Εως t dit it o naro nott tiotoidaan 100%
σε όλα τα οχήματα nou δεν έχουν Περάσει
τεχνικό tRzyxo, npopR RETal n zniponi φόρου
150 ευρώ μέσω tadinet.
Ελληνικ
EXPRESS
DELIVERY: 27220.22522 ΜΕΣΣΗΝΗ