Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
mail:[email protected]
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 70-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652 . FAX: 2310 242 778 το.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1438 Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019
Πάτερ Νικόλαος
Παπαγεωργίου
Ο Άγγελος της
Παιδ°ογκολογικής
του Ιπποκράτειου
οσοκομειου
Θεσσαλονίκης
Σε εξέλιξη
κατασκευ
αγωγου 0μβριων
υδάτων
στη Θεσσαλονίκ
Με 81 θέματα συνεδριάζει
S>>>6
Στον ΙΣαββίδη
περνα το κτιριο
TOU "Maison
Crystal"
το ΔΣ του Δημου Οεσσαλονικη
S>>> 6
Κατεπείγουσα έρευνα για τους μαθητές που θέλουν να διώξουν συμμαθητή τους από το σχολείο
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
KOZANHZ
Δωρεάν εεταση στη Θεσσαλονίκη
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
Δωρεάν σπιρο μετρήσεις για! Διεύθυνσης Κοινωνικής Προ-Ι γής της Δημόσιας Υγείας της
καπνιστές ή πρώην καπνιστές ή στασίας και Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνσης Κοινωνικής Προάτομα με χρόνια αναπνευστικά Ι του Δήμου Θεσσαλονίκης στασίας και Δημόσιας Υγείας
προβλήματα
άνω των 40 ετών διενεργεί ο | ος), από τις 13.00 έως τις 16.00 διάγνωση της χρόνιας αποφρΔημος Θεσσαλονικης σε συνερ- κατοπιν τηλεφωνικου ραντεβου ακτικης πνευμονοπαθειας,
γασία με κλιμάκιο πνευμονολό-1 στο τηλ. 2310.509.053 και
γων . Οι σπιρομετρήσεις θα | 231 0.509.020.01 σπιρο μετρήγίνουν αύριο Τετάρτη 6 Φεβρο- σεις διενεργούνται από το
υαρίου 2019 στο χώρο της Ι Τμήμα Προστασίας και ΠροαγωΗ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
Φεστιβάλ χορού
στη Θεσσαλονίκη.
(Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφτου Δήμου με στόχο την έγκαιρη
ερισσότερο!
από 2000 χορευτές