Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Θέλουμε λίΥα
από τους πολλούς
και πολλά
Ο Γιώργος
Αμβροσίου!
σχολιαζει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4303-ΕΤΟΣ 160
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Τούρκικο Παζάρι
Αμήχανος ο Τσίπρας
. Όλα τα θέματα μπήκαν στο τραπέζι στην μεναλης διάρκειας συ
νάντηση των δύο στην Άγκυρα
Κίνδυνος να παρασύρει την
Αθηνα η Αγκυρα σε εφόλης της
ύλης διαπραγματεύσεις, ειδικά
μετά την έκβαση του Σκοιπανού
Κοινωνια
Συγκινητικό αντίο Δημοπρατείται το
του ΤΕΙ Θεσσαλίας εργο
. Γράφει ο Γιώργος . Της επέκτασης του
Αμβροσίου
Θεοδωρίδειου Κέντρου
ορίζοντες
Σελ. 3
Εκδήλωση γιαΚΟΠήΠιτας
!!--Πραγματοποιησηεκδήλωσης--!
. Του Συλλό-!
γου Γυναικών
Καρδίτσας !
στο «ΠΑΥΣΙ- 1
ΤΥΠΟ», με
πολυ μενάλη i.
συμμετοχη
γιταικων
. Του Συλλό.
You Εκπαιδευτικων
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
N. Καρδίτσας !
Νικόλαος
Πλαστήρας i
Εελ. 11!
Σελ. 10
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακάτω τμημάτων.
3ον Λαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα Πρακτικης άσκησης
φοιτητές,n αποφοίτους ΙΕΚ και.
ting.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σιιουδές η εμΠειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κονωνικης
1ον Υπαλληλο γραφείου με γνώσεις
Πληροφορίες: 24410808886977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογΔικτύωσης.
στών με ννώσεις στα social media
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την