Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27228
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή
www.dimoprasion.gr
0,60 ΕΥΡΩ
Γ. Δραγασάκης: «Προστασία
πρωτης κατοικιας με
μικροτερες οοσεις»
«κερδος Υια onouS
η Δειτουργια της
Θεολογικής
Η επαναλειτουργία της θα
αποτελεσει ενα μηνυμα φ1A1
ας, αλληλοκατανόησης και
αδελφοσύνης ανάμεσα στους
na ους μας
λεχόμενο
πουργός Οικονο!
α απο τα τελευταια χQ
ναι μεγαλη η χα!α, η τιμη και η
ι καταστροφ°ΛΟγιες της α
συγκίνηση για μένα που βρίσκομαι μαζί
βήματα με ιστο!ικό βάρος», ανέφε!ε ο
Αλέξης
άξεις»
Μυτιηηναιος και
της πρώτης κατοικιας
και τώρα. Ακούμε ότι «δε
εχουμε προστασία
ΓΕΚ Τέρ
εκατοντάδες χι
λιάδες
μνηστήρες Υια τις
χατοικίας. Επιδιώκουμε η δόση που πλη
ρώνουν οι δανειολήπτες να είναι δραστι
πλειστηουσμοί έρχονται». Υπομονή, μέ
ΛΙΥνιτικες
μοναδες
ζόμαστε πάνω σε αυτό προχειμένου να
έQθει για συζήτηση στη Βουλή, εντός του
Φεβρουαρίου» ανέφερέ για την προστασία της TQώτης χατ οικίας ο αντιπρόε
δρος της κυβέρνησης, υπουΟγός Οικονο
μιας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασά
χά μικρότερη, κατά περίπτωση βέβαια, ώ
δανείων. Η προστασία, επιδιώκουμε να ε
πτών που σήμερα δεν περιλαμβάνονται
θα υπάρξει ένα νέο σύστημα προστασί
ας», ειπε ο χ. Δραγασακης
στε να διευχολύνεται η εξυπηρέτηση των
Αναφορικά με την εξέλιξη των κόκ
νων δανείων, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρ
νησης είπε ότι
xoxw ων δανειων δημιουρ
κατηγ
ηΔύο δεσμευτικές προσφορές για τις
ελιτη
εγαλόπολη A0%αδίας κα
στις προστατευτικές διαταξεις. Επομένως
λιγνιτικες μονάδες της ΔΕΗ σε
Φλώριν
θα έχουμε ένα σύστημα με αρκετά θετικά
στοιχεία που θα οδηγήσει σε
διάστημ
«Θα υπάρξει προστασία της πρωτη
ουσιαστικές
2014και στις 31.12.2014
κοινοπ!αξία ΓΕΚ Τέονα . Indoverse
ΠτΔ: «ΕΠΙΤακτικη η αναγκη της Ευρωπαικης
Ολοκλήρωσης με σεβασμό στο κράτος δικαίου και
τα αν ρωπινα οικαιωματα»
γύης και θα στηριζεται στο σεβασμό των
α υπέβαλε προσφορά και ΣΕΕΑ
Ενα ημα ΠΙΟ
κοντά στο ΝΑΤΟ η
«Μόνον η Qεαλιστική προοπτική
μιας ισχνοης Ενωμένης Ευρώπης μπο!εί
τικής Δημοκρατίας προϋποθέτει μεταξύ
θεσμικών αντηρίδων της Αντιπροσωπευτι
κής Δημοκοατίας. Παρατήρησε, επίσης, όάλλων, ιδίως την εφαρμογη
της αρχής της διάκρισης των
κο προτυπο
της Αντιπροσωπε
λεύονται, απροκάλυπτα, την συνοχή και
το μέλλον της EuQωπαϊκής Ενωσης» υ
π07Qάμμισε ο 11Q0εδρος της Δημοχρατί
- Ελπίδες νια νέα νεφρά σε ανθρώπους
Συμμαχίας υπέγ!αψαν το π!ωτόκολλο
εισδοχής της πΓΔΜ, κάνοντας ένα ση
μαντικό βήμα για την ένταξη της βαλκυνικής χώ!ας στο ΝΑΤΟ ως το 30ο μέλος
μετα απο πετυχημενα πειραματα
σε ποντικια
μιλία του στη Νομική Σχολή του Πανεπι
στημίου του Ζάγκρεμπ, στο πλαίσιο της δι
ίσχ-νής του στην Κροατία.
Ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στην επιτακτική ανάγκη της Ευρωπα
άπωνες επιστήμονες δημιου°γησαν με επιτυχία λειτουογικούς νεφρούς ποντικιών
ι ότι η πΓΔΜ θα μπορεί να συμμετέχει
στις συνεδριάσεις της Συμμαχίας ως παρα
τηρητής, μέχρι την
κόλλου από όλες τις συμμαχικές χώρες
μέσα σε αρουραίους, ξεκινώντας στο ε!γαστήQ1ο τους με λίγα μόνο βλαστοκύτταQu.
Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα στο πεδίο της αναγεννητικής ιατQ1χής, το ο
ποίο αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη δημιου07ία στο μέλλον «κατά παραγγελία» αν
θ!ωπίνων νε4ρών, που θα δώσουν πολύτιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα της ανεπάQ
χειας veeών προς μεταμόσχευση.
υρωση του πρωτοσχυρή Ενοποιημένη Ευρώπη να ανταπ
χριθεί στη σημερινή δυσοίωνη συγκυρία
χαι να ανταποκριθεί στον πλανητικό της
ολο ενώ τάχθηκε υπέρ μιας Ομοσπονδια
Στην τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου στη έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες
Οι ερευνητές του Εθνικου Ινστιτούτου Επιστημών της Φυσιολογίας της Ιαπωνίας, με
επικεφαλής τον Τετέι Γκότο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοικός Γραμματέας της
ον σύνδεση των χρατών-με
παρίσταντο ο
Συμμαχίας, i
μπεργκ, ο υπουργός Εξωτε
που θα εδράζεται στην αρχή της Αλληλεγ.
Communi
τικά αρο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα