Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 07.02.2019
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230-Αρ Φύλλου: 6220
αιου OQ1σμένου Χρόνου
Πος ασφαλίζονται οι δικαιούχοι προγράμματος 5.500 θέσε ν στο Δημόσιο
Συγκροτούνται τα πρώτα «τουριστικά γ έτο» στα κέντοα πόλεων
Εσοδυ-μαμούθ €1,9 δισ. στα καταλύματα Airbnb!
Η βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων έχει αρχίσει να | ΟΣΕ: ΞΕΧινά η
δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά μακροχρόνιων
μισθώσεων κατοικιών, σύμφωνα με έρευνα της Grant
Thornton για το ΞΕΕ. Συγκροτούνται τα πρώτα «τουριστικα γκέτο» στα κεντρα πο εων.
ε πονησή
μελετων για τη
διέλευση γράμμης απο την
Στα επίπεδα του 1,9 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύ°Vτας το 10% ετήσιας δαπάνης των ξένων του
ιστών στην Ελλάδα, έχει φθάσει η δραστηριότητα
των καταλυμάτων που εντάσσονται στη λεγόμενη
Κατόπιν της συνεργασίας
του εν γένει συντονισμού με τον
lleQ1φερειάρχη Αυτικής Ελλά
οςκ. Κατσιφάρα και στο
lleQ. Αττικής. Κεφάλ
Χατ. για υΛικοτεχνική υποδομή στον «Ευαγγελισμό»
πλαίσιο του Επιχειρησιαχού
οικονομια του οιαμοιρασμου (sharing economy), Σχεδίου 2018-2022 του Ο.Σ.Ε.
με γνωστότερο από τα ονόματα του χώρου την που ήδη εγκρίθηκε από τον
Ψηφιακή πλατφόρμα Air
irbnb
Υπου07ό Υποδομών και Μεταφ.
άμεσα τη διαδικασία εκπόντων απαιτούμενο)
μελετών για την υλοποίηση της
διέλευσης της σιδηροδρομικής
γ!αμμής υψηλών ταχυτήτων
από την πόλη της 11άτQας, αφ
ενός με τη διασύνδεσή της με
Πηγές ΥΠΟΙΚ:
Είμαστε σε καλό δρόμο
«Η στήριξη της δημόσιας υγείας από την Περιφερεια
Αττικής είναι μια εμβληματική απόφαση, βρίσκεται στον
πιοήνα της κοινωνικής της πολιτικής και σηματοδοτεί
ανάγκη πεοχιτέου) μεταρούθμισης, μεσα από τον Κλει
σθένη 2, του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου η Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση να είναι σε θέση να διαδραματίζει αποτελεσματικά τον κοινωνικό της ρόλο, όπως αυτός προβ
λεπετου, απο τον νομο, στο πΛαισιο των αρχων-oxovoπόχο την συνδυασμένη μεταφ00α των εμπ00ευματοκιβωτύον
χαι αφ' ετέρου με τη διασύνδε10 του A01
ξου με στόχο την εξυπηρέτηση
των επιβατών τόσο σε τοπικό
επίπεδο όσο χαι σε διεθνή
για τις τράπεςες
αστ ε
Κάναμε μια συζήτηση για οι κ.κ. Δραγασάκης, Τσα
διάφορα θέματα της νέας καυτος, Χουλιαράκης, Λιά
δάνεια, ώστε να την ολοκ- Πηγές από το Υπουργείο
ομάδα, δηλα)σαν κύκλοι από το πέρας της συνάντησης ότι
Ολοκληρόθηκε η σύσκεψη Κάναμε μια συζήτηση για
σημαίνον κόμβος συνδυασμέτο άρθρο 1(
ήρωσει
εχνική μας Οικονομικών τόνισαν μετά
Ελλάδα, αυξάνοντας το ΑΕΠ
αλλά και τις θέσεις ε07ασίας.
ο Οικονομι
Αυτά υπογοάμμισε, μεταξύ άλλων, η Πεουρερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου κατά τον σύντομο χουοετισμό της
στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχροΑπό τον 11 QupEQειάΟΧη Δυτικής Ελλάδας κατέστη σαφές
στο Μέγαρο Μαξίμου με διάφορα θεματα της νέας
πίτας του ν
αντικείμενο τις τράπεζες χαι πρότασης για τα
ανακοινωση .
δάνεια,
συσχε
ουν(1)(τη