Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27227
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Αδιαφάνεια στο Eurogroup
11αΥκοσμιο
ντομινο
αντι ορασεων Υια
την ουκρανικη
Η Διεθνής Διαφάνεια δεν «καλοβλέπει» τις αποφάσεις του
Eurogroup
Βία στις ουκρανικές
για την 0VXQav ική αυτ
ια ωρα τα πεο στατιχ
ο ξέσπασμα της οικονομιχ
μονή των αντιδράσεων ελληνικής και κυΠαγκόσμια είναι η εμβέλεια των αντι
δράσεων για την ουκρανική
αυτοχεσαλία. Η απόφαση του Πατριάρχη Βαρθολομα-BIA 3
κρισης στην ευρωζωνη
κατασταση απαιτ
Eurogro
α αντιμετωπιστουν οι α
Ευτυχισμένη η
Χρονιά του
οδόμημα τ
παρά τη μεγάλη αύ
διάσωσης για τις ευ!ωπαϊκές χώQες που
β!έθηκαν σε οικονομική κρίση
Διεθνής Διαφάνεια επέχρινε σήEurogroup παρέμεινε μια ομάδα υπουρ
αποτε^ει τη σημαντικ°τέρη γ1OQτη για
α μεγαλομέρος της
ακόμα πιο διαδεδομένη, καθώς η Κίνα
παγκόσμιο γίγνεσθαι και άνθ!ωποι σε 0.
Ευρωπαίων υπάρχουν πολλά μυστηριώδη
που07ών Οικονομικών της ειοωζώνης, τ
οποίο χατήQτισε και εφάQμοσε σχέδια
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
ι σημα
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: ΑΠώλειες δημοσίων
εσόδων, εκτόξευση των ενοικιων και αλλοιωση του
αστικου Περι anno τος
ν κόσμο
αφηνουν πισω
αιτ προβλήματα της τε ασμέ.
νης χρονιάς και υποδέχονται γεμάτοι ελΣήμερα (σ.σ. Τρίτη) είαι
στις τιμές των ενοικίων. Είναι χαρακτηρι
στικό ότι στο διάστημα που διενεργήθηκε
δημοσίων εσόδων την τριετία 2016-2018
εχτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ χαι οι απώ
ε Qυθμούς 25% σε ετήσια βάση κι.
uo1Qασμού (β!αχυχρόνια μίσθωση) Χα
ρό (10% της ετήσιας τουριστικής δαπά
ονται σε
Αλβανία:
Ελλάδα
36.560.Χαθώς στην οικονομία του διαμο
2019), με δείγμα 36.000 ακινήτων, στα
Χανιά, το εν λόγω διάστημα διατίθενται
για βραχυχρόνια μίσθωση 4.500 ακίνητα
και μόλις 200 για μαχροχρόνια
ρασμού παρατηρε
θέατης εργασίας, όπως τονίστηκε. Την
αρνητι
νης της χω!ας), οπως προκυπτει απο τη
Στο οικονομ
ικό σκέλος, η μείωση
επενου, σεις
τελευταια χρόνια
Ελλάδας. Το γ
γειας αντ πιμελητοίστηκε σε
Με 700.000 ευρω επικηρύχθηκαν οι 8
Τούρκοι αξιωματικοί που βρίσκονται
στην Ελλάδα
ος αυτο, οπως τονιστηκε σε ε
ιδική ε
που διέπει την εν λόγω μοαφη δQαστήριότητας, καθώς προκαλεί σει!ά αρνητικών
ρουσία και τον εξαγωγικό προσανατολι
συμφωνα με 0σα προκυπτουν απο τις πα
ρουσιάσεις που έκαναν στη Θεσσαλονίκη
Στην επικήQuξη των οκτώ Τού0%ων αξιωματικών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλά
δα από τον Ιούλιο του 2016, προχώ!ησε η Αγκν!α, ανήμερα της επίσκεψης του Αλέξη
Πάντα σύμφωνα με την έρευνα, παρά
τηρειται το φαινομενο του εχτοπισμου α
κινήτων από τις μαχροχρόνιες μισθώσεις
ροπια στην αναπτυξη του τουριστικου και
του υπόλοιπου οικιστικού περιβάλλοντος
ελέχη το
ισιποα στη γ
Στην «ΧΟΧΧινη λίστα» των τρομοχρατών της Τουρκίας εντάχθηχαν οι οκτώ Τούρκοι α
ξιωματικοί, οι οποίοι έχουν βρει «καταφύγιο» στην Ελλάδα από την 16η Ιουλίου του 2016.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Αναντολού, το υπουργείο Εσωτερικών της
Τουρκίας ανακοίνωσε την υπαγωγή των «8» στη λίστα των καταζητουμένων τρομοκρα
στιςβραχνχρόνιες, προκαλώντας ανισ
νικών πρεσβειών στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη ΣεQ βία, την Αλβανία, τη Βοσνί
με ταυτόχρονη γεωμετρική αύξηση των
Στην εκδήλίοση που διοργανώθηκε από
τον Οργανισμό Enterprise Greece χαι το
Εμπορικό και Βιομηχανικό
τών, επικηρύσσοντάς τους με το ποσό των 4 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών (670.000 ε
ίων. Στην Αθήνα συγκεκριμένα, 1 α
κίνητο στην οικονομία του διαμοιρασμού
στερεί 2 ακίνητα από τις βραχυχρόνιες
μισθώσεις, ενώ προκαλείται αύξηση 9,3%
Η συγκεχριμένη κίνηση μάλιστα, έρχεται λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Αλέ5η Τσίπρα
στην Αγκυρα χαι τοπο
αμενόμενο «οαντεβού» με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογ
ενθυμίζεται ότι η Ayxu0α έχει επανειλημμένως ζητήσε ι την έχδοση τον συγκεχρι μένων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα