Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με Κλάους και Μάνο επιθετικό
δίδυμο κοντι στον ΠΑΟ
Παρασκευή 8
Φιβρουαρίου 2019
Ap. Φύλλο 6279
Τμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
ΣΕΖΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΝΟΣ
ΑΙΩΝΑ ΖΩΗΣ ΠΑ ΤΟ ΕΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στηρίζει Γαρδίκο
και Σιανό το KDAA
Η Νομαρχιακη
του ΚΙΝΗΜΑτος NWA/ΗΣ pena ano
Tettprn, 06.02.2019 ανακο νώνει
Στον υΠΟΨηφιο Δημαρχο Δηου
Zrtog και επικεφαλής της δημο
κής κινησης «ΑΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», κ. Βασίλειο rapao
και στον υΠΟΨηφιο Δημαρχο Apou
Κοντοας και επικεφαλής της δημοκίνησης «Ο Tanos nou 81
να ΖΩ». κ. Βασιλειο Σαο. EA. 2
Παρουσίαση του βιβλίου
του Μητς Μήτση
«Η Ροδιά»
Σε μια έντονα συγκινησιακά φορα
σμένη αιμοσφαιρα το Βράδυ ms
τεταρτης), npan
ουτου Mnrg Mnton pe
Poa, στον Πολιτιστικό Πολοχώρο «Διμ. Χατζη», στα Ιωάννινα.
Το ΒιΒΑιο «Η Ροδιά», του Mnts
Mnon ειναι γραμμένο για το χαμό
ΒΙκυς. Πριν ano 21 χρονια και anoDuvedzei ας συναντήσεις
η Τ. Καλογιάννη
H unyt φια
Δημαρχος
Ιωανν|«Evwa χρονια κρίσης nepaaa , αλλά n xplan ακόμα να τελευ ου
Me aut a τα λογια Nyo nprv κομα to Kapa"
Ρος του Empantnplou hawng
νυν. Τατιάνα Καλογ vvn, συνοκούς και δηματικοος συμβουλους
ouvavenanke, στα Σεισμόπληκτα.
τολικής και Δρ κου
τον οπο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ!.2AVA
ΜΕ ΤΟΝ Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ
Στο emierpo naHomolnon
των λιμανών Ηγουμενίτσας
Ανεξάρτητο φορέα Γάλακτος
εξήγγειλε ο Σπύρος Ριζόπουλος
Ψηφιος Περιφερειάρχης και επικεΗπειρωτών. Γιώργος Zapag SEKlvnal
περιφερειακών συμβουλων, ενώ 8a
Συνάντηση με τον Ynoupyo Na
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Porn Κουβελη ειχε ο Περιφερε ακός
Περιφερειάρχης ουκα. umoriplog
Περιφερειάρχης στις εκλογές του
αρουσιάσεις των υηλοι
διασμό το .ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ
Η ΠΕΙΡ ΤΩΝ"
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΕΛ. 5
EEA 6
ρειας Hnepou.
EEA. 3