Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5059

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ Ν.∆.

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ «ΑΣΤΗΡ»

Τραυµατισµένος
ο τραπεζικός κλάδος

Βεβαιότητα
Μητσοτάκη

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 10

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ο Πιτσιόρλας
σε εκδήλωση
του ΣΕΒ
ΣΕΛ. 9

Ο αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕ∆, Π. Μαρινάκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ
«ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ»

Τριήµερο
της ΟΝΝΕ∆
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 11

Oι καβγάδες
των
σεισµολόγων
ΣΕΛ. 12

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Στην ώρα τους, αλλά
υπάρχει και... PLAN B
ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΜΕ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ∆ΕΜΑ ΧΘΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο.Ε.):
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΣΕΛ. 3

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ

Απλά και εύκολα...

Οι αντιδράσεις
από την «πρώτη»
Πελετίδη

ΣΕΛ. 8

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Ο Προµηθέας
µαθαίνει
αντίπαλο

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΥΤΕ ΕΙ∆ΑΜΕ,
ΟΥΤΕ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ
ΝΟ∆Ε Ν.∆. ΑΧΑΪΑΣ: ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΥ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 17-24

Κάθειρξη
5 χρόνων
µε αναστολή
ΣΕ 11 ΠΡ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΕΛ. 7

ΓΙΑ ΤΟΥΣ «2»
ΤΟΥ Σ∆ΟΕ ΠΑΤΡΩΝ

∆ικαίωση έξι
χρόνια µετά...
ΣΕΛ. 7

ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ

Γυαλιά-καρφιά τα ΕΛΤΑ
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΤΕΚΙ ΟΠΑ∆ΩΝ

ΣΕΛ. 6