Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Αυγενάκης: Η κυβέρνηση εφάρμοσε αντιλαϊκές πολιτικές
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 23ο-Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5409 Τετάρτη 06.02.2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
εχροες κατα
γράφονται
στα εΛΑΤ νυχα
Παιατ:
Ψηφια
ξένησε 10 startups
Πολιτικής φ
Πώς θα προσελιώσει η Ελλάδα
αμερικανούς επενοντες
ιακής
νέας χρονιάς που ολοκ
ληρώθηκε στις 251 για τα
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία
neq άλαια (Exchange Traded
Fund-ETF) που επενδύουν
σε ελληνικές μετοχές συνεχί
Πιο συγκεκριμένα για την
Ελλάδα, αθροιστικά το αμερκανικό Global X MS
Greece, που ειναι χαι το
μεγαλύτερο, και το ευρ)τουno 1.yxor MSCI Greece διαθιαχειριση, εκ τον
οποίων τα 240 εκατ. αφορούν
το αμερικανικό ETF και τα
εκατ. δολάρια το ενοωπαϊκό. Πλέον, και το ευρ)παϊκό ETF από τυς 21 Ιανου έχει δείκτη ανο
οποίοςαποτελε τα από, 22 Σε χαθοδική τροχιά το επιτόδολοές ανήλθαν GR 3 εκκαι Ιχιο του 5ετούς ομολογου
οποίος αποτελείται από 22 | Σέ χα
μετοχές. Οι εβδομαδιαίες
τοογια το επιτοδολάρια για το GREK χου.
Παράλληλα, η ειχόνα και στη
γειτονική Ιταλία ήταν
Ανοιξε το βιβλίο προσφορών
για την εκδοση 5ετους ομο ογου
χαρτοφυλακίων που θα συμμε
τασχουν να κινουν την επόμενη
ιχη με τα κεφαλαια υπό
απο ν
διαχείριση να δι
οδήγηση» είναι για απόδοση της
τάξεως του 3,75-3,875%, σύμα
Η πιστοληπτική αξιολογηση της
μειωμένα κατά 3,4% και 50
εκατ. δολάρια, η μεγαλύτερη
| ωνα με το Reuters
1 χη οικονο
εβδομαδιαία υποχώρηση
από τις αρχές του έτους.
έως έξι σκαλοπάτια χαμηλότερα
της επενδυτικής βαθμίδας δεν
Ωστόσο, λάγω αυξημένης προσφοράς επενδυτικών κεφαλαιων, η αποτιμηση της έκδοσης
υποχοοεί με τις τελευταίες
αφηνει περιθωοια προσέλκυσης
Στις λοιπες ευρωπαικες
χώρες, η Σουηδία σημείωσε
μεγαλων αστραλιστικων εταιρευον για παράδειγμα και όπως
Τα εξωγενη προβληματα (αβεβαιοτητα περιβάλλοντος,
rur1λός ΦΙΙΑ) παραμένουν. Έμαραση δίνεται στις επεν
ουσεις για χαινοτομια και νέες υπη Έσιες
λότερ
πληροφορίες να κάνουν
φερουν
του κόστους στην θεωρείται
μένο ότι η έκδοση θα συγκεντρώσει το ενδιαφ
εροντον λεγόμενων επενδυτών
d hunters , αυτον όήΝ10n
δολάρια σ
περιοχή του 3,6-3,7%. Πλήροφατ
οριες αναφέρουν οτι η ητηση
Ερευνα Τάσεων στο Λια
χυλιομενη
χαθεματακαι προκλησεις.
απόλυ
6μηνιαια
TI ίσει
ρευνα διε
ρίου 2019 με τη χρήση
σε το Ηνωμένο Βασίλειο με
τομμύρια ενοώ.
είναι πως σε καμία νεμπόριο FMCG του 1
δολάρια
αΛηθεια
τούτου Έρευνας Λιανεμπο- Ιανουρίου έως 26 Ιανουα
Κατανα
τείται στις 2 Απριλίου του 2024 υπάρχει απόδοση της τάξεως ριου
του 3,5% για πενταετη ομόλογα.
Στις χώρες του ευρωπαϊκού
νότου, οι αποδόσεις των πενταετών κινούνται στην περιοχή του
0.212% στην Ισπανία, του
0.340% στην 11οοτογαλία και
του 1,574%
Αγαθων ΙΕΛΚΑ καταγρα- ημενου ερωτηματολογιο υ
φει τις αποψεις των στε
λεχών επιχειρήσεων του
κλάδου για τα κύρια κλαδιλανδία, Ισλανδία, Σουηδία
και Νορβηγια) με ποσο
και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου.
και δειγμα 156 ανωτερα και
ανώτατα Στελέχη Επιχειρή
δολάρια.
Euro2day.gr παράγοντες της
αγοράς ομολόγων εκτιμούν πως
ν περισσότερα από
2 δισ. ευρώ, με την ποιότητα των
ο στην Ιταλία.