Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Χάσαμε έως τρία υγιή έτη ζωής στα χρόνια της κρίσης!
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5410 Πέμπτη 07.02.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Κρητω
ν Αρτος
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια της
Τιμολόγια πελατών και
δωρεάν
εισοδη ματ
με «τίτλους
κτήσης
λιγνίτης στη ΔΕΗ
Πέφτει χρήμα στην
Ασφάλιση,ργός Κοινω
λέπει
οτι οι ρυθμίσεις για την κατα
στον ΕΦΚΑ για τους
παρεχόμενων υπηρεσια)
(τίτλος κτήσης-πρώην απόεπαγγε ατυχης
δαπάνης) θα έχουν εφομοσυμβασεις που καταρτίζοντου από την 1/2/2019
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
ημερομηνία εφαρμογής των
ρυθμίσεων ορίστηκε για
λόγους ασφάλειας δικαίου,
με δεδομένη την αύξηση του
κατώτατου μισθού σε 650
ευρώ από την 1/2/2019.
nat0ός και το γεγονός ότι η
υπουργική αποφαση σχετικά
με τη διαδικασία απόδοσης
του υπουργείου, η νέα
ηνοποιήσεις
Πρωτοκόλλο συνεργασίας μεταξύ της
Περιφέρειας
τον τρόπο δήλωσης των
στοιχειων του παραστατικού
τοοοοοον, to onovo
Ay. Μακεδονί
ας-Θράκης και ΕΦΕΤ
"Θα δοθεί εμφαση στις Ελληνοτης Περιφέρειας Ανατολικής
ΕΦΕΤ, τα οποία θα διενερστην γκάμα των τροφίμων, των
εκδότη στον ΕΟΚΑ, δημο- !
σιεύθηκε στο ΦΕΚ. Β ποιήσεις ,ρεατος και άλλων Μακεδονίας και Θράκης χαι
6182/31-12-2018, το οποίο | προϊόντον, έναν ιδιαίτερα πονε- του
κυκλοφόρησε στα τέλη του μένο τομέα,που στερεί από τους γουν επισταμένους ελέγχους
μηνός Ιανουαρίου 2019
Κτηνοτρόφους σημαντικό χουμάτι εισοδήματος", δηλώνει ο
αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ
εγχώριων και τον εισεΟχομένων
και Τουρκίας.
Με βάση την εγκύκλιο
του ΕΦΕΤ,
Ποοτόκολλο Συνεργασίας για Ο Αντιποόεδρος
τον καλύτερο συντονισμό των Διονύσης Βλάχος, δήλιοσε
Μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
δημοσίου κατά 536 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβρη. Παραμένουν όμως ανω των 2 δισ. ευρω οι ορει ές του
. Για γραπτές συμβάσεις που
"Θα δοθεί
31/01/2019, ανεξάρτητα εάν
το παραστατικό παρεχόμε
νων υπηρεσιών εκδοθει πριν
ελεγκτιχών μηχανισμών, τη διενερειακοινυν ελέγχων και την
απο κοινού διαχειριση εκταχ
εξής:
Ελληνοποιήσεις κρέατος και
άλλων ποοιονων εναν ιδιαίτε
απονε ενο τομέα, που στερε
έμφαση στις
ημοσιου ποος τους ιδιωτες.
ή μετά την 1/2/2019, eq αρμότων
περιστατιχων,
εποχιακ(ον
αναγκων χαι χαταγγελιων στον
τομέα της ασφάλειας των τοοαπο τους Κτηνοτοο ους σημαν
ζετα, το ποογενέστε00 χαθεστός,
κομμάτι
εισοδήματος
φιυον υπεγραψαν σημερα, θελω να διαβεβαιώσω τους
. Σε περίπτοση που υπαοχει Τουτη 5 Φε ρουαρίου 2019, ο καταναλωτες οτι στην Ελλαδα
ποφοΟικη συμφωνία μετα ύ Iloiqegelaers . Ανατολικης έχουμε Ασφάλεια στα Τουα
ασφαλισμένου και αντι- Μακεδονίας και Θράκης, Χοη- και σε αυτό συμβάλει ή πολύ
συμβαλλόμενου, ακόμη και Ιστος Μέτιος χαι ο Αντιπρόεδ -χαλη Βιομηχανία.leogtlooval
αν αυτη έχει γίνει πριν από ος του Ενιαίου Φορέα Ελε?χου οι υπηρεσίες. Με όλους τους
Δραστιχη μευοση πανυ) απο κε στο επικεντρο της κριτι500 εκατ. ευρω, σημειωσαν κης τον θεσμων για καθυτον Δεκεμ υοοι ληξιπροθε στερησεις στην υλοποιηση
σμες υποχρεωσεις του
δημοσίου προς τους ιδιώτες,
μεταμνη μονιαχων
δεσμεύσεων.
ρεία τον οποίον βρέθη
| Τροφίμων (ΕΦΕ
ιους φορείς ενώνουμε τις
την 31/1/2019 ή δεν υπάρχει
εφαρμόζονται για παραστα
τικά που ενδίδονται μετά
Βλάχος, στα γραφεία της ΠΕΟ14έρειας στην Κομοτηνή
δυνάμεις μας
ν ολιστική
UCI ,
Ειδικότερα, θα συσταθούν
μικτά κλιμάκια των Υπηρεσιών