Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
OPAKIKH
ΑΓΟΡΑ
ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ
ΠΑΡΑΓΕΙ Η
XOrA.
"Εκατοντάδες Κομοτηναίο
Τραυματίες κάθε χρόνο
δεν συγκινούν κανέναν re
NEMNTH 07 oou 2019
Ετος 250
Aa φυλλου1221
Ευρώ 0,50
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
rpogekz r.
καλάου 3, 69 100 Kooond Τηλ natzc : 25310-26500, [email protected], www.thrakikiagoragr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ! Κοινό
δοημόνα στην ould- 1 στ
μέτυπο
φορεων και
κάθοδος
ιατης Εσκιογλου:
ur"Νέα γέφυρα κι όχι
επισκευή στο Κομ4άο"
ην Αθήνα για το υποκατά
ς Εθνικής Τράπεας Σαπ
καμε. Ερχονται νέα
Too Kop paroo, Το οποίο θα Τρέπυ να
απαοχολήσει οοβαρά τους φορείς καα να
λάβουν unr όφν ης ανησυχίες και Τα
ερωτηματικά ταν Karok
own δεν οδηγείται
κτης Τον ΟΟΣΑ για
κονομικά στοιχεία
mpoMnouv
mrtpoenimlooΜε επΤυχία στέφθηκε η ενημερωτική
ει ήλαση τη ιφέρειας ΑΜΟ
για την επιχειρηματικότητα
Τό το 2012, crmo Τα
ΤΟ ΟΚΟΟΟΙ της
ΑναΤΟΑυκής Μακεδονίας και Θράκης για την
με ειδικό λογισμικό για άτομα
Για την άνοιξη
μεπροβλήματα όρασης
oc, τόσο στην apoζώνη όοο και στην
Συνήγορος του Φ0mmf" στο
. καιυπόπρο-Ι Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο eping
allEec_
αποζημιώσεις
των βαμβακοαπό τα ΠΣΕΑ
ΥΠΑΑΤ σε κονοβου.
ΣΕΛ.20
Οικονομια, ΣΕΛ. I 9
λευτική ερώτηση
Η μεταποίηση
Συμβόλαια 13ετίας για αμόγδαλο και
φουντούκι κλείνει σε Θράκη η "Besana"
της Βόρειας
Ελλάδας προς
το 2020: κύρια
Ενδιαφέρον για συμβασιοΠοιημινη
καλλιεργυα σε 20.000 στρίμμ(ιτα
Ενδυνάμωση των 4mpo δελτίον Του
ζητά το ΚΚΕ
καιτης
βιομηχανικές
συγκεντρώσεις
και αναγκαιες
και σοκολάτας
Η ΝΟΔΕ ΝΔ Ροδόπης έκοψε πίτα
παρουσία Κώστα Καραμανλή
ΣΥΡΙΖΑΡοδόπης:
"Ερχονται κι
ανακουφιστικά
νομοσχέδια για
βιομηχανικής
πολιτικής"
Μελέτη Του
ΣΒΒΕ μετην
Οικονομίο, ΣΕΑ, 21
NiaAreouwde real Την κοινωνία"