Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

7

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5058

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ

∆ΙΠΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ENTERPRISE GREECE ΓΙΑ ΤΟ 2019
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΕΛ. 3

«Συρρίκνωση του ΕΑΠ
και βήµατα πίσω»

Κρασί και φέτα
στις ξένες αγορές

ΣΕΛ. 3

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΒΑΝ ΓΙΑ «ΜΕΓΑΛΗ ∆ΟΝΗΣΗ»

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Πολλή δουλειά,
χαµηλή
παραγωγή
ΣΕΛ. 9

Νέος «πόλεµος»
σεισµολόγων

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ

Στόχος η νίκη,
συνεργασία
µε όλους
ΣΕΛ. 6

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΥΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΙ» Ο ΑΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ,
ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛ. 9

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»

ΗΤΤΑ 98-91 ΑΠΟ ΤΗΝ
ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΚΑΙ 4η ΘΕΣΗ

Ο Προµηθέας
δεν άντεξε
στην παράταση
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

«Ν’ αλλάξει
σελίδα η πόλη»
ΣΕΛ. 7

Πελετίδης: «Πρώτη» µε διεύρυνση
ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗΣ Ε.Α.Π.
ΣΕΛ. 4

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Προτεραιότητα
το Μέγαρο
ΣΕΛ. 8

ΑΥΡΙΟ (11 π.µ.) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ Θ. ΠΑΠΑ∆Α

Με προσφορά στην κοινωνία
ΣΕΛ. 7

n ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

ΣΕΛ. 19-26