Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οέλει στήρι5n και από τον κόσμο
ΝΕΟ!ΑΓΩΝΕΣ
Πέμπτη 7
βρουαρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6278
Τιμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 I e-mail: info@neoagonesgr l www.neoiagones.gr
Πόλος αξης για μί φούς
ΑΠΟ ΤΟ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
και μεγάλους το Μουσείο
-Συνεχίξετιι το πινκ πονκ
οίνου στην Κόνιτσα
Το φυσικό και μουσε ακό Περιβάλμέσα από δι βικασιες napatonong.
επισκεπτες όλων των ηλικιών
Η σόγχρονη avtAnun σχετικά με tn
μουσειακή διαδρομή προωθει και
συν8eeldppnictd mv ενεργη συμμεγνωση αναδεικνύοντας τον ΕΚΠαδευτικό ρόλο των εκ84 άτυν pe
άμεσο και ευληΠΟ tpono. EA. 8
Σe γραμμή ΚΕΔΕ και η ΠΕΔ
ΗΠΕίρου για τα αποθεματικά
Σε aean μάχης Φερνει για Πολλοστη
φορά τα τελευταια χρονια. με ua
an0Φαση tns n κυβέρνηση του
Αλε5n Tampa, τους auto&OKNtiG. HATZIKOSTA
ση Που με Πρά5n NopoaetiKOD
Περιεχομένου ebce εμπνευστΕΙ για
npurn φορα εις
mg ΕΠΚΙνδυνης διαπραγμάτευσης με
τους δανειστές, το 2015- ZU1.4
δύσκολες μερες
ΜΕΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟ ΤΟΥ
ΥΤΙΟΥΡΙΕΊΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αλλαγές στο Παρά
Med tg εΠανειλημμένες KIVntonor σεις και δ1poptupleg trg Eva ang latpi v Νοσοκομείων Hne pou (EINH), το 84a
tuw συνεχών «εναλεσ8e» σε συγκεκρμένους Yitpoog του νοσοκομειου «Χατζηκο στα, προκειμένου να καλοφουν
τα κενά του Ακονολογκοο του rWK00 Νοσοκο elou tng Αρτας, Προκαλει mv tvovn avd paan και του Συλλόγου
Εργαζομένων του συγκεκριμένου νοσηλε τικο ιδροματος
άμεσα το
ρικών για την απόδοση tng ελληνκης 18αγενεια, στο onolo 8a
λαμβάνονται επ ng poaplan Ya
τον διορισμό των 8.166 Enruxdντυν της npanouSng 3K/2018 του
ΑΣΕΠ. αλλαγες στον «Κλεισθένη
ΟΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ευθ Τες στους ανυδρώνες
φολιυν και την καταηλ4non tng
εμφυλης Blog
δήμΥατα
Ο νέος npoe&ρος του ΤΕΕ/ΤΗ Γιώρ
Εκ του ασφαλούς,
γιατί δεν το Sepa
2008-2009 και μετα ano οταν δηλαΚορυφαία στιγμή της ((διπλωματίας
xpovav an
την ανακοινωση της πρώτης unounφιότητάς του με το ΣΥΡΙΖΑ για το
Δήμο luawitiv, το 2014, daz
των πόλεων» για τα r1άννενα
Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Τ'Ο ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
διο Πρσεδοκού Διατάγματος για
δημόσια διαβούλευση συν τοπικη
κο νωνια και στα Προσκόμματα nou
Kar' αυτόν Bazel np0ΚΕιμένου να μην
της Παμβώτιδας!
ΣΕΛ. 10