Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 07/02/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7040
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ελεγκτικό συνέδριο:
Ακύρωσε τον διαγωνισμό για Την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
Βορείου Ελλάδος
των ελληνικών πρεσβειών στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία
Επενδυτικές ευκαιρίες
ΠαράτασήΤΟυν.
Κατσέλημαριτοτέλος στα Βαλκάνια για Τις ελληνικές εταιρείες
Σημαντική για την επενδυτική Παρουσία και τον εξαγωγικό προσανατολισμό
των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει η αγορά των βαλκανικών χωρών,
σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις Παρουσιάσεις που έκαναν στη Θεσσα
λονίκη στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)
των ελληνικών πρεσβειών στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία,
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την ΠΓΔΜ
Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε
από τον Οργανισμό
Greece και το Εμπορικό και Βιομ
Ειδικός διαπραγματευτής για τις μετοχές ΤουΟΛΠη
Ηεταιρε Eurobank quitesAEIpo va με an φαση συ ολες ειδικ δ rpo n λυση γιαδι λογαριασμο
Greece Oyo op. Eerprise
APY ΑΣΤΑΥΡΟΕΝΙΑΡΧΟΣ 1 ηχος με την υποστηρ τα
κό Επιμελητήριο Θεσσα
STAVROS NIARCHOS
FOUNDATION
Α.Ε.Π.EY. ανακοινώνει
υπουργείου Εξωτερικών υπογραμ
μίσθηκε on, σης περισσότερες αγορες των βαλκανικών χωρών υπαρχει
Πρόσφορο έδαφ0ς για την υλοΠοίηση επενδύσεων, αλλά και την
εξέταση νέων συνεργασιών
Προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση
της από 04/02/2019 συνεδρίασης της η ΕΠΙΤροης
Εισαγωγών & Λεπουργιας Αγορών του Χ.Α. ενεκρινε
την απόκτηση της ιδιότητας της ως Ειδικού Διαπραγματευτη επί των μετοχών της εταιρίας "Οργανισμός
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε." και καθόρισε ως ημ
έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω
κινητών αξών την Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019
Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.ΕΥ. θα διαβιβάζει στο
σύστημα συναλλαγών του Χρημαπστηρίου Αθηνών
εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή Ταυτόχρονες εντολές αγοράς και Πώλησης για ίδιο λογαριασμό
επί των μετοχών της εταιρίας "Οργανισμός Λιμένος
Πειραιώς Α.Ε."
ΣΕκινησε
η διαδικασία υποβολής
αιτησεων
για τα Προγραμματα Του
>>( 3η
οδιοικητής της της Eurobank δάνεια από τις τράΤράπεζας της Ελλά- Φωκίων Καραβίας, Πεζες αλλά και για
την περαιτερω
ΑΠΟ Την πλευρα μείωση του ΠροσωΑισιόδοξοι παρά τα δος Γιάννης ΣΤΟόποια προβλήματα υρνάρας.
της η διοίκηση της
πικού
Δωρεάν σεμινάρια
Προς τα μέλη του
περιόδους για την «Τα δυσκολα είναι ΟΤΟΕ εξέφρασε
ηορείατης οικο- Πίσω μας», uno- στους Τραπεζίτες Τις Στην εκδήλωση
νομίας αλλά και του γραμμισεστον χαιρ- ανησυχίες των τρα- έδωσαν το παρών ο
τραπεζικού κλάδου επομότου ο διοικ- πεζοϋπαλλήλων διευθύνων σύμβου- παρευρεθεί ο διεεμφανίσθηκαν στην ητής Της ΤΤΕ ΕΛΛ ενόψει της απόσΧ- λος της Εθνικής υθυνων σύμβουλος
ΚΟΠή της Πίτας της 0,00% και υπέρ της σης των εταιρειών Παύλος Μυλωνάς ο της Alpha Bank
ΟΤΟΕ τα υψηλό. an0Ψης αυτής ειδικού σκοΠΟύ, nou CEO της Πειραιώς Βασίλης ΨάλΤης
βαθμα στελέχητών ταχθηκε και ο διε- θα διαχειρίζονται τα Χρήστος Μεγάλου,
τραπεζών αλλά και υθύνων σύμβουλος μη εξυπηρετούμενα ενω δεν μπόρεσε να εκτός Αθηνών
καθώς βρισκόταν